onsdag 24. desember 2008

God jul!

Da var jakta over for denne gang, og julefreden kan senke seg. Må innrømme at dagene på rådyrjakt er vel så tradisjon som askepott og ribba. I år var vi borti mange dyr, og fikk to. Mye takket være Nile, broderens drever. Ho gav oss mange spennende opplevelser! :) Og til slutt klarte jeg å få tatt et rådyr. Da er det med en god følelse en tar juleferie...

For nå er det graut, kirke, ribbe og familieselskaper. Etter å ha jobbet mye med sosial nød i året som har gått har jeg innsett at jeg er utrolig heldig. Denne tiden er ufattelig vanskelig for mange. Enten de ikke har råd til noe skikkelig feiring, kompliserte relasjoner og familieforhold, eller bare blir en tid der man gjennopplever vonde ting.

Men uansett hvordan jula er for deg, så er den jo også en feiring av en helt annen ting. Man glemmer det ofte i maset rundt gaver og pynting. Som Odd Inge skriver det;
"Ingen rød løper. Ingen trompeter eller fanfarer. CNN var der ikke. Sykebilen til den megahøygravide var i dette tilfelle et esel. Ingen hadde fått det med seg.

OK da. Noen engler trådde til og sang litt. Egentlig ganske sensasjonelt det, men det dumme var at det bare var noen stakkars gjetere som fikk det med seg. Blant fattigfolk, høy og halm, skitne og luktende dyr, skjedde det. Det som skulle forandre verden. Forandre historien. Forandre evigheten. Min evighet, og din.

Han kom. Gud sjøl kom. Tidenes redningsaksjon. Ikke bare en landsby, en stamme eller en nasjon, men absolutt hele menneskeheten var målet for aksjonen. Ikke måtte de reddes fra en sykdom, en okkupant eller en stor militær trussel - de måtte reddes fra en evighet borte fra Gud. De måtte reddes tilbake til det fellesskapet de hørte hjemme i - fellesskapet med Gud.

Jesus - Guds sønn - til jorden for min og din skyld. Til jorden for å frelse. Gjennom en ydmykende og smertefull død - og en fantastisk triumferende oppstandelse. Når den lille gutten en gang ble voksen, sa han:"Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud uten gjennom meg".

Veien. Sannheten. Livet. Jesusbarnet - Change we can belive in.
Det er tidenes julegave - har du pakka den opp, eller blir den liggende under treet?"

Jeg synes det var godt sagt. Change we can belive in. Det er nå en gang derfor vi feirer jul. Og med det som fokus betyr ikke tradisjonene, maten, folka eller stresset like mye. Ønsker dere alle en riktig god og velsignet julehøytid!

fredag 19. desember 2008

Hvileskjær for Aust-Agder?

Jeg er kommet meg hjem til Norges beste fylke. Aust-Agder har alt; Fantastisk skjærgård, nydelige byer langs kysten, dype skoger med jakt- og turmuligheter og flott høyfjell. Et Norge i miniatyr. Men nå skal de altså drive politisk spill med oss! Det første jeg får oppleve når jeg kommer hjem er altså at Øystein Djupedal blir ny Fylkesmann i hjemfylket!

Øystein Djupedal er en rutinert politiker. Dyktig på mangt, men nok mest kjent for å ha sittet som ansvarlig statsråd og kuttet på et av de viktigste områdene, nemlig høyere utdanning og forskning. Han kalte det selv for et "hvileskjær". Det er bare det at fremtiden trenger ikke hvileskjær, men full spurt for å møte utfordringene. Aust-Agder trenger heller ikke hvileskjær, men vi trenger felles innsats for å løfte fylket fra å skåre altfor lavt på de fleste statistikker.

Jeg skal nok også innrømme at det smerter meg fordi jeg er meget uenig med Djupedal i en del saker. Det var jo han som startet opprøret mot "å du som metter liten fugl", skolegudstjenester og friskolene. Jeg innrømmer at jeg ikke liker at denne mannen skal være regjeringens forlengede arm til å passe på skolen vår. Samtidig får jeg si at jeg forventer at han kommer til å være en god byråkrat, og følge (den nye!) regjeringen vi får.

