mandag 31. august 2009

Kom og lek med oss!

Hvor har det blitt av familiepolitikken? Som Filip Rygg, vår 2.kandidat i Hordaland sier det: "Da vi for fire år siden fikk ny regjering, var det ikke bare mye god politikk som forsvant, men også betegnelsen "barne- og familieminister". Er ikke familiene lenger viktige? KrF er ikke i tvil om at å investere i familiene er den beste investeringen vi kan gjøre for fremtiden."

Derfor setter vi fokus på å ha tid til hverandre i ettermiddag. Det blir leking og moro på Jumbo lekeland i Arendal kl 17 i dag. Det er gratis inngang, så bare få med deg unger, søsken, nabounger en fetter eller hvem du kan glede med en dag med moro! Vårt budskap er også:
Løsningene for hvordan familiene organiserer hverdagen tas best rundt kjøkkenbordet hjemme, og ikke av politikere i Oslo!


KrF varsler et krafttak for familiene, og har en rekke punkt som skal gjennomføres dersom det blir regjeringsskifte:
  • Innføre 12 uker ekstra foreldreperm (fleksiperm) som kan benyttes innen barnet er 10 år.
  • Sikre alle et fleksibelt barnehagetilbud, av god kvalitet og til en rimelig pris.
  • Øke kontantstøtten til 5000 kroner for ettåringene og 4000 kroner for toåringene.
  • Sikre alle fedre rett til pappaperm gjennom selvstendig opptjeningsrett.
  • Gi mødre rett til foreldrepenger selv om de ikke er i arbeid mellom to tette fødsler.
Vi vil gi familiene mer tid, større fleksibilitet og økt valgfrihet!

fredag 28. august 2009

KrF for de unge

Dagens artikkel i Fædreandsvennen er tiloppmuntring for et fremtidsrettet parti!

"Hvis man går inn i tallene for agderfylkene, kan man se klare forskjeller mellom de yngste og eldste brukerne av valgomaten. Blant våre brukere over 55 år har Fremskrittspartiet et soleklart flertall, med 31 prosent. Kristelig Folkeparti er størst blant dem under 25"

Hvem sier at KrF ikke har fremtiden for seg?? Dette lover godt for fremtiden, og får vi flere førstegangsvelgere til å stemme så tror jeg valget blir bra!

NB! Sjekk også denne KrF-ordføreren som rapper med KeSera!

onsdag 26. august 2009

Shoppestopp

På tide å gjøre en innsats selv? Bli med på iTros shoppestopp som varer fram til julaften!
(Den startet 24. august og det er aldri for seint å bli med på leken!) Jeg har latt meg utfordre, og sender ballen videre til deg! Når du sier ja til shoppestopp sier du at du ikke skal handle sko, klær og tilbehør de neste fire månedene. Enkelt? Meld deg på her!

Som Maria, initiativtaker skriver det; "Fordelene med en shoppestopp er mange. Da sier du nei takk til å være en del av ’bruk-og-kast’-kulturen, og nei takk til unødvendige mengder med klær på søppelfyllingene. Tenk så bra det ville vært for miljøet hvis alle bare kjøpte det de trengte. Ditt ja til denne utfordringa får faktisk betydning for både dine egne holdninger, økonomien din, klimaet og ikke minst tida di. Hva velger du å gjøre i stedet for å gå i butikker, eller surfe på nettet etter nye investeringer?"

Jeg tror vi alle kan ha godt av å tenke litt ekstra over hvor godt vi har det, og hva vi bruker vårt evt overskudd til! Shoppestoppen kan bli en tankevekker for deg også?

mandag 24. august 2009

Vi må renske opp i helse-Norge!

I Dagens Næringsliv i dag er KrF ute og krever økt styring av sykehusene og nedleggelse av de regionale helseforetakene. "Sykehusreformen har fått slagside, det har blitt for mye butikk og for lite politikk. KrF vil ha sykehusene på rett kjøl." sier Høybråten. Dette er basert på KrFs eget sykehusutvalg. Detaljer om KrFs forslag ligger her.

Dette er et meget viktig utspill som markerer en stor brodd til de rødgrønne. Vi er lei av sommerstengte avdelinger, økte helsekøer og merkelige budsjettsprekk uten at politikere kan blande seg inn i det. Makten må ut av styrerommene og tilbake til de folkevalgte. Da kan man i alle fall prioritere slik man ønsker! For vår del i Aust-Agder betyr dette et bedre vern, og en større satsning på sykehuset i Arendal.

