fredag 26. juni 2009

Lokal meningsmåling


I dag kom det en lokal meningsmåling i Agderposten. Den viste at FrP og Ap har stor oppslutning, ca 28 og 26 %, mens Høyre hadde 13 og KrF hadde 11 %. Venstre, SV og Sp lå mellom 4 og 8 %. Det gir et spennende utgangspunkt foran valget til høsten! Det er 80 dager igjen, og vi trenger ca 1500 ekstra stemmer for å klare et fast mandat.

Til Agderposten sa jeg at jeg skal kjempe til siste slutt;
– Jeg merker en veldig god stemning når jeg er ute. Vi må legge inn feilmargin i målingen, da mener jeg vi kan komme opp på over 14 prosent, som vi må ha for ta tredjemandatet. I valget til EU-parlamentet nylig, viste det at 50 prosent av velgerne bestemte seg siste uka, og 50 prosent av disse igjen bestemte seg siste dagen. Det betyr at vi må kjempe til siste slutt, for det vil være stemmer å hente helt frem til valgdagen, sier KrFs førstekandidat.

Jeg tror på at når valget nærmer seg vil bildet være annerledes. Jeg tror jeg har en mulighet for å gjøre det sterkt i Setesdalen og i vest-regionen ut i fra at jeg er fra Moisund og Evje. I tillegg tror jeg at KrFs kamp for sykehuset, universitetet og jernbanen vil spille inn som viktige saker for de fra Arendal og østover. Målet må være at vi kan få inn tydelige stemmer som kan representere hele Aust-Agder, og som kan få gjennomslag for lokale saker, og samtidig påvirke nasjonal og internasjonal politikk i riktig retning.

Jeg er optimist. Og jeg gleder meg til valgkampen blir enda mer aktiv. Derfor blir det lite med ferie i sommer - den kommer heller i elgjakta etter valget... For vi trenger alle litt fokus på livskvalitet, som her rundt bålet sammen med Håvard! Litt rolige sommerdager, en aktiv valgkamp der jeg skal treffe flest mulig, og så forhåpentligvis seier og gode jaktdager...! :)

onsdag 24. juni 2009

Er det dette Statoil skal overleve på?

StatoilHydro krever alkoholsalg nattestid på sine bensinstasjoner i Litauen, hvis ikke truer de landets regjering med masseoppsigelser. Jeg kjenner jeg blir skikkelig provosert over dette. Ikke tale om at jeg skal stoppe på Statoil igjen med det første!

Litauen innførte 1. januar i år forbud mot butikksalg av alkohol mellom klokken 22 og 8. Forbudet ble innført for å hindre fyllekjøring og mange dødsfall på veiene. Et viktig trafikksikkerhetstiltak og arbeid for å få ned problemene knyttet til alkohol blir sabotert av statseide Statoil!

Vi vet hvor godt norske regler fungerer, selv om vi har utfordringer knyttet til vold og ulykker av mennesker som er ruspåvirket. Men når et østeuropeisk land tar tak i sine problemer er det Norge og Statoil som skal stikke kjepper i hjulene?! Dette vitner om dobbelmoral og lite samfunnsbevissthet fra Statoils side.

Særlig når vi vet at vi nettopp hadde en sak der Statoil går inn i meget forurensende og miljøfiendtlig oljesandproduksjon i Canada. De rødgrønne snakker høyt om statlig eierskap, men vi ser lite til det. I stedet eier vi 2/3 av Statoil som opptrer på en måte som jeg ikke ønsker å være bekjent av.

Still deg selv spørsmålet - er det helt greit at selskaper som du og jeg eier en del av, investerer i miljøbomber - eller presser andre lands regjeringer til uansvarlig alkoholsalg?

tirsdag 23. juni 2009

Idretten må sette grenser!

Nyheten om at idrettsungdom drikker mest overrasker meg. Det har ikke vært mitt inntrykk, snarere tvert i mot. Men nyheten betyr at idretten har en jobb å gjøre med å sette grenser. Alkohol og idrett hører ikke sammen, og historiene om at unge gutter og jenter kommer inn på laget og blir dratt med på pub er ikke bra. Idretten må bli bedre på å bygge holdninger, for vi vet at idretten sliter med et for stort kroppspress og også er et av de stedene det er tøffest å stå frem som homofil.

