fredag 25. juni 2010

God sommer!

Sommerleiren til KrFU er godt i gang, og stemningen er god! En god blanding av politikk, debatter og moro har gjort at folk har det kjekt. Snart er leiren over, og sommeren starter. For min del betyr det at jeg kommer til å koble ut bloggen. Jeg må derfor benytte anledningen til å takke for alle innspill, spørsmål, diskusjoner og for besøk! Beklager at den ikke har blitt så ofte oppdatert som jeg skulle ønsket - forhåpentligvis kommer jeg sterkere tilbake til høsten!

Jeg blir også glad hvis du vil stå på min mailingliste der jeg sender ut nyheter og informasjon ca en gang i måneden. Du kan enkelt melde deg på her, eller ved å trykke på bildet!

Ønsker dere alle en god sommer!

onsdag 23. juni 2010

Tid for sommerleir!

I dag starter KrFUs sommerleir i Grimstad. Det er andre året vi arrangerer leiren, og selvsagt er det på Sørlandet..! Og sola har allerede varslet at leiren skal bli bra! Jeg kribler etter å komme skikkelig i gang, og gleder meg til KrFUerne inntar landsdelen. Sommerleiren er viktig for å bygge organisasjon og det er utrolig inspirerende å samles. I år har vi også et knallbra program; med Dagrun Eriksen, Knut Arild Hareide, Inger Lise Hansen ++. Programmet kan du finne her! Hvis du er i området er det bare å stikke innom!

Ellers er høydepunktene St.hans-feiring i kveld, VM-kamper, bading, min tale på torsdag kveld - og ikke minst, rafting i den flotteste elva i Norge, Otra, på Evje! :-)

onsdag 16. juni 2010

Lureri i narkotikapolitikken

Jeg har nok ofte hatt en tendens til å bruke sterke ord og sette ting på spissen når det har kommet forslag i ruspolitikken som jeg ikke har sans for. Tematikken engasjerer meg veldig, og da har nok også retorikken min blitt deretter. Ettersom Stoltenberg-utvalget i dag legger frem sine forslag, og det vil bli fokus utdeling av heroin, så tenkte jeg å begrunne saklig hva jeg mener er feil med det.

Min kritikk punktvis:
  • Dagens ruspolitikk fungerer ikke. Fordi behandlingsplasser ikke tas i bruk og fordi for få får den oppfølgingen de trenger etter avrusning.
  • Jeg er ideologisk og prinsippielt i mot utdeling av heroin fordi jeg mener målet må være rusfrihet og ei hjelpende hand ut av rusmisbruket.
  • Å kalle heroinutdeling for behandling er lureri. Det er statlig ned-doping og "lindring", ikke en vei ut av narkohelvetet.
  • LAR skulle være for en begrenset gruppe, nå er det snart for alle og intensjonen følges ikke opp. Jeg frykter det samme vil skje med heroin.
  • De tyngste brukerne som er gruppen som skal få heroin vil ikke klare å møte opp regelmessig og til kontroll for å få sin dose heroin daglig.
  • Hvilket signal er det vi sender ut til ungdom når heroin ufarliggjøres gjennom å bruke det som behandling?
  • Å dele ut heroin er dyrt. Pengene kunne vært brukt bedre.
Ifølge SIRUS (2007) er det mellom 8 600 og 12 600 sprøyteavhengige i Norge. Heroin er det vanligste stoffet å injisere. Sammenliknet med andre europeiske land ligger Norge høyt på statistikken over overdosedødsfall i befolkningen. I 2008 var det 263 narkotikadødsfall
i Norge. 131 av disse dødsfallene hadde heroinforgiftning som underliggende årsak. For 31 av dødsfallene var metadon den underliggende dødsårsaken. Metadon var medvirkende dødsårsak i fire andre dødsfall.

Ved utgangen av 2009 ventet nesten 4 400 pasienter på rusbehandling. Ventetiden har steget de siste to årene, og samtidig har vi opplevd at frivillige og private institusjoner har måttet legge ned eller har ledig kapasitet. Dette viser at vi ikke bruker nok ressurser på å hjelpe rusmisbrukere gjennom de virkemidlene vi har i dag.

Legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige (LAR) omfatter i dag over 5 000 klienter. Antallet klienter er voksende og Helsedirektoratet anslår at tallet kan stige til 7 000. Det betyr at snart er "alle" på LAR, og jeg frykter at LAR tar plassen for medikamentfrie behandlingsmetoder. Formålet med LAR være rehabilitering og rusfrihet. I regjeringens
nye forskrift om LAR som trådte i kraft 1. januar 2010 er ikke lenger behandling og rusfrihet nevnt blant formålene med ordningen, som nå kun legger målsetningen ved ”økt livskvalitet” og ”bedring av vedkommendes optimale mestrings- og funksjonsnivå” samt reduksjon av
skader og overdosetall. LAR er et virkemiddel for å gjøre brukeren bedre i stand til å motta behandling, og det må sikres skikkelig rehabilitering og oppfølging. Det skjer ikke i dag, tvert i mot blir det mer medisin og mindre omsorg. Og stadig flere mennesker blir del av ordningen. Det sier meg at vi gjør en stor feil i dag, og jeg frykter utviklingen.

Hvis vi da i tillegg skal dele ut heroin til de "tyngste brukerne" frykter jeg samme utvikling her. Og hvem er de tyngste? Skal vi flytte mennesker over fra LAR til heroin? De aller tyngste er jeg sikker på at ikke vil klare et regelmessig oppmøte og ordning der de får heroinen sin til fastsatt tid og sted. Jeg er derfor også temmelig sikker på at resultatet av heroinutdeling vil være det samme som LAR, dessverre. Jeg ønsker heller en reform på LAR, som retter fokuset mot rehabilitering og rusfrihet. I stedet for å bruke mye ressurser på heroin (blir anslått til å koste ca 30 mill pr 100 personer) må vi bruke ressurser på bedre behandlingstilbud, en mye bedre rehabilitering og ikke minst også på forebygging.

Ps! På mandag legger KrF frem vår plan over tiltak for de mest hjelpetrengende rusavhengige!

fredag 11. juni 2010

BP spills coffee

Jeg vant frem med en sak!

Det er historisk. Første gang i mi stortingskarriere! En proposisjon som kom fra Regjeringen ble endret i komiteen! I dag avgav Arbeids- og sosialkomiteen vår innstilling på en pensjonssak, og vi retter opp en del skjeve utslag som regjeringens forslag ville hatt. Det kjennes godt!

To av hovedmålene med pensjonsreformen var at pensjonssystemet skulle tenke i et generasjonsperspektiv slik at det kan være økonomisk bærekraftig og at det skulle stimulere til økt arbeidsinnsats. Dagens sak er nok en oppfølging av forliket, og det har heldigvis lyktes å skaffe bred enighet både om prinsippene og de enkelte lovvedtakene som er fattet.

Pensjon er ingen enkel sak. Men for dere som er meget interessert, sånne som Erlend Kjernsrød, så gjelder saken AFP for arbeidstakerne i offentlig sektor og personer som har oppsatte rettigheter i de offentlige pensjonsordningene. Det gjelder altså tjenestepensjonene til et stort antall arbeidstakere. Dette er en ordning som både arbeidstakerne og arbeidsgiverne betaler inn premie til. Rene rimelighets- og rettferdighetsbetraktinger tilsier at arbeidstakerne skal ha noe tilbake fra pensjonsordningen når de blir pensjonister. Regjeringens forslag innebærte at disse rettighetene for mange ville bli samordnet helt bort. De forbedringer som vi har gjort i Stortinget i forhold til innføring av overgangsregler når det gjelder samordningen av offentlig tjenestepensjon med det private AFP-tillegget, er ikke en ideell løsning, men vil etter vårt syn gi rimelig tid til tilpasning, og hindre de dramatiske utslagene ved samordningen.

Jeg håper jo dette er en trend vi kan se mer av. Mer makt til Stortinget, og mindre saker som kommer ferdig vedtatt fra regjeringen uten mulighet til påvirkning. Jeg håper det - men må innrømme at troen på det ikke er så stor...

torsdag 10. juni 2010

Håpløst av NRK å droppe fotball VM

I går knuste KrF Statoil 4-1 i bedriftsfotball. Det var herlig. Etter å ha tapt mange politiske slag mot Regjeringen om Statoil, var det godt å vise hvem som bestemmer, og ikke minst å få komme på scoringslista. Fotball engasjerer folk over hele landet, over hele verden, mer enn noe annet idrettsarrangement. Men når fotball-VM starter i morgen, må du se det på betalings-TV. Vår allmennkringkaster NRK prioriterer det ikke.

For første gang legges dette kjempearrangementet til det afrikanske kontinent, noe som er historisk. Arrangementet samler hele verdens fotballfrelste befolkning og TV-seere fra alle land i verden flokker seg rundt TV apparatene for å følge Ronaldo, Messi og ikke minst Gerrards fotballkunst.