Prosessen rundt utvelgesen av Djupedal har blitt kritisert i dag. Med god grunn. Hvis ikke jeg hadde visst hvor bra Aust-Agder var hadde jeg trodd at dette var et fylke som vi ikke trengte lokalkunnskap, søkere eller debatt rundt. Der putter vi bare noen som "et plaster på såret". Og hvorfor kunne de ikke bare ta en ny søknadsrunde i det minste?? Djupedal ville jo bli fylkesmann i Nord-Trøndelag, men tapte mot Inge Ryan. Nå er han altså plutselig utnevnt i Aust-Agder. Jeg sier det bare; ikke gi oss et hvileskjær, og ikke kom med den politiske agendaen du hadde som statsråd!

Oppdatert 12. januar:
Det er ganske komisk å se de Ruiter snu som han gjør i dagens aviser. Men samtidig er det fornuftig det han sier. Vi har fått en fylkesmann, og vi må ønske han lykke til i jobben! Så kan vi heller være uenig med prosessen som førte til utnevnelsen. Men den er jo mer et kjennetegn på dagens regjering - kaos, rot og at de skusler bort muligheter...

onsdag 17. desember 2008

Ørepropper

Skal i debatt nå på 1730 i P4. Møter leder i Humanistisk ungdom, Lars-Petter Helgestad, og skal diskutere skolegudstjenester. Humanistisk Ungdom har aksjon der de deler ut ørepropper for at ungdom kan bruke dem dersom de velger å gå på skolegudstjenesten.

Må si det er ganske så respektløst. En frivillig gudstjeneste trenger man ikke demonstrere med ørepropper mot. Forventet mer av en organisasjon som respekt og toleranse for andres tro som viktige verdier... Heldigvis noen lokalt som reagerer! Jeg mener nemlig dette er en avsporing, og et utspill som forhåpentligvis kun dreier seg om en PR-gimick, og ikke noe mer!

Oppdatert 18.15: Ganske så festlig debatt! Kan høres her, mot slutten av sendinga. Hilde skal på NRK2 kl 22.20 om samme tema! Anbefales! :)

tirsdag 16. desember 2008

Hvorfor politisk prestisje?

I dag har KrFs helsepolitisk talskvinne Laila Dåvøy krevd at regjeringen må legge vekk den politiske prestisjen og skrinlegge lovforslaget om sprøyterom (selv om det høres slik ut, så er det ikke akkurat et koselig rom der man kommer å setter sprøyter). Masser av høringsuttalelser har påpekt at sprøyterom er et dårlig tiltak. Det er mye bedre og effektivt å bruke pengene på helsehjelp til rusmiddelavhengige.

Det internasjonale narkotikakontrollbyrået, ICNB, retter direkte kritikk mot at Norge har etablert et forsøksprosjekt med sprøyterom. Det hevdes at dette bryter med FNs narkotikakonvensjoner, og ICNB ber Norge sørge for overensstemmelse med disse avtalene. Flere av høringsinstansene er kritiske til å gjøre ordningen med sprøyterom permanent, blant annet ut fra evalueringsrapporten fra SIRUS der det fremkommer at målsettingen med sprøyterommet i svært liten grad er oppnådd.

Og målene om økt verdighet, forebygge smitte og infeksjoner samt redusere antallet overdoser, kan oppnås på andre måter som ikke skaper de samme etiske dilemmaene som sprøyterom:
1. Politiet vil få utfordringer med å håndheve lovverket på området. 2. Det brukes offentlige midler på å opprettholde et skadelig narkotikamisbruk. 3. Midler kunne heller vært brukt på en helhetlig rusbehandling.

Det kan virke som at denne regjeringen sikter seg inn mot tiltak som bidrar til å opprettholde narkotikamisbruket, men reduserer støyet rundt det. Jeg mener det er på tide at vi heller prioriterer helsetilbud og omsorgstiltak som har som hovedmål å redusere skadevirkningene ved rusmisbruk, og at vi endelig kan gjennomføre skikkelige avrusningstiltak og oppfølging av de som blir rusfrie. Vi kan bare ikke gi opp.

fredag 12. desember 2008

Skammelig oppfølging av gravide!

Regjeringen viser skuffende liten vilje til innsats på vegne av de vanskeligstilte gravide. Det må jo være et mål at alle har et reelt alternativ til abort! Etter flere år med stabile aborttall er antallet selvbestemte aborter som er utført i Norge for første gang på 15 år over 15.000 viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Jeg mener det er mulig å snu denne trenden dersom vi setter inn tiltak som hjelper gravide til å ta et veloverveid valg.