Samtidig melder Dagbladet i dag om at antallet private helseforsikringer vil øke, og de skremmer med amerikanske tilstander. Det er opsiktsvekkende at det er slik, men jeg tror årsaken ligger i at helsekøene er økt med 50.000 under denne regjeringen samtidig som private har ledig kapasitet. Det koster en arbeidsgiver betydelige summer å være uten ansatte et halvt år mens de står i kø. Da er man heller villig til å kjøpe de ansatte ut. Er ikke dette noe man heller burde satt fokuset på?

Høybråten sa det godt, det er blitt for mye butikk og for lite politikk. Det er på tide vi får mer politisk styring, og at vi ikke lar allergien mot private tilbud gjøre at ti-tusenvis blir stående i køer.

fredag 21. august 2009

Når døden nærmer seg...

I dag var jeg på besøk på lindrende avdeling på Plankemyra i Arendal. Der fikk jeg møte mennesker som var i den avsluttende fasen av livet. Det var en sterk opplevelse. Møtet med ei dame på 90 år gav meg nye perspektiver på livet. Og døden. Jeg fikk igjen øynene opp for å sikre at alle får en verdig avslutning på livet.

I dag presenterte vi også vår plan for en opptrapping av livshjelpstilbudet i Helse-Norge. Vi foreslår blant annet å opprette flere hospice-avdelinger for døende pasienter, samt ambulante team i kommunene og økt kompetanse for helsepersonell. Denne styrkingen av livshjelpstilbudet til mennesker i livets siste fase for de fire neste årene vil til sammen utgjøre 2,8 mrd. kroner. Men det er en viktig inestering!

KrFs plan for aktiv livshjelp kan lastes ned her

onsdag 19. august 2009

Vinn eller forsvinn

Nok en gang er det noen som forsøker å argumentere for at kontantstøtten må bort. Tidligere i år gav regjeringen beskjed om at kontantstøttens tid var over dersom de fikk gjennvalg. Det betyr at det faktisk er vinn eller forsvinn for kontantstøtten ved valget til høsten! Er det viktig for deg at den forsvinner kan du stemme SV, Ap eller Sp - men er den viktig må du stemme KrF.

Vi mennesker er forskjellige. Jeg tror vi får et best mulig liv dersom vi selv kan velge hvordan vi vil ordne våre personlige forhold. Dette gjelder ikke minst hvordan man vil ta seg av sine barn. Noen foreldre mener det er best både for barna og de voksne at foreldrene arbeider etter at fødselspermisjonen er over når barnet er ett år. Andre foreldre ønsker imidlertid å være hjemme med barna en stund til.

I denne situasjonen er kontantstøtten genial. Staten yter tilskudd til barnehager slik at de som ønsker barnehageplass, skal få det til en overkommelig pris. For dette bruker staten ca 8-10.000 kr pr måned. Kontantstøtten innebærer at foreldre som ikke har barnet sitt i offentlig barnehage, mottar omtrent 3300 kroner i måneden (altså langt mindre enn subsidiene de som sender barna i barnehagen får). Denne retten gjelder for barn mellom ett og tre år, altså de aller minste.

Dermed bidrar staten til barnehageplass for dem som ønsker det, mens de foreldrene som heller ønsker å være hjemme med sin ett- eller toåring, får støtte til det. Kontantstøtten sikrer dermed småbarnsforeldre valgfrihet i et spørsmål som har stor betydning for familien. Forsvinner den er det enda flere som står uten barnehageplass også - og de mister valget.

For det er jo det som er poenget med ordningen. Nemlig å gi familiene valgfriheten. Og den viser også de store ideologiske skillene - som får regjeringspartiene til å se rødt. Jeg har derimot en grunnleggende tro på at de beste avgjørelsene for familiene tas rundt kjøkkenbordet og ikke av politikerne i Oslo. Men da må man ha tillit til foreldrene. Ved høstens valg blir det enkelt. Dersom de rødgrønne vinner valget er kontantstøtten historie. Dersom KrF vinner, økes familienes valgfrihet og da økes kontantstøtten til 4.000 for ettåringene og 5.000 for toåringene.

mandag 17. august 2009

Det store slaget om barna

I dag startet skolelivet for mange 6-åringer. Kanskje vil det være siste gangen uten obligatorisk SFO og heldagsskole. Skole er en av de viktigste oppgavene til samfunnet. Og en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor er at 1 av 3 elever dropper ut av videregående, 1 av 10 elever kan ikke lese og skrive skikkelig etter grunnskolen, og 50 % av elevene i Aust-Agder sier de er umotiverte. Spørsmålet er om flere timer er løsningen?