Forskerne Lars og Tove Wichstrøm ved NTNU har sammen med Lade behandlingssenter utført undersøkelsen om alkohol, som er publisert i rusforskningstidsskriftet Addiction. De sier til Adresseavisen: "Vi tror ofte at idretten holder ungdommen borte fra rus og kriminalitet. Det ligger som et uuttalt premiss for den store offentlige satsingen innenfor sektoren. Men vi tenker sjelden over hvorfor det egentlig skal være sånn."

Foreldre og idretten har ett kolektivt ansvar for å sikre gode holdninger. Men Norges idrettsforbund burde tatt mer ansvar, og de burde kjørt store holdningskampanjer. Dessuten burde det vært straffer for de som bryter reglene. Idrett er en lagsport, der man følger hverandre og er sammen som et lag. Da er det ekstra viktig at holdningene som skapes er gode. Presset blir nemlig ofte veldig stort.

Heidi Engførsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, forsker på kjønn og seksualitet i idretten, skriver i en kronikk i BT at "Norsk Idrettsforbund ikke tar tak i intern homofobi og trakassering av idrettsutøvere. I stedet har ledelsen delegert ansvaret til lokalplanet. Selv kirken har kommet lenger". For tiden er det også en undersøkelse om kropp i idretten, og undersøkelsen viser omfattende spiseforstyrrelser blant norske idrettsutøvere helt ned i 15-16-årsalderen. Det er alvorlig.

Jeg er en av de som er utrolig takknemlig for det idretten har gjort for meg og mitt lokalsamfunn, og slik er det nok mange steder. Men vi har kanskje tatt for gitt at alt idretten gjør er bra. Derfor bør det komme initiativ fra idrettsforbundet sentralt, i tillegg til at foreldre og lagledere er bevisste på sitt ansvar. Foreldre må komme mer på banen og bli mer involverte i aktivitene barna driver med. Idretten skal være positiv - for alle!

mandag 22. juni 2009

En skole med rom for ulike former!

Jeg er på vei til debatt hos Elevorganisasjonen. Skal diskutere kvalitet i norsk skole. Jeg kommer til å kjempe kraftig for en skole med flere lærere og mer fokus på kvalitet i stedet for regjeringens ønske om heldagsskole og flere timer. Vi trenger større utfordringer til alle - på det nivået de ligger på! Jeg gleder meg til debatt - alltid høyt kunnskapsnivå hos elevorganisasjonen!

fredag 19. juni 2009

Giske har klart det igjen!

I dag kom utnevnelsen av ny biskop i Stavanger bispedømme. Sokneprest Erling Johan Pettersen blir ny biskop. Først må jeg få lov å gratulere Pettersen som ny biskop, og jeg tror han kommer til å gjøre en god jobb! Men samtidig må jeg si at jeg er skuffet, provosert og overrasket. Trond Giske og regjeringen har nemlig gjort narr av hele kirken da de har valgt å overse deres ønsker!

7 av 10 av biskopene ønsker Kjetil Aano. Ti av 15 medlemmer av Kirkerådet hadde Aano som førstevalg. Aano var også klar favoritt på grasrota i Stavanger bispedømme, og blant landets proster. Likevel tar ikke Giske og regjeringen hensyn til dette. Det er ganske alvorlig! I dag har også Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, vært ute og sagt at valget i Iran gikk lovlig for seg. Der styrer den åndelige lederen over presidenten. I Norge styrer statsråd Giske over kirken. Det er meget spesielt.

La kirken få styre seg selv. Punktum. Dersom ikke kirken skal få lov til å ha styre sin egen teologi og bestemme hvem som skal være biskoper bommer vi som politikere grovt. KrF har alltid stemt på den kandidaten kirken har ønsket. Fordi vi ønsker at kirken skal bestemme over seg selv. Neste stortingsperiode blir også en ny statskirkeordning endelig vedtatt. Partiene på Stortinget har inngått et forlik som sier at kirken skal styre seg selv. Det er gledelig! Men desto mer skuffende er det at Giske og regjeringen overkjører kirken på sin siste dag i denne stortingsperioden.

torsdag 18. juni 2009

Godt å løfte blikket!

