tirsdag 16. august 2011

Adopsjon et alternativ til abort

Er det ingen solidaritet mellom de uønskede gravide og de ufrivillige barnløse?

I 2009 var total, gjennomsnittlig ventetid fra registrering i Adopsjonsforum til man kom hjem med barnet 3 år og 6 måneder. Det er en lang tid å vente. Mye lenger enn de 9 månedene som er vanlig ventetid for de fleste. Det er en kø av voksne par som ønsker å bli foreldre i Norge. Reglene for adopsjon er strenge i Norge, det er bra. Fordi det ivaretar barnas beste. Men det er ikke hovedgrunnen til den lange ventetiden. Hovedgrunnen er at de aller fleste adopsjoner i Norge er utenlandsadopsjoner – det er en tidkrevende prosess.

I Norge gjennomføres det over 15.000 aborter hvert år. Samtidig som det er en kø av mennesker som ønsker å bli foreldre. Det er et paradoks. Det ble gjennomført 528 adopsjoner i Norge i 2010. Det var 53 innenlandsadopsjoner i Norge i 2010 der barnet var under 3 år, 51 av disse var stebarnsadopsjoner, 1 var fosterbarn og 1 var ”Andre, uoppgitte og anonyme adopsjoner”.

Med andre ord, er det ingen som velger å bære frem et barn for så og adoptere det til noen som ønsker å bli foreldre. Dersom bare 5 % av de som planlegger abort heller velger adopsjon i stedet, ville det ikke vært noe særlig kø eller ventetid på å få adoptere heller.

Adopsjon fremfor abort er langt vanligere i f.eks USA enn i Norge. Min opplevelse at dette ikke har prioritet i Norge. Og kanskje er det enklest for systemet at alle velger abort.

Det burde vært mer informasjon om adopsjon som et alternativ til abort. Norge bør ha en målsetning om å øke dette antallet betraktelig. For mange ufrivillige barnløse vil det være den største gaven de kan få.