Men i annerledeslandet Norge får ikke alle den muligheten. Vår allmennkringkaster NRK har valgt å prioritere bort fotball-VM. Folk som ikke får inn Viasat og andre betal-kanaler, får ikke følge fotballeventyret. Jeg mener NRK med dette svikter sin allmennkringkaster rolle. Hva er vitsen med en allmennkringkaster når det aller største TV øyeblikket vises på en komersiell kanal som ikke er tilgjengelig for alle? Folk som hvert år betaler inn sin kringkastingsavgift, nettopp for å beholde en nasjonal TV kanal som skal sikre oss de store begivenhetene, har grunn til å være skuffet.

PS! De som ikke får inn Fortball VM her i landet deler for øvrig skjebne med folk i Nord-Korea, hvor det anspente forholdet til Sør-Korea gjør at det ikke har blitt en avtale som gjør at Nord-Korea kan få inn TV signaler fra kampene i Sør-Afrika. Men i dette tilfellet er felles skjebne, en dårlig trøst. NRK må skjerpe seg!

tirsdag 8. juni 2010

Hvorfor umyndiggjøringe foreldrene?

Det er foreldres ansvar og rett å oppdra sine barn. I dagens VG sammenligner Arbeiderpartiets Marianne Aasen barneoppdragelse med hundedressur. Jeg mener det viser at de er på ville veier.

En Infact-undersøkelse gjort på oppdrag for VG viser at 7 av 10 foreldre mener de bør får kurs i å oppdra sine barn. 20 prosent mener at et slikt kurs bør være obligatorisk.

Politikere er normgivere i samfunnet. En stadig profesjonalisering av oppdragelse og omsorg i samfunnet generelt har vært med på å gjøre foreldre mer usikre på deres rolle. Familienes innflytelse over barnas oppvekst bør styrkes, ikke svekkes. Derfor bør politikerne heller vise mer tillit til de norske foreldre.

For det er mange tanker om hva en god oppdragelse er. Det som var gjeldene for 20 år siden kan virke avleggs i dag. Derfor må staten være meget forsiktig med å bli ansvarlig for å lage en slik skole. Lokale initiativer for å utveksle erfaringer om oppdragelse, og selvsagt et fortsatt godt tilbud på helsestasjonen vil derimot være positivt. Men et nasjonalt obligatorisk kurs for foreldre vil være et grovt overtramp mot norske familier, og noe som bør skrinlegges kjapt.

mandag 7. juni 2010

De vant valget på hemmelighold

Vi har i dag gitt beskjed om at regjeringen ved olje- og energiministeren har brutt opplysningsplikten overfor Stortinget gjennom arbeidet med Mongstad-saken. Det er tydelig at informasjon som var regjeringen i hende lenge før valget ble holdt tilbake fordi det var behagelig for dem. Men slik jeg ser det vant de rødgrønne valget (og miljøtroverdighet) på prestisjeprosjektet "fullskala rensing av gasskraftverket på Mongstad i 2014" på tross av at de visste at det var kommet opplysninger om at det ikke ville gå.

Allerede i Statoils Masterplan, som ble oversendt til departementet i februar 2009, mottok regjeringen alvorlige faglige motforestillinger både i forhold til regjeringens planlagte fremdrift og investeringsanslag for prosjektet. Masterplanen skisserte utsatt fremdriftsplan med 1-5 år, og at investeringskostnadene ville bli tre ganger høyere enn forutsatt da Gjennomføringsavtalen ble inngått høsten 2006. I juni 2009 mottok olje- og energiministeren en rapport fra Gassnova som fastslo at investeringene vil bli høyere enn forventet, at rensing ville måtte bli trinnvis og bare ville gå på en turbin ved oppstart av CO2-fangst, at fullskalaanlegget i praksis må planlegges og bygges uten erfaring fra testsenteret og at helserisiko ved prosjektet.

Dette kom ikke frem, men tvert i mot brukte de rødgrønne "månelandingen" på Mongstad hardt i valgkampen. De villedet altså Stortinget til å drive politikk på manglende grunnlag, men også velgerne ble holdt for narr. I statsbudsjettet for 2010 ble det heller ikke redegjort for noen av disse faglige motforestillingene eller usikkerhetsmomentene ved prosjektgjennomføringen.

Et viktig miljøprosjekt ble skrinlagt, som jeg fikk ut frustrasjon ved å skrive om her, men nå viser det seg også at regjeringen har visst om prosjektet lenge. Jeg liker ikke å lage "teknikk" ut av politikk, men det får være grenser. Regjeringens oppgave er å informere Stortinget (som lager lovene og vedtar politikken) og Stortingets oppgave er å kontrollere at regjeringen gjør jobben sin. Det har de ikke gjort i denne saken.