onsdag 28. april 2010

Oldenborg møter Kongsvinger!

Den observante leser har kanskje sett at jeg spiller meget aktivt fotball, nå i 7.divisjon med Oldenborg 3. Så det er riktignok ikke vi som skal spille mot Kongsvinger, men førstelaget. I den sammenheng må det bare sies at vi på tredjelaget slo førstelaget i to treningskamper i vinter (!) og er i storslag for tiden. Bare sjekk ut vår sesongdebut mot Jutul 2: Referat kan leses her, film kommer senere... :)Men, poenget! Oldenborg kom seg til 1. runde i cupen, og den 13.mai møtes Oldenborg og Kongsvinger til et knalltøft og jevnt oppgjør. Jeg gleder meg som en unge. Og skal møte opp på hver "trening" fremover - eller kanskje prøve å kjøpe meg en plass på laget?!

tirsdag 13. april 2010

Regjeringen stenger døren for sykemeldte

Regjeringen struper tiltak som hjelper folk tilbake i jobb. Det er stikk i strid med alle fagre ord og løfter om å satse på et inkluderende arbeidsliv.

”Arbeidsrettet rehabilitering” er et tiltak som styrker menneskers arbeidsevne og hjelper dem til å mestre problemer som hindrer dem i å delta i arbeidslivet. Effekten har vært meget positiv, og blant dem som deltar i tiltaket, kommer de fleste tilbake i jobb eller blir aktivisert. Alternativet til tiltaket er fort at man går på trygd i stedet for å komme tilbake i arbeid. Det er trist for livskvaliteten og det er elendig samfunnsøkonomi.

Nettopp derfor er det oppsiktsvekkende når det allerede nå er full stopp i ordningen i hele landet på grunn av manglende overføringer fra regjeringen. Reelt sett har regjeringen 40 % lavere bevilgning til tiltaket i 2010 enn i 2009. Det betyr at mange mister muligheten til å benytte seg av tilbudet, og bedrifter som har bygget opp kompetanse og tatt inn deltagere, må nå stenge dørene.

De som trenger litt hjelp for å komme tilbake sitter nå med en håpløshet, maktesløshet og opplevelsen av at det offentlige hjelpeapparatet ikke er der for dem.

Nå er det full stopp i tiltaket rundt om i landet vårt, og Nav får ikke bruke det. Eneste muligheten er at regjeringen kommer med midler i revidert nasjonalbudsjett om en måned. Jeg forventer at regjeringen ordner opp slik at man kommer tidligere inn i sykemeldingsperioden og sørger for at man lykkes med å få folk raskere tilbake i arbeid.

mandag 12. april 2010

Seriøs behandling av regjeringen?

For tre uker siden fikk jeg kjeft av representantene for regjeringspartiene i en Stortingsdebatt. De mente jeg var useriøs som ville endre regjeringens tolkning av Folketrygdloven innen sommeren. Det var all for kort tid. Selv om første gang jeg tok opp saken var 6.januar - altså at de skulle få et halvt år på seg til å endre reglene om at utlendinger som er ulovlig i Norge og havner i fengsel i mer enn ett år, blir belønnet med medlemskap i folketrygden og dermed får pensjonsrettigheter. Mer om saken i innslaget på TV2.

Men i dagens VG kom Statsråd Hanne Bjurstrøm med beskjed om at endringen kommer, og den er nå på høring. Noe som for tre uker siden var useriøst, er nå blitt seriøst. Av og til skulle jeg ønske regjeringen ville lytte litt mer til Stortinget, og være også litt mer åpne for et samarbeid. Jeg er nemlig veldig glad for endringen, for som jeg sa i debatten (på flott nynorsk): "For kva er det me snakkar om? Jo, me snakkar om menneske som oppheld seg ulovleg i Noreg, som gjer seg skuldige i kriminelle handlingar, som blir sette i fengsel og dermed opparbeider seg helserettar og automatisk blir medlem i folketrygda, slik at dei får pensjonsrettar. Det betyr at når du kjem ulovleg til Noreg og blir dømt, opparbeider du ein del rettar. Det betyr òg at du rokkar litt ved den rettskjensla som eg trur dei fleste nordmenn sit med. For det interessante er jo at dersom du blir fengsla i eit år, vil du få nokon rettar. Dersom du blir fengsla i tre år – altså: du gjer deg skuldig i grovare kriminalitet – vil du òg bli lønt med å ha rett til grunnpensjon frå fylte 67 år. Signaleffekten av det trur eg er veldig dårleg."