Etter forslag fra KrF, vedtok Stortinget i vår å sette i gang forøk med å gi gratis p-piller til kvinner i aldersgruppen 19-24 år. Helseministeren skal sette i gang et prøveprosjekt i Hamar og Tromsø hvor alle kvinner i denne alderen får tilbud om gratis hormonell prevensjon. Dette er på tide, men jeg mener det er viktig at man setter inn flere tiltak og tar på alvor at oppfølgingen av vanskeligstilte gravide er et forsømt helseområde. Tiltakene er der, men viljen mangler!

Vi foreslo at det måtte komme en:

- Økning av engangsstønaden til mødre fra ca 30.000kr til 3G, ca 200.000kr
- Økte bevilgninger til rådgivningstjenesten med 5 millioner.
- Gratis prevensjon for alle ungdom mellom 16 - 24 år.
- Innføre obligatorisk rådgiving for alle som ønsker å ta abort.

Vi vet at en stor andel av de som utfører abort opplever alvorlige ettervirkninger. Dessverre er det i dag liten veiledning og presentasjon av rettigheter. Det er ille fordi vi også vet at 1 av 4 unge gravide utfører provosert abort av økonomiske årsaker. Når engangsstøtten til kvinner som ikke har rett på fødselspenger er på 30.000 kr er det ikke så rart. Det burde være en selvfølge at samfunnet sikrer vanskeligstilte gravide en trygg økonomi, og vårt forslag var å utvide støtten til 200.000 kr. Det burde vært et minimum.

Spørsmålet er om samfunnet gjør plass til flere barn, og om vi gir vanskeligstilte gravide det valget de fortjener. I dag mener jeg vi ikke gjør det.

torsdag 11. desember 2008

...og vi vinner serien!

Lykke til Knut! Det blir spennende å se hva du klarer å få til med heltene fra Sørlandet! Jeg tror Start har gjort et lurt valg, og jeg har store forventninger til tippeligaen neste år. Her får vi en erfaren, sindig og engasjert trener. Han gir oss garantert gull i løpet av noen år! Heia Start! :)

Tilbake til Stalin?

I dag kom beskjeden om at Frelsesarmeens Ungdom mister statsstøtten på 1,2 millioner kroner. Alle kan bli medlemmer, men problemet er at homofile og samboende ikke får bli soldater i Frelsesarmeen (les reglene her). Denne forskjellsbehandlingen aksepterer ikke Barne- og likestillingsdepartementet, og dermed blir det ikke mer penger til forebyggende tiltak for barn og unge.

Hva er så problemet? Vi lever jo i 2008, og da burde jo alle mene at samboere kan være like flinke ledere og soldater som andre?

Problemet er veldig enkelt. Uansett hva man som politiker mener om homofilt samliv eller samboerskap så har staten ingenting med å kontrollere og godkjenne hvilken ideologi foreninger og lag drives etter. Det Fordelingsutvalget (som er underlagt Anniken Huidtfeldt og Barne- og Familiedepartementet) gjør med dette vedtaket er å skape en statlig ideologi som er korrekt - og alle som er uenige med denne, blir fratatt støtte. Det minner meg sterkt om Stalin og et annet diktatorisk land, Hviterussland, som jeg nettopp var på besøk i.

Tros- og religionsfriheten er nemlig en hjørnestein i FNs menneskerettigheter og i en hver rettsstat. Det er alvorlig at denne glemmes. Unighet i trosspørsmål må ikke styre hvem som får støtte fra staten. Da er vi langt inne i totalitære staters måte å opptre på.

Dagens vedtak må likevel tas som et innspill i debatten. Vi vet at det er mange politikere som ønsker en statlig overstyring om hva forskjellige organisasjoner og trossamfunn skal mene og tro. Dessverre. Men dersom disse får gjennomslag for sine meninger og tanker, så må debatten rundt hvem som skal få statsstøtte løftes opp. Man kan ikke ha en grense som gjør at staten kutter støtte til trossamfunn som saklig begrunner sin tro og overbevisning. Samtidig må det gå en "usynlig" grense som hindrer ubegrunnet diskriminering.