Jeg var som sagt(skrevet) i Tvedestrand. Bokbyen arrangerte møte, og det var godt oppmøte for å høre på Kjell Magne Bondevik og Astrid Gjertsen løfte blikket - snakke om hva som er viktigst i verden i dag. Det ble arrangert i samtaleform der redaktør i Agderposten, Stein Gauslaa ledet an. Og det ble bra! Midt i opptakten til en navlebeskuende valgkamp i Norge klarte vi å ha fokus på de virkelige krisene i verden.

Bondevik løftet frem brudd på menneskerettigheter, og hadde tusenårsmålene som et utgangspunkt. Det var utrolig spennende å se en mann som har opplevd så mye, har så mange kontakter og kunne gått rett til toppjobber i stedet har valgt å bruke all sin tid på fattige og forfulgte. Det var inspirerende også på den måten at Bondevik viste til hvor mange vi har klart å løfte ut av fattigdom. At barnedødelighet, sykdommer og mangel på rent vann er redusert drastisk de siste 25 årene. Hans budskap var klart, det nytter å hjelpe!

Vi står foran en lang valgkamp. De fleste har nok ikke begynt å engste seg for hva de skal stemme den 14.september, det er bare oss politikere som er kommet i det moduset allerede. Men valgkampen blir nok preget av mye annet enn fattigdom, menneskerettigheter og klima - det som blir løftet frem som det viktigste i verden i dag. Da er det godt med dager som dette, og tenke på KrFUs gamle slagord; "Verden trenger folk som har større drømmer enn billig bensin"

onsdag 17. juni 2009

Hva er viktigst i verden i dag?

Jeg er i Tvedestrand nå, og skal i debatt/samtale med en rekke andre politikere- og blant annet Kjell Magne Bondevik. Problemstillingen er ganske vid, men jeg gleder meg til å høre Bondeviks tilnærming. Det aner meg at det handler om menneskeretter og om rettferdighet.

Samtidig er det en mulighet til å løfte frem livskvalitetedebatten. Det er interessant å finne ut av hvorfor vi ikke har det bedre når vi har det så godt. Lykken er ikke alltid mer penger eller ny bil. Det viktige i livet er ofte gratis - og det handler vel så mye om venner, familie og tid til hverandre. Det er duket for en spennende samtale!

En skole med ulike løsninger!

I går valgte vi en undervisningskomite på fylkestinget. Jeg skal lede den komiteen, og det første jeg tenkte var; Vi har ikke vært gode nok! Halvparten av elevene sier de er umotiverte. 1/5 elever går ut av videregående uten å kunne lese og skrive skikkelig. Og ¼ dropper ut av skolen. Jeg ønsker å ta et oppgjør med hvordan vi driver skolene lokalt - og nasjonalt. Vi trenger bedre tilpassing, flere utfordringer og mer praksis!

Vi må bort i fra en skole som er tilpasset en gjennomsnittselev som ikke finnes! Du opplever sjelden at noen går med lik genser som deg, eller har lik hårsveis. Fordi vi er alle forskjellige. Da må også skolepolitikken ta utgangspunkt i at vi trenger ulike løsninger! Hver enkelt elev trenger å bli utfordret – uansett hvilket nivå han eller hun ligger på. Skal vi nå både flinke og de som sliter må vi også kunne dele inn noen fag mer etter det nivået vi ligger på. Da får de som sliter en undervisning de forstår, og de som er flinke får større utfordringer.

Vi må også få tilbake mer praksis i undervisningen. I ungdomsskolen må det være valgfag og de som går yrkesfag må kunne fokusere mer på det de er sterke på – nemlig de praktiske fagene! I dag er det samme eksamen for de som tar matte på yrkesfag og de som tar studiespesialiserende. Det forventes at man skal kunne det samme! Vi må ikke drepe all lærelyst for elever som ofte er grusomt lei av teori allerede. Vi må få frem motivasjonen.

Jeg tror på en skole med ulike løsninger. En skole som satser på flere lærere og bedre kvalitet fremfor å bruke milliarder på en heldagsskole. Jeg gleder meg til å kunne fordype meg enda mer i skolepolitikk, for det handler om fremtiden.

mandag 15. juni 2009

Kom ikke stipendet i dag?

