onsdag 28. mars 2012

Hva hvis han ikke kunne synge...

Du må få sett denne;


Minnet meg om nemlig litt om denne...

We come here as a duo, we gonna stay here as a duo....

mandag 26. mars 2012

Hjerterått av Ap

Hensynet til barnas beste skal veie tyngre enn innvandringspolitiske hensyn. At Arbeiderpartiet i Aust- og Vest-Agder misbrukte muligheten de hadde på sine årsmøter til å sikre de mange barna som har bodd hele sine liv i Norge, skuffer meg enormt.

Det handler ikke om at lovverket skal liberaliseres, men at loven skal følges! Lovverket er godt, for det slår klart fast at hensynet til barnas beste skal vektlegges i asylsaker, mens innvandringspolitiske hensyn kan vektlegges.

At Arbeiderpartiet på Sørlandet velger å se bort i fra dette overrasker meg. Når SV, SP, V, KrF og en rekke fylkeslag i Arbeiderpartiet kjemper en innbitt kamp for at lovens intensjon skal følges, hadde støtten fra Aust- og Vest-Agder vært viktig. Nå har de i stedet sørget for å gi Arbeiderpartiet tyngre skyts for å få kastet barna ut.

Arbeiderpartiet sier de vil sende hjem 450 asylbarn. Jeg mener det er feil ordbruk. Når barna snakker klinkende sørlandsk og har bodd her hele livet, er det ikke snakk om å sende barna hjem. Det er bortsending. Regjeringa vil ikke sende disse barna hjem, de vil sende de bort. Det er hjerterått!

Tidligere justisminister Storberget sa i 2010 at ”to-tre års tid i et barns liv er et hav av tid”. Flere av barna det nå er snakk om er født her i landet og mange har bodd her seks år eller lenger. KrF er svært bekymret for disse barna og familiene deres.

Retur av disse barnefamilier bør stoppes inntil stortingsmeldingen ”Barn på flukt” er fremlagt og behandlet i Stortinget. Tvangsretur av lengeværende barn berører sentrale bestemmelser i Barnekonvensjonen, ikke minst hensynet til barnets beste.

tirsdag 20. mars 2012

Ungdommens storting

Jeg deltar på ungdommens storting i dag. Engasjementet er det i alle fall ingenting å si på. Jeg mimrer tilbake (til da jeg var ung?!) på tiden i elevråd, utvalg og ungdomspolitikk. At det forsøkes å starte opp et nasjonalt ungdomsråd er spennende. Men utfordrende.


Hvilke saker skal de snakke for? Mange unge misliker nynorsk. Eller ønsker lavere aldersgrense for å drikke alkohol. Eller vil gå i mot vikarbyrådirektivet (tenker det er en hot sak).

De som blir valgt som ledere og arbeidsutvalg må i alle fall være trygg på sin rolle og snakke om saker det er konsensus om. Det må ikke bli en arena som noen ungdomsparti kupper, men det bør bli en arena for diskusjon og innspill som kan sendes til Stortinget.

Debatten i ungdommes storting går i alle fall. Mange innlegg - og mange replikker. Hva de lander på er jeg usikker på, men de virker i alle fall bevisste på mulighetene - og utfordringene.

mandag 12. mars 2012

Foreldet gamlehjem

Arbeids- og sosialkomiteen er på studiereise i USA denne uken, og i dag har vi blant annet sett på de demografiske utfordringene USA - og Norge - har foran oss. Statistikken viser at både Europa og USA hadde store fødselstall etter andre verdenskrig, men at USA har en høy fødselsrate enda, mens Europa ikke har det. Resultatet er mange pensjonister i 2030, men at Europa har få til arbeide for dem. Altså, et foreldet gamlehjem.

Professor i sosiologi på City University New York, Richard Alba, la frem utfordringen, og viste særlig til utfordringen Europa står foran. Heldigvis har Norge en høyere fødselsrate og vi har mye arbeidsinnvandring. Det samme har USA. Statistikken viser at av barna som blir født i USA i dag er ca halvparten barn av innvandrere. Alba minnet om at den store utfordringen dette fører med seg er klasseskillet - at barn av innvandrere ikke gjør det like godt på skolen (bildet). Det kan gjøre sitt til at forskjellene blir større og kunnskapsnivået må derfor opp.


Vi bør likevel merke oss utfordringen Europa har med å få nok arbeidskraft og høy nok fødselsrate. Heldigvis har vi lagt godt til rette for familier i Norge. Her er samfunnsøkonomiske argumenter for å fortsette og forbedre forholdene for dem!

onsdag 7. mars 2012

Klart det nytter!