Denne balansen er farlig vanskelig, og vurderingen vil derfor bli om det er bedre å frata alle lag og organisasjoner statsstøtte, og heller gi dem momsfritak og stimulere til at flere skal gi gaver til dem. For Frelsesarmeen, fotballklubben, Røde Kors eller lignende lag er viktige for samfunnet! Dersom konsekvensen av dagens avslag på statsstøtte blir at frivillighets-Norge faller sammen ville det være dramatisk.

Derfor burde Anniken Huidtfeldt rette opp vedtaket, og sørge for at Frelsesarmeens Ungdom får statsstøtten tilbake!

mandag 8. desember 2008

Der røyk tidenes valgkampsak...

Filleren.. Jeg som hadde en plan om å gå til valg på at KrF i regjering skulle sørge for ny landslagstrener i fotball, og tippekampen tilbake på riksdekkende TV! Nå gikk den planen i vasken... Hareide trakk seg! Kanskje love Drillo, Sollied eller Nordlie?

Eller kanskje det får holde å love fotball EM i 2016 sammen med Sverige? Det kan jo foreløpig se ut som det er den eneste måten vi kommer til et mesterskap på i alle fall... Vel, vi får trøste oss med at Start er tilbake i tippeligaen, da blir det makrellfotball og gode øyeblikk i året som kommer!

Nå har jeg opplevd en diktator også!

Denne helgen har jeg nemlig vært i Hviterussland. Litt over 2 timers flytur fra Oslo så er du der. Nabolandet til Latvia. Likevel Europas siste diktatur. Det er nemlig ikke lov til å drive politisk arbeid som ikke støtter mannen til høyre, president Lukasjenko.

Jeg må innrømme at jeg var veldig spent på hvordan besøket ville bli. I Hviterussland kontrollerer staten alle slags media, noe som for eksempel betyr at enhver form for kritikk av myndighetene straffes med arrestasjoner og fengsling. Vi hadde også fått beskjed om at det å samle mer enn femten personer på ett sted, vil også bli straffet med fengsling. Vi skulle ned å holde et seminar, og visste det ville komme flere enn 15... Og vi visste at de ville holde godt øye med oss fra det øyeblikket vi landet.

Uten å fortelle så mye fra selve oppholdet gikk helgen veldig bra. (Har vel forsåvidt skrevet for mye allerede..) Vi ble ikke arrestert og fikk avholde seminaret og fikk et lite inntrykk av hvordan det er å ikke ha de samme rettighetene som vi tar for gitt. For hvordan hadde du tatt det dersom du ble kastet ut av skolen for å skrive en blogg som dette? Eller havne i fengsel fordi du stod på gata og ville få ut kamerater som var fengslet for slike ting? Man får et nytt perspektiv på ytringsfrihet og trosfrihet etter et besøk i Hviterussland. Og på hvor heldige vi er i Norge.

Derfor var det også ganske pinlig at det første vi møter på Gardermoen er forsiden av VG; Det var tragedie og Norge holdt på å falle sammen - et julebord for ca 2500 gjester gikk tom for øl og vin før klokka 20. Vi har det tøft dere...

torsdag 4. desember 2008

Giske freder spillautomatene


Nå skal spillavhengige finansiere Arbeiderpartiets valgkamp. Det er nemlig konsekvensen av at Kulturminister Trond Giske freder bingoautomatene ett år til.

Oslo Ap tjener rått på bingoautomatene og har det første halvåret i 2008 håvet inn 3,2 millioner kroner. Til sammenligning bruker de 3 millioner på en valgkamp.

Lederen i Stortingets familie- og kulturkomité, May-Helen Molvær Grimstad fra KrF, ser det paradoksale i Giskes godkjenning av bingoautomater; se Giske freder Aps pengegruve.

Spillautomater ble forbudt i 2007 fordi de er påvist å være sterkt avhengighetsdannende. Bingoautomaten derimot, er ikke blitt regnet som spillautomat og har fått stå fordi det ikke er dokumentert at folk blir hektet på spillet. Mye tyder på at folk lett kan bli hektet til disse spillene også, da de er enkle å bruke, går fort og veksler lettvint. Det er galskap av Giske å tillate at disse er i bruk enda ett år etter at forbudet mot spillautomater ble innført.