SV og Arbeiderpartiet har begge gjennom sine Landsmøter nå varslet at det vil bli innført heldagsskole innen 2012. Heldagsskolen er beregnet av Bård Vegar Solhjell til å koste mellom 6 og 8 milliarder kroner. Jens Stoltenberg har kalt det en ”fanesak” og Solhjell har understreket at dette blir den store valgkampsaken til SV. Vi mener derimot den store utfordringen ligger et helt annet sted i dagens skole!

Vi trenger nemlig mer kvalitet og flere lærere som kan følge opp elevene i de timene vi har i dag. Vi trenger mer tilpasset undervisning og mer kvalitet! Dersom man ser en dårlig film på tre timer blir den ikke bedre av at regissøren lager den en time lengre!

KrF vil prioritere de 6-8 milliardene heldagsskolen koster på mer kvalitet i skolen fremfor å bruke de på flere timer. Det betyr at vi vil ha fokus på flere lærere og bedre timer. Ved å tilpasse undervisningen bedre får man opp motivasjonen (50 % sier de er umotiverte i Aust-Agder)og elevene blir utfordret på det nivået de ligger på. Her ligger utfordringen!

For det er et paradoks at SV vil innføre 6-timers arbeidsdag for voksne, men tvinge barna til å være lenger på skolen!

Flere timer på skolen betyr ikke nødvendigvis bedre læring. Finland, som er blitt den store rollemodellen når det gjelder skole, bruker mindre av BNP på skole, har færre undervisningstimer og har senere skolestart (7 år) enn Norge, men oppnår likevel bedre PISA-test resultater. Finlands budskap er at kvalitet er bedre enn kvantitet når det gjelder skole.

I rapporten Heldagsskolen som er utarbeidet av NOVA kan vi lese:
”De refererte PISA-undersøkelsene tyder ikke på at mer undervisning fører til bedre faglige prestasjoner. Det at vi ikke finner en sammenheng mellom tid brukt på undervisning og faglige prestasjoner tyder på at det er andre forhold som er viktigere for elevenes læring enn mengden undervisning.”
Dersom man skulle velge mellom 10 prosent flere lærere eller 10 prosent flere foreldre som involverer seg i sine barns skolegang, viser forskning at det siste ville gitt den beste læringseffekten. (Robert Putnam, Bowling alone; America's Declining Social Capital). Skolen må videreutvikle kontakten mellom foreldrene og skolen. Å frata foreldre ansvar og mulighet til å følge opp barna sine viser en stor ideologisk forskjell på de sosialistiske partiene og KrF. Det er underlig at det er blitt en kampsak for sosialistene at barn og foreldre skal tilbringe mindre tid sammen!

Det blir et skjebnevalg. Mellom flere og dyktige lærere - eller flere timer.

- Det er en skam!

TV2 skriver dette etter det avgjørende folkemøtet i Ålesund i valgkampen 2005:

- Det er en skam, Bondevik, at du ikke har klart å gjøre noe med dette, slynget Halvorsen ut.

Bondevik, på sin side, forsvarte seg med at han faktisk innrømmer at han ikke er en perfekt politiker, og fremhevet alt regjeringen faktisk har gjort i kampen mot fattigdom. Blant annet trakk han frem regjeringens fattigdomsplan.

I dag kom nyheten om at de rødgrønne ikke har gjort noe for de fattige i Norge. Det er like mange, og spesielt i enkeltgrupper som alenemødre, innvandrere eller enslige. NRK melder også at fattigdomsraten har vært økende blant barnefamilier og enslige forsørgere.

Jeg forstår det. Og jeg skal kort si hvorfor: Fattigdom fjernes ikke med et pennestrøk som Kristin Halvorsen sa i 2005. Det fjernes med konkrete og målrettede tiltak. I min kommune, Evje og Hornnes, var det inntektsgraderte priser i barnehagen. De som tjente minst måtte betale ca 800 kr i mnd, mens de som tjente mest betalte ca 3300 kr i mnd. Gjennom de rødgrønnes maksprisordning måtte alle betale ca 2200 kr. Det er er ikke målrettet!

Generelle tiltak og å gi alle det samme løser ikke problemet. Det er å prioritere dem som trenger det mest som vil utgjøre en forskjell.

torsdag 13. august 2009

Aksjon livshjelp!

Sammen med Menneskeverd har KrF tatt til orde for en aksjon for livshjelp - og mot aktiv dødshjelp. På Landsmøtet til FrP vedtok de at de skulle kjempe for assistert selvmord i norsk helsevesen. Mange avskriver dette som et enkelt forslag, men faktum er at det fort kan bli innført! Vi vet at mange ungdomspartier er positive, og vi vet at forslag ofte må modnes før de blir "akseptert".

For å vise at dette er en granse vi absolutt ikke vil krysse har vi satt i gang denne aksjonen. Jeg håper du vil skrive under her, og vil spre informasjon til dine venner! Målet er flest mulig underskrifter før stortingsvalget.

tirsdag 11. august 2009

Nullvisjon for abort

På søndag hadde jeg en kick-off-tale for valgkampen. Jeg skal ikke plage dere med den, men kun et lite avsnitt som jeg løftet frem. Et utspill om å få til en ide-dugnad for hvordan vi kan redusere antallet aborter. I dag følges det opp, og tas positivt i mot av de tre andre store partiene, Ap, FrP og Høyre. Har du noen innspill?

De siste to årene har aborttallene økt med 8 %, til over 16.000. Det er skremmende høyt. Jeg mener det er unødvendig at kvinner i Norge, verdens rikeste land, ser seg nødt til å ta abort på bakgrunn av økonomi. Forskningen til psykiater Anne Nordal Broen ved Universitetet i Oslo viser at trang økonomi er blant årsakene til abort.

Det er på tide at vi tenker nytt. For på mange måter kan man si at samfunnet i dag ikke stiller opp for vanskeligstilte gravide. Mange føler de ikke har et valg. Abort er jo den riktige, den enkle og den billigste løsningen. Men ingen ønsker jo at det tas aborter. Abort er et onde. Alle er enige i at aborttallene må ned.

I politikken snakker vi om visjoner. Det er ikke alle som er like enkle å nå. Men vi har dem for å strebe etter å nå dem. Vi har nullvisjon for mobbing – og vi har nullvisjon for trafikkulykker. Ingen av dem er enkle å nå – og mange mener at vi aldri noensinne vil nå de. Men nullvisjonen minner oss på hva som er idealet vårt – og på at vi hver dag har et nytt steg å gå. Ett mobbeoffer – ett for mye. Ett dødsfall i trafikken – ett for mye.

I dag ønsker jeg å lansere en ny visjon. En visjon som jeg personlig skal følge opp og jobbe med. Og som jeg utfordrer alle de andre partiene til å ta del i. En visjon som jeg mener alle som ønsker å redusere aborttallene frimodig kan ta del i. Derfor tar jeg i dag til orde for en visjon om at det skal tas null aborter i Norge – det er på tide med en nullvisjon!

I årets statsbudsjett økte regjeringen bevilgningene til trafikksikkerhet med 450 millioner til drøyt en milliard kroner. KrF ønsker en samme type satsning på livsvern. Derfor har KrF programfestet at vi ønsker å bruke 1,5 milliarder på tiltak som vil redusere antallet aborter. Det handler om engangsstøtte, forebygging, prevensjon, forskning, rådgiving, informasjon og støtte.

Ei kvinne som ikke er i jobb skal ikke tape hundretusner på at ho ikke har rukket å jobbe et halvår før ho føder. De jentene som står helt alene og trenger hjelp – noen å snakke med – informasjon om valget de står ovenfor blir i dag glemt fordi regjeringen kutter støtten til Amathea. Visjonen må bli klar, nå trenger vi politikere som kan jobbe for den – og vise handling.

mandag 10. august 2009

Jeg har stemt!

I dag åpnet den ordinære forhåndstemmingen! Frem til 11.september kan du forhåndsstemme... Da må vi jo være skikkelig i gang? Her sendte jeg avgårde min stemme i alle fall, og det er vel neppe noen hemmelighet hva jeg stemte på...

Dersom du er usikker på hvor du kan stemme bør du gå inn på kommunen din sin hjemmeside, der står det! Og husk å pynte deg, det er en høytidelig dag når man går å stemmer!

onsdag 5. august 2009

Åpningshilsen til KrFUs sommerleir på BiG

Kjære KrFUere!

Pakk sakene deres, gå hjem! Bare gå hjem nå… – Hvis dere tror at dere ikke er viktige. For da er det ingen vits i at dere er her.

Jeg er her fordi jeg tror vi skal vinne valget! Dersom dere vil være med på det så kan dere bli. Vil dere vinne valget?

Jeg hadde ikke stått her hvis dere ikke var viktige. Hvis ikke dere kunne bety en forskjell. Hvis det var slik at en liten gruppe mennesker ikke kunne påvirke det landet vi bor i.
I snart 100 år har noen tusen kristne idealister påvirket og styrt Norge. Vi har hatt makt og innflytelse. Det handler om vår tro på at det er noen saker som er viktigere. Noen verdier som sosialistene, byråkratene og statsmennene glemmer.