Det er 15.juni, og dette er dagen stipendet pleier å tikke inn på kontoen. Men det gjør ikke det i dag. Siste utbetaling hvert skoleår er 15.mai. Det må vi få gjort noe med! KrF vil gjenreise heltidsstudenten! I dag er det nesten umulig å klare å studere fulltid uten å ha jobb ved siden av studiene.

Vi vet at utdanning er nøkkelen for at vi skal ha et godt næringsliv i fremtiden. Men det er også viktig for at vi kan utvikle oss og legge et grunnlag for resten av livet. For KrF vil utdanning bli et satsingsområde, og derfor har vi satt oss store mål:
  • Hvert år må det bygges 2.000 nye studentboliger tilbasset dagens behov for å bedre tilbudet og senke prisene på leie. I dag går nesten hele stipendet i leieutgifter, med flere leiligheter vil prisene bli gunstigere.
  • Studiestøtten må økes til 1,5 ganger grunnbeløpet (G) per år. Dette innebærer at studentene med dagens satser vil motta ca 110.000 kroner i lån og stipend årlig hvis KrF vinner fram med denne saken. Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres med lønnsforhandlinger hvert år. I motsetning til dagens situasjon der studentene må vente på at politikerne tilfeldigvis velger å øke studiestøtten.
  • Vi vil også jobbe for utbetaling av støtte i 11 måneder, og ikke i 10 slik som i dag. Det betyr at studentene vil få utbetalt studiestøtte også 15. juni om vi får det som vi vil.
  • Vi må komme ut av "hvileskjæret" og øke satsningen på høyskolene og universitetene ved å øke basisstøtten til dem. Da vil kvaliteten på studiet også øke.

fredag 12. juni 2009

Ja, jeg vil varme meg på søpla!

Kan du tenke deg noe mer genialt enn at søpla di er det som varmer opp huset ditt? Med fjernvarme er dette tilfelle mange steder. Blant annet i Kristiansand bygges det et forbrenningsanlegg som skal omdanne avfall til varme. Det alene vil kunne dekke 20.000 husstander! Det som før var søppel - er blitt en viktig ressurs!

Anlegget kan ta imot hele avfallsmengden som deponeres i Agder i dag, og vil sikre langsiktig behandlingsløsning for restavfall fra husholdningene. Satsingen på kildesortering og gjenvinning vil fortsette, og energiutnyttelse av restavfall kan øke gjenvinningsgraden fra 60 % til over 90 %. På Returkraft sin hjemmeside kan du lese om hvordan det nye anlegget på Sørlandet vil virke!

Problemet er bare at Sverige er som vanlig noen hakk foran oss på miljøsatsing. De har bedre støtteordninger for fornybar energi, de var mer offensive i sine konkrete tiltak i krisepakkene og de har mye bedre ordninger på håndering av søppel. Derfor opplever vi nå at avfall fra Bergen og Agder fraktes til Sverige, og at usikkerheten rundt hvordan norske forbrenningsanlegg vil klare seg øker. Dere er sikkert lei av at jeg kritiserer regjeringen for å ikke levere på miljø, men jeg må gjøre det igjen. Dette er helt tullete, og det er utrolig lite fremtidsrettet. Nå må vi snart tørre å satse miljø!

torsdag 11. juni 2009

Forstår Kristin hva kvoter er?

I budsjettet for 2009 skal regjeringen selge utslippskvoter til Europa tilsvarende 1/4 av våre totale utslipp. 13,5 millioner tonn CO2 kunne blitt kuttet, men for 1,3 mrd kroner velger vi heller selge disse til bedrifter slik at de kan slippe ut CO2 i stedet for å finne rensemetoder. Det betyr at vi lar bedrifter i EU muligheten til å kjøpe seg fri i stedet for å kutte.

Norge er med i kvotesystemet i EU og som en del av det får vi tildelt kvoter som skal kunne deles ut gratis til industrien. Men vi vedtok å ikke gi til oljeindustrien, og sitter derfor igjen med kvoter på 13,5 millioner tonn. Disse kunne vi valgt å gjemme bort - og da redusert utslippene i EU. Når vi velger å selge de til EU betyr det at vi i stedet opprettholder utslipp tilsvarende 25 % av våre utslipp.