Mange kommuner har det siste halvåret uttrykt sin motstand mot de nye automatene Norsk Tipping har monopol på. Også flere kommuner med Ap-ordførere. Norsk Tippings automater er regnet som ”snille”. Når Giske sammenligner motstanden mot disse som å være mot nettbank, er det svært provoserende for de som sliter med spillavhengighet eller er pårørende.

Det er tydelig at Giske ikke tar innover seg problemene til alle de om lag 30 000 som regner seg som spillavhengige i Norge. Mange av disse er også behandlingstrengende. Når vi i tillegg vet at de hyppigste brukerne er de med lavest inntekt og lavest utdanning, er det klart at spillautomater som disse Giske nå tillater kan føre til at folk pådrar seg gjeld og bruker penger de ikke har.

Det er pinlig at disse menneskene skal finansiere Aps valgkamp.

onsdag 3. desember 2008

Hektiske dager...

Har vært i Aust-Agder noen dager. Sitter på bussen på vei inn til Oslo igjen. Har vært godt å få noen dager sammen med alle de engasjerte KrFUerne og KrFerne hjemme. På mandag fikk jeg stikke innom aksjonen som Aust-Agder KrFU hadde for å samle inn mat og julegaver til bostedsløse og fattige. Det nærmer seg jul, men ikke alle går julegaver og ribbe i møte... Aksjonen var veldig vellykka, og masse folk gav mat og gaver og enorm raushet for de som sliter. Etter å ha sovet ute for å se kjenne litt på følelsen var det godt å også kunne gjøre en innsats for de menneskene vi møtte på gata.

På tirsdag hadde vi fylkesting, og behandling av budsjett. Vi som sitter med flertallet klarte å skaffe midler for å sikre gode rabattordninger på bussene, og vi får også inn midler til elev-PCer. Den store debatten i min komité gikk nettopp på om elevene skal måtte kjøpe den PCen fylkeskommunen har tilbud på (god PC til bare 800,- pr år) eller om de også skal kunne bruke sin egen. Jeg landet på at det måtte være en frivillig ordning. Det skaper store utfordringer for IKT-ansvarlige, men samtidig er det jo tull at elever må ha to PCer!

Hadde også et møte med NHO for å få litt mer informasjon om utfordringene i næringslivet i Aust-Agder. Vi er det fylket der arbeidsledigheten øker mest, og særlig i fritidsbåtbransjen er det utfordringer. Det gjorde meg bare mer overbevist i at KrF gjør det riktig i å kreve kutt i skattene for bedriftene og større investeringer fra det offentlige for å skape oppdrag i byggebransjen.

I tillegg fikk vi satt i gang valgkamparbeidet. Vi hadde et godt møte, tydelig at folk er gira på ny regjering! Og på at KrF fortsatt skal være representert på Stortinget fra Aust-Agder. Det hjelper godt på når jeg vet det blir mange turer frem og tilbake mellom Oslo og hjemfylket det kommende året... For dette blir moro! :)

mandag 1. desember 2008

- Heroin til folket?

Bjarne Håkon Hanssen ønsker å vurdere om tyngre rusmisbrukere skal få utdelt heroin på resept. Det er helt feil fokus, og nok et skritt bort fra målet om å få narkomane rusfrie. De narkomane trenger ikke mer narkotika, men mer omsorg og oppfølging!

Norge sliter med dårlige resultater fra legemiddelassistert behandling (LAR). Selv om målet med dagens ordningen er å få folk rusfrie, ser man i praksis at en bare holder rusavhengigheten i sjakk med metadon og subutex. Da kan ikke løsningen være å dele ut mer stoff. Vi må ikke gi opp håpet om en bedre hverdag for Norges rusmisbrukere. Derfor må vi heller fokusere på å forbedre dagens ordninger.

Heroin er et kjent narkotisk stoff. De fleste vet at det er ekstremt skadelig å bruke det, og at heroin er et av de tyngste narkotiske stoffene. Metadon og subutex derimot, er kjent som medisin mot narkotika. Selv om dette altså er stoffer som har samme effekt som heroin, og som kan være svært skadelige, spesielt i kombinasjon med andre stoffer, ser ikke folk på dette som farlige stoffer. Hvilke holdninger vil det da skape i forhold til heroin, dersom dette stoffet blir delt ut som medisin? Og vil ikke rusmisbrukere på lettere stoffer gå over på heroin fordi det er gratis... Hva mener du? På tide at staten begynner å dele ut heroin også?