I 7 år hadde vi en statsminister i Norge, Kjell Magne Bondevik, som sa at det er noen ting som er viktigst. Å fjerne fattigdommen er viktig. Ta vare på skaperverket! Og å verne om menneskelivets ukrenkelige verdi! – Hva hadde skjedd dersom dere gikk hjem? Hva hadde skjedd om teltene deres ikke var på plenen her de neste årene. Hva hadde skjedd dersom Norge ikke hadde politikere som handlet ut fra nestekjærlighet og det kristne menneskesynet. Hva om det bare var kapitalister og sosialister? Hva om KrFs stol hadde stått tom?

Det er noen som tror at en stemme ikke betyr noe. Eller at det er det samme hvem som sitter der. Jeg skal si deg at de tar feil. En stemme kan bety mye... Ufattelig mye. I 1978 ble det vedtatt en ny abortlov i Norge. I både Odelstinget (22. mai) og Lagtinget (29. mai 1975) ble lovforslaget stemt gjennom med én stemmes overvekt, og i Odelstinget var det presidentens dobbeltstemme som gjorde utslaget. På grunn av en stemme. Og en person.

I 1844 i Indiana i USA,en bonde som hette Freeman Clark alvorlig syk i sengen. Det var valgdag og han ba sine sønner om å bære ham til rådhuset slik at han kunne stemme på David Kelso som senator. Den gamle bonden Freeman Clark rakk å stemme på Kelso, men Clark døde på vei hjem. Kelso vant det valget og ble senator med en stemmes overvekt. – Dere begynner å ane hvor og hvordan dere skal drive valgkamp?

I Akershus i 2005 var det et meget spennende valg. Åslaug Haga, som var partileder i Senterpartiet og Valgerd Svarstad Haugland kjempet om det siste mandatet. Valgerd manglet 116 stemmer fra å bli valgt. Hva som ville skjedd dersom de 256 som stemte på Kristent Samlingsparti heller hadde stemt på KrF vet jeg ikke. Men Åslaug Haga ville ikke blitt valgt, og det rødgrønne prosjektet ville fått en smell… I Aust-Agder manglet vi 477 stemmer for å få et direkte mandat. Det vil bli close race i år også. Det eneste som er sikkert er at hver eneste stemme teller. Og vi skal ta de 477 stemmene i Aust-Agder, vi skal ta de 116 stemmene i Akershus, og vi skal vinne valget for KrF 14.september!

KrFU som et viktig verktøy
Det er gått 9 år siden jeg var på min første KrFU konferanse. Jeg har snart klart å holde meg i KrFU halve livet mitt… Det er kanskje det derfor ikke er så enkelt å gi slipp på KrFU?
Jeg har fått mye spørsmål den siste tiden om hva som vil skje dersom jeg kommer inn på Stortinget. Jeg har selvsagt tenkt mye på dette selv også, men svaret er ganske enkelt.
Dersom KrFU ønsker, så fortsetter jeg et år til.

KrFU er så mye mer enn en vanlig organisasjon. Vi er med på å forandre verden. Ikke bare har vi fostret alle de som har hatt store posisjoner i KrF, men vi har satt de viktige sakene i fokus i KrF. Fokuset på verdens fattigste, på miljøet eller på menneskets uendelige verdi har satt sine spor. Antallet mennesker som har fått en ny sjanse på grunn av KrFU er flere millioner! KrFU er et livsviktig parti!

For vi er verdibevisste ungdom som brenner for andre oss seg selv. Det er vår styrke! Hele vår politikk er tuftet på å løfte frem de viktigste sakene, og det gjør vi – gang på gang. Vi trenger politikere med større drømmer enn billig bensin… Derfor trenger du ikke å være medlem av Natur og Ungdom for å kjempe for miljøet, Changemaker for å gjøre verden litt mer rettferdig, Menneskeverd for å kjempe for menneskets ukrenkelige verdi. Det holder å være med i KrFU. Du kan nemlig alt i ett. Men det er bare et parti som har de tre viktigste sakene! Og det er KrFU!

Derfor tar jeg også gjenvalg, fordi vi har fremdeles nye mål å nå! Vi har enda flere kommende statsministre og statsråder å rekruttere. Og vi har enda saker å vinne gjennom overfor KrF. Vi skal være en idealistisk bevegelse som sikrer politikere som har hjerte på rett plass, og som bevarer hjertet. Og uansett hvordan valget går, har vi spennende jobb med å fortsette generasjonsskiftet i KrF.

Men først har vi en valgkamp å vinne! Den kan bli ufattelig tøff, og mange av dere vil oppleve kjipe ting, og også risikere å gjøre dårlige debatter. Jeg husker til og med en debatt jeg følte gikk veldig bra, men KrF fikk bare 2 stemmer! Vi synes alle det er gøy å bli likt. Det er ikke alltid du føler det i en valgkamp. For å vinne valget, er vi avhengig av at alle drar i samme retning og er motiverte og engasjerte, og blir backet! Jeg vil utfordre oss alle til å bli enda flinkere til å se det positive rundt oss, og å sette ord på både den fantastiske innsatsen dere alle gjør, men også på de fantastiske personene dere er. Gi komplimenter! Oppmuntre hverandre – det sprer faktisk en god stemning som motiverer for innsats! Ved å være positiv og vennlig kan du forandre dagen for folk rundt deg. Og ikke minst etter en kjip opplevelse i en tøff valgkamp kan gode ord gjøre underverker.

I går la regjeringen frem sin plan for å vinne valget:
I de neste fire årene vil de rødgrønne arbeide for – og hold dere fast:

1. En satsing på arbeid og næringsliv.
2. Mer kunnskap - nei til privatisering av skolen.
3. Ta hele landet i bruk.
4. God offentlig omsorg og helsetjenester.
5. Kamp for trygghet og mot kriminalitet.
6. Et løft for kultur og frivillighet.
7. Kamp for klimaet og for internasjonal solidaritet.
…og jeg holdt på å si, 8. God jul og godt nyttår!

Gode venner!
Jeg skal ikke påstå at de rødgrønne ikke vil noe med Norge. Men det er jaggu meg ikke visjonært! Jeg står ikke her fordi jeg vil bli Statsminister og kunne ønske det norske folk god jul og godt nyttår! Jeg står her fordi jeg er brennende opptatt av å utrydde fattigdommen i verden, og faktisk ta ansvar for våre klimautslipp! Fordi jeg har et syn på mennesket som sier meg at det har ukrenkelig verdi uavhengig av om det er ufødt, 90 år og noen mener de heller bør dø, er litt annerledes eller heter Elton og er fra Kenya.

Det er ikke noe poeng i å sitte i regjering fordi en vil styre landet. For å opprettholde status qu
Det er et poeng i å sitte i regjering dersom en vil noe.


Todeling av norsk politikk
De rødgrønne har vist sine visjoner – og bruker valgkampen til å true med et mørkeblått alternativ. Men dere, når dere møter påstandene om at det bare er to alternativ – eller to fløyer i norsk politikk – husk å være tydelig på at det finnes et tredje alternativ! Jeg pleier å si at vi har to store, og på mange måter to motstridende utfordringer i norsk politikk.

På den ene siden har Arbeiderpartiet og de andre sosialistene masse fine ord om solidaritet og behovet for å stå sammen i fellesskap. Men dette alene gir lite frihet for enkeltmennesker og for trossamfunn, og over tid gir det liten økonomisk utvikling. Det blir et trangere samfunn.

På den andre siden har vi Høyre og FrP som har forstått mye når det gjelder menneskers frihet, og i alle fall Høyre når det gjelder å skape økonomiske verdier i samfunnet. Litt forenkla betyr det at staten skal blande seg bort i minst mulig, og la enkeltmennesket få realisere seg selv og tjene penger. Det fungerer godt økonomisk, men alene gir det et kaldt og materialistisk samfunn. Det er nemlig ikke alle verdier som kan telles – men som likevel teller!

I midten ligger derimot de store mulighetene! Den kristendemokratiske modell er nettopp det beste fra begge disse sider, kombinert med vår egenart som ingen andre har. For frihet og solidaritet er to viktige verdier. Men de er ikke motstridende. Det er ikke enten eller. Vi sier ikke ja til det ene og nei til det andre. Vi seier ja til frihet og ja til solidaritet.

KrFU vil slåss for menneskets frihet. Frihet til å realisere sine evner, til å få tro på det en vil og dypest sett til å få være den man er. Valgfrihet til å bestemme over sine egne barns oppdragelse! Hvordan har det blitt en kampsak for sosialistene at foreldre og barn skal tilbringe minst mulig tid sammen? Både motstand mot kontantstøtte og løftet om å innføre heldagsskole er jo eksempler på det..!

Men egoistisk frihet er den sterkestes rett. Det er misforstått og misbrukt frihet. Bare fordi jeg er større enn deg betyr ikke det at jeg skal kunne banke deg! Vår frihet må aldri gå ut over de minste. De som ikke selv kan protestere – som barnet i mors mage eller de 200 000 barna som gruer seg til helga på grunn av foreldrenes alkoholmisbruk. Vår frihet må aldri krenke en annens frihet.

Norges – og KrFUs store mulighet og fantastiske budskap er nettopp at man ikke trenger å velge mellom disse to. Det er ikke et spørsmål om bare frihet ELLER trygghet, det er ikke bare økonomi ELLER hjerte, det er ikke bare Jens eller Jensen. Men det er et sterkt sentrum, det er Dagfinn og det er et sterkt KrF!

Så vil noen igjen si at et sentrumsalternativ ikke er reelt, og den eneste løsningen til en ny regjering er å stemme FrP. Tull. Dersom de rødgrønne ikke får flertall så får vi en mindretallsregjering. Noe som er bra for Norge! Da vil alle komme til KrF for å samarbeide, og vi kan vippe sakene i rett retning. Høyre, Venstre og KrF blir et sentrumsalternativ, riktignok i dag med 5 % for lite oppslutning, men det kan skifte. Men da kan me f.eks samarbeide på miljø med SV og Sp, på sosiale saker med Ap og om skole, kontantstøtte eller spørsmål om trosfrihet med FrP. Det vil bli det beste – og et godt og styringsdyktig alternativ!

Avslutning:
På Sørlandet er vi kjent for å være beskjedne, kjent for at ”mi har det så greit”. Det er tydelig at den rødgrønne regjeringa har forstått dette, for vi har blitt helt glemt de siste fire årene. Derfor er det på tide at vi røsker litt opp i byene her, og på lørdag skal KrFU tydelig vise hvem som tar Aust-Agder og Sørlandet på alvor.

For vår tid er nå! Norge er ikke bare ett land ett sted mellom kommunisme og kapitalisme. Vi er et land preget av verdier. KrF-politikk handler ikke bare om å bevare de kristne verdiene. Men om å prege landet med de kristne verdiene på en ny måte. På en langt mer radikal måte enn det landet vårt noen gang har opplevd. Det handler ikke bare om kristendom i skolen. Men det handler om å skape ett samfunn som har mer frivillighet, mer religionsfrihet, mer raushet mot fattige, ett bedre vern om menneskers ukrenkelige verdi og et land som går front i kampen for å ta vare på skaperverket.

Det er nå vi bestemmer hvordan landet vårt skal se ut når våre barn vokser opp. Det er nå det velges hvem som skal ta avgjørelsene. Det er nå vi trenger å vinne valget – og sikre et sterkt KrF! Derfor er vi her, og derfor er jeg glad for at dere er klare for en intensiv uke med kick-off for valgkampen!

Velkommen til Sørlandet, og velkommen til tidenes KrFU-leir!

tirsdag 4. august 2009

Rød Ungdoms terrorinnsamling!

Rød Ungdom har valgt å bruke sommerleiren sin til å samle inn penger til en terrororganisasjon. Det er hårreisende at et politisk parti i Norge samler inn penger til en terroristorganisasjon som har stått bak noen av de verste terrroraksjonene i Europa. Rød Ungdom må snarest stoppe finansieringen av terrorganisasjonen PFLP! Les saken hos Rød Ungdom sin hjemmeside: ”Samler inn penger til PFLP”

PFLP (People's Front for the Liberation of Palestine / Folkefronten for palestinsk frigjøring) er en paramilitær, marxistisk orientert, palestinsk organisasjon og parti som ble stiftet etter seksdagerskrigen i 1967 som en fortsettelse av Arab Nationalist Movement. Den spilte særlig en viktig rolle sammen med Baader-Meinhof-gruppen/RAF (Rote Armee Fraktion) under de stadige terroraksjonene i Tyskland fra 1977 og utover.

Organisasjonen står på USAs og EUs terrorliste. Det burde jo gjøre sitt til at man ikke samarbeidet med den!

Det er flott at Rød Ungdoms sommerleir har lang tradisjon for å samle inn penger til solidaritetsarbeid. Men at de i år samler inn penger til PFLP gjør meg opprørt. Rød Ungdom har nemlig ingen garantier for hvor pengene de samler inn går hen. Selv om pengene skulle gå til helsearbeid bidrar dette til å frigjøre midler hos organisasjonen, som kan bli brukt i terroraksjoner. De burde brukt hodet og samlet inn penger til f.eks Røde Kors i stedet.

PFLP har fostret mange kjente terrorister. Blant annet startet Ilich Ramírez Sánchez bedre kjent som ”Carlos Sjakalen” sin terroristkarriere hos PFLP. Den Norgesbosatte Souhaila Andrawes som var med på kapringen av Lufthansaflyet ”Landshut” i 1977 utførte aksjonen på vegne av PFLP.

Blant PFLPs viktigste politiske krav i dag er en restrukturering og det de kaller en "gjenoppretting" av PLO som en virkelig representativ organisasjon for hele det palestinske folket. PFLP mener at de islamistiske terrorgruppene Hamas og Islamsk Jihad bør få en plass i paraplyorganisasjonen og at det igjen må holdes valg til PLOs ledende strukturer.

mandag 3. august 2009

Lite troverdig av Senterpartiet!

For et par uker siden hadde jeg et utspill om å flytte ut statlige arbeidsplasser, jeg skrev også om det her. Det er genial distriktspolitikk, men også omsorg for hele landet fordi vi bygger kompetanse i flere regioner. Slike kompetansemiljøer vil igjen skape ny næringsvirksomhet i området rundt. På denne måten sikrer vi spennende arbeidsplasser i hele landet, og vi sprer maktposisjoner. Dette gjorde Bondevik II regjeringen med stor suksess, men de rødgrønne med Senterpartiet i spissen stoppet opp prosessen med utflytting.

Som Dagbladet skriver det; "I valgkampen for fire år siden gikk Senterpartiet inn for å flytte 6.000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Slik gikk det ikke. Tall fra Statistisk sentralbyrå ser at i løpet av denne stortingsperioden har rundt 40 arbeidsplasser blitt flyttet ut av Oslo, mens rundt 1.900 nye har kommet til." Det er bra Senterpartiet kommer på banen og følger opp forslaget om å flytte ut arbeidsplasser, men dessverre får de ikke med seg Ap og SV på det.

Jeg tror derimot ikke på en maksgrense slik Senterpartiet i dag foreslår, men snarere heller på en gjennomtenkt og fornuftig utflyttingspolitikk. Maksgrensen kan gjøre det lite fleksibelt for etatene som krever ekstra bemanning. Men nyetableringer bør i større grad legges utenfor de store byene.

Det er fortsatt over 40 tilsyn i hovedstaden, og tiden er inne for et regjeringsskifte hvor KrF kommer i regjering, og kan være en plogspiss for å flytte flere av tilsynene til distriktene. Vi har vist at vi kan - og gjør det - før, og nå skal vi gjøre det igjen! Det er god distriktspolitikk!

søndag 2. august 2009

Vi kan ikke gamble!

"Full City" grunnstøtingen har gitt meg to store bekymringer. 1. Hva gjør vi med alle supertankerne som kjører langs kysten vår, når beredskapen tydelig ikke er god nok? 2. Hvordan kan noen påstå at oljevirksomhet i noen av verdens mest sårbare områder, Lofoten og Vesterålen, er forenelig med miljøet, og ikke løper noen risiko for fisk, fugl og natur?

Som Sørlending er jeg tydelig stolt av skjærgården vår, og alt det den har å by på. Derfor er vi også bekymret når vi hører at oljerester er nådd Risør allerede. Hvorfor har de ikke stoppet oljen? Alle sier jo i miljødebatter at vi har god beredskap? Men hvorfor var ikke oljelensene på plass ved land i Langesund der jeg var før 12 timer etter ulykken? På morgenen vil jeg påstå at det knapt var bølger, men vi fikk høre at været var for dårlig! Hva visst stormen hadde vart noen dager til da? Eller hva visst det hadde skjedd i Nord-Norge der klimaet er mye tøffere?

Nei, jeg har et tydelig krav,
vi trenger bedre beredskap, og vi må handle kjappere. Neste gang kan det være en båt med hundrevis av ganger mer olje også! Dette vil helt sikkert bli en viktig sak i valgkampen på Sørlandet.

I vår var jeg på reise rundt i Lofoten. Du kan finne bilder av det her. Da ble jeg 100 % overbevist om at de sårbare områdene der oppe trenger å vernes fra petroleumsvirksomhet. Olje og fisk hører ikke sammen. Det gjør heller ikke turismen som lokkes av det rene og urnorske. Vi kan ikke gamble. Jeg mener "Full City" viser at vi må gjøre noe med oljevernberedskapen også i Nord-Norge, og at det er nok et eksempel på hvilke konsekvenser et oljeutslipp i sårbare områder vil få.