Kristin Halvorsen sier til Dagbladet at "Hvis jeg hadde hatt 1,3 milliarder kroner mer å bruke på miljøtiltak, ville jeg brukt det på noe annet enn å slette kvoter". Da mener jeg hun gjør en stor feil. For 1,3 mrd vil hun kunne oppnå enorme kutt i CO2-utslippene, og hun vil sende et signal om at vi ønsker å bidra til å minske antallet kvoter som er tilgjengelig, og på den måten bidra til å presse prisen på kvotene opp og dermed gjøre det mer lønnsomt for bedriftene å rense utslipp i stedet for å kjøpe kvoter.

Nå gjør vi det motsatte. Vi bidrar til å senke prisene og øke utslippene. For et ikke altfor stort beløp!

tirsdag 9. juni 2009

FpU på nye eventyr

Vi er alle sammen innvandere i det norske land
Vi stjeler og vi sloss
Og tar jobben fra norske menn
Vi er alle sammen del av den store mørke plagen
Hadde det vært opp til Hagen
Hadde vi måttet dra på dagen

Dette kommer ikke fra norgespatriotene, men fra en sang som ble spilt på FpU sin stand i helga. For noen år siden hadde Frp en valgbrosjyre med overskriften ”gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse”, nå slår de til med dette.

Det hjelper ikke at FrPs innvandringspolitiske talsmann unnskylder dem, og sier at de burde tenkt seg om en gang til. Dette viser hvilke holdninger som finnes i deler av Fremskrittspartiets ungdom før de har vært på kurs og lært seg retorikken i moderpartiet.

Fremskrittspartiet har rett i at det finnes utfordringer i et flerkulturelt samfunn, men ved å spre slike holdninger blir partiet snarere en del av problemet enn en del av løsningen.

Jeg går for Sam Eyde

Det er fylkesting i dag, og som jeg skrev for en uke siden tror jeg det er navnet på den nye skolen vi kommer til å diskutere mest... Den kommer i alle fall til å vekke engasjement! Kanskje fordi den er så lett å ta stilling til? Uansett hadde jeg en uhøytidelig undersøkelse på bloggen (til høyre) og spurte hva dere ønsker. Resultatet er klart; Fylkesrådmannens forslag om "Nidar" er forkastet, og "Myra" eller noe helt annet er ønsket.

Det gjorde sitt til at jeg dropper "Nidar" og går for noe helt annet, nemlig Sam Eyde. Sam Eyde var en kjent arendalsmann innen industri, og var faktisk en av hjernene bak Elkem, men også særlig Norsk Hydro hvor han var generaldirektør. Det er en aust-egd vi kan være stolte av, og som jeg mener ville være flott om kunne gi navnet til den nye skolen. Sam Eyde videregående skole, eller som nummer to, Myra videregående skole. Vel, som politiker er det de store viktige sakene en alltid har fokuset på... ;)

mandag 8. juni 2009

EU-valget viktig for Norge

Helgas valg til Europaparlamentet var et viktig valg, også for Norge. Det bekymrer meg at EU har et stort demokratisk underskudd og at ensidige partier som det svenske piratpartiet så lett kan få plass i parlamentet og at høyreekstremister vinner valget. EU har et stort demokratisk problem når så få som 43 % gidder å stemme ved valget til Europaparlamentet. Det er enda lavere enn ved forrige valg, og den rekordlave oppslutningen i Storbritannia er bare ett tegn på den synkende interessen og misnøyen for EU.

Likevel er det ikke til å komme utenom at beslutninger som tas i EU betyr mye for oss her i Norge, og vi kan umulig forholde oss passive til det. Jeg mener vi burde hatt en mye mer aktiv europapolitikk og ikke glemme det som skjer i Brüssel. EU er ikke et uviktig organ for Norge.

Noen har foreslått at Norge oppretter en egen EU-minister, i likhet med svenskene. Det synes jeg er et spenstig forslag, men vil bli å gå litt for langt når Norge ikke er medlem i EU eller har egne representanter i Europaparlamentet.

Jeg er ikke tilhenger av at Norge skal søke medlemskap i EU, fordi jeg ser at Norge har gode muligheter til å påvirke internasjonal politikk utenfra og verne om viktige norske interesser. I miljø -og bistandspolitikken ligger Norge langt foran EU og har med sin egne stemme i internasjonale fora større påvirkningskraft enn vi ville hatt gjennom EU-medlemskap.