Det er mange store utfordringer i politikken. Kanskje ikke først å fremst i Norge vil du si, men absolutt i verden. Det er lett å tenke på det negative og på alle utfordringene. Da gjelder det å glede seg over de gode nyhetene! Det er flere demokratier i verden enn noen gang. Det er stadig flere som får utdanning, helsehjelp og tilgang til rent vann. Ja, faktisk er FNs tusenårsmål om drikkevann til minst 88 prosent av verdens befolkning innen 2015 er nå allerede nådd!

Dermed er det første av FNs tusenårsmål nådd. Rapporten «Progress on Drinking Water and Sanitation» viser at 89 prosent av verdens befolkning, drøye 6 milliarder mennesker, nå har tilgang til rent drikkevann. Innen 2015 regner man med at tallet er 92 prosent, ifølge UNICEF, skriver VG.

Samtidig er også barnedødeligheten er på vei ned. Jeg husker jeg kom inn i KrFU for nå 12 år siden og lærte at 35.000 barn under 5 år dør hver dag. I fjor døde 21.000 barn under fem år, viser tall fra FNs barnefond (UNICEF) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er fortsatt alt for mange, men viser en positiv utvikling og bør være til inspirasjon for at vi skal gjøre mer!


Til sammen døde 7,6 millioner barn i 2010 av sykdommer og årsaker som enkelt kunne ha vært forebygd eller behandlet. I 2000 var det hele 12 millioner barn i året som døde før de hadde fylt fem år. Desverre ser det ut som at vi ikke klarer å nå tusenårsmålet om å halvere barnedødligheten innen 2015 dersom vi fortsetter i dagens tempo. Derfor må vi akslerere!

Men ikke si at det ikke nytter. Ikke si at vi kan kutte i bistand eller la være å gjennomføre reformer som sikrer fattige land markedsadgang. For vår innsats har gitt resultater. Og derfor skal vi gjøre mer.

fredag 2. mars 2012

Johannes Vågsnes til minne

I dag skal jeg i begravelse til et av våre æresmedlemmer i Aust-Agder og tidligere stortingsrepresentant, Johannes Vågsnes. Knut Arild Hareide og Hans Olav Syversen skrev et flott minneord som jeg synes flere bør få se:

Johannes Vågsnes til minne
Tidligere stortingsrepresentant Johannes Vågsnes er gått bort. Han var født 7. mars 1923 og sovnet stille inn 26. februar, bare noen dager før han ville fylt 89 år.

Johannes Vågsnes var nestoren framfor noen i Aust-Agder KrF: Som 23-åring var han med på å stifte partiet høsten 1946. Han var også med og stiftet Tromøy lokallag av KrF, og var lagets første formann. Dette vervet hadde han i ti år.


Hans yrkesliv gjenspeilet på mange måter de tradisjonelle KrF-verdiene: Han var bonde på Gjerstad gård i Tromøy i 40 år, klokker i Tromøy menighet i mer enn 30 år og lærer i folke- og framhaldskolen et drøyt tiår. Dette kombinerte han med et sterkt lokalt engasjement, det være seg i menighets- og organisasjonsliv, som i lokalpolitikken i tidligere Tromøy kommune. Allerede i 1951 ble han valgt inn i Tromøy kommunestyre første gang. Senere var han også medlem av formannskapet i åtte år. Han var også fylkestingsrepresentant i Aust Agder i åtte år.

I 1973 ble han valgt inn på Stortinget som representant for Aust-Agder KrF. Valget i 1973 dannet innledningen til KrFs første ”storhetstid”, med ikke mindre enn 22 stortingsrepresentanter. Johannes Vågsnes var stortingsrepresentant i 12 år. Det var den daværende kommunal- og miljøvernkomiteen som ble hans arena på Stortinget, og hvor han gjorde en solid innsats.

Johannes Vågsnes var æresmedlem i Aust-Agder KrF, og som politisk pensjonist var han en trofast deltaker på fylkespartiets årsmøter i mange år. Når han lot sin røst lyde i disse sammenhengene, var det med den myndighet og autoritet som var naturlig for en nestor.
 Nå har han avsluttet sitt virke. I den siste tiden bodde han på Saltrød bo- og omsorgssenter, og her sovnet han stille inn «i troen på Jesus», som familien så vakkert skrev i dødsannonsen. Det er med takknemlighet og ærbødighet KrF minnes en trofast og markant politiker og medvandrer.

Knut Arild Hareide
,
Partileder, KrF

Hans Olav Syversen,
Parlamentarisk leder, KrF