Jeg vet at regjeringen selvsagt har rukket en seriøs behandling av saken, men det jeg derimot mener er useriøst er måten de behandler Stortinget på. Jeg respekterer at jeg er i mindretall, men jeg tror de hadde tjent på å være åpne for litt mer samarbeid.

fredag 9. april 2010

Rett til på tro og være unøytral

Mennesket er så mye mer enn bare det materielle. Alle bør erkjenne at mennesker har åndelige behov. Det er det mange som ser ut til å glemme i den offentlige debatten om religiøse symbol og identitetsbærere.

Det er ikke en bagatell å tvinge en muslim til å spise kjøtt eller til å droppe hijaben, eller nekte en kristen å gå med kors rundt halsen. Dette er sterke, personlige symbol på identitet og sier noe om hvem en er og hva en tror på. Debatten om trosfrihet dreier seg ikke bare om å få tro på det man vil, men også å få uttrykke troen sin. Derfor skal man heller ikke lovbegrense dette til den private sfære. Samtidig skal vi ikke glemme at noen også er påtvunget visse heldekkende religiøse plagg, og ser på det som et symbol på en undertrykking de opplever daglig. Dette gjelder i sær de heldekkende hodeplaggene hijab, niqab og burka. Men i kampen mot denne kvinneundertrykkingen er det ufriheten og overgrepene kvinnene blir utsatt for som er motstanderen, ikke religionen i seg selv.

Troen utfordrer det nøytraleI den offentlige debatten om trosfrihet er det noe som provoserer meg og engasjerer meg veldig. Det er det at mange mennesker tar på seg rollen som "nøytral" og skal representere det nøytrale synspunktet i debatten om religionens plass i samfunnet. Jeg må innrømme at jeg ikke liker dette moteordet nøytralitet. Det er nok ikke helt politisk korrekt å være så diskriminerende og ekskluderende at man utfordrer selveste nøytraliteten.

Det er ikke sånn at noen kan være hundre prosent nøytral og ikke bære med seg påvirkninger fra noen verdisett eller form for tro. Alle tror på noe - enten det er det frie markedet, ytringsfrihet eller ateisme. Like fullt er det en tro, en overbevisning om noe. Om den ikke er religiøs, er den i alle fall ikke nøytral. Det offentlige rom kan ikke ryddes for religiøse symboler og bli nøytralt, selv om staten er sekulær. Det at Norge er en sekulær stat betyr at forfatningen vår bygger på demokratiske lover vedtatt av folket, ikke på lover kun basert på religiøse lovtekster som moseloven eller sharia. Det betyr ikke at den norske grunnloven ikke er inspirert av kristne og humanistiske verdier, for det er den i aller høyeste grad. Mange opplæringsinstitusjoner har også som formål å gi barna mulighet til opplæring i kulturarv og tro, og det bør de fortsette med.

Respekt for andres troDet er mer vandring over landegrensene enn noen gang. Vi lever i ei ny tid med et flerkulturelt og mangfoldig samfunn som stadig er i forandring. I dette samfunnet må frihet og forståelse må gå hånd i hånd. Respekt for mennesket som et åndsvesen og respekten for andre menneskers tro og for trosfriheten er grunnleggende.
Mennesker med forskjellig livssyn vil måtte leve sammen i et slikt pluralistisk samfunn der mennesker har med seg ulikt sett verdier fra andre religioner og kulturer. Derfor må det være plass til ulike livssyn og religioner i offentligheten, selv om det betyr at noen konflikter vil komme til overflaten. Er man trygg på sin egen identitet er man også godt rustet for dialog i møte med andre. Vi må verdsette religionenes samfunnsskapende kraft, og den felles kampen mennesker fra ulike religiøse retninger kjemper for å sikre religionens rolle i det offentlige rom.