Vil forøvrig gratulere Ella Bohlin fra svenske Kristendemokraterna med den fantastiske jobben for å få KD til Europaparlamentet! Hun er tidligere leder i vårt søsterparti KDU i Sverige, dyktig politiker fikk andre mest personenstemmer i KD.

fredag 5. juni 2009

Braksuksess med #krf24!

Vi er akkurat ferdig med KrFs aksjon #krf24, og responsen har vært enorm! Vi hadde mange tusen innlegg bare på 24 timer, og mange gode innspill og diskusjoner. Jeg tror det blir viktig at vi klarer å opprettholde en slik dialog i tiden fremover - og også etter valget. Mitt mål er at bloggen min, facbook og twitter skal hjelpe meg med dette!

Jeg tror det er enormt viktig å reise rundt og treffe folk. Da kan vi få innspill og inntrykk fra alle vi møter. Jeg tror samtidig at terskelen for å kontakte meg som politiker er lavere på nett. Derfor tror jeg at dette er viktig for å skape den dialogen politikere bør ha! Vær fri til å besøke eller kommenter på bloggen min fremover! Og stor takk til alle som deltok på #krf24! Jeg er sliten, trett, men meget stolt! :)

Solheim sviktet Sørlandet!

Sammen med fylkesleder i Aust-Agder KrFU, Espen Bjellerås (som også er lokallagsleder i Lillesand KrF) hadde vi også et utspill om at staten må kjøpe Ytre Tronderøya, en perle midt i Blindleia utenfor Lillesand. Den lå ute for salg, og kommunen ønsket hjelp for å få kjøpt den. Da ville de sørge for at vanlige folk får tilgang til 600 mål og 1 km med strandlinje! Et flott engasjement fra kommunen. og med ordføreren i spissen!

Dessverre følger ikke staten opp. I dag glapp saken! Regjeringen brukte 30 millioner på å kjøpe hundre meter strand i Oslo på Huk, men ville ikke bla opp 10-15 millioner til å kjøpe denne prakteiendommen på sørlandet! Da jeg var inne på stortinget som vararepresentant utfordret jeg statsråden på det. Jeg hadde forventet at han bladde opp! Men den gang ei.

Slik jeg ser det er Aust-Agder og Sørlandet havnet i blindsonen til regjeringen. Vi er glemt. Den 14.september er det valg. Jeg håper vi får politikere med gjennomslag og som prioriterer Sørlandet!

torsdag 4. juni 2009

Nå starter snart #krf24!

Det er et viktig mål for KrF å videreutvikle bruken av nett slik at politikk blir enklere å forstå, at det blir interessant og at det skaper dialog. I morgen er det bare 100 dager igjen til stortingsvalget - og til vi får ny regjering..! Vi markerer dagen, eller døgnet, med en 24 timers aksjonkrf24.no!

KrF har tidligere fått skryt for å være blant de flinkeste partiene på bruk av sosiale medier (og særlig ivrige bloggere). Blant annet har Frank Aarebrot og Paul Chaffey uttalt at vi ligger i front – nå tar vi det et steg videre. Så langt jeg vet må dette være det første partiet med en slik kommunikasjon spm #krf24 med velgerne. Og alle som stiller spørsmål skal få svar!

Valgampen vinnes ikke på internett – men KrF skal vinne (valg)kampen på internett! Derfor kjører vi aksjon #krf24! Målet med aksjonen er å snakke med velgerne, ikke bare snakke til dem. Vi ønsker å få mange innspill til hvordan vi kan vinne valget og skape et stort engasjement rundt KrF. Vi ønsker også å vise at KrF er i front på bruk av sosiale medier og velgermedvirkning. Besøk oss på krf24.no eller still spørsmål på livebloggen som dukker opp på kjellingolf.no etterhvert! I kveld kl 22.20 skal jeg presentere litt av tanken bak dette på Ikveld på NRK2 - da er det bare å sette i gang med spørsmål!

onsdag 3. juni 2009

Prinsippløse politikere

I dag tar Olav Gunnar Ballo, en markant SV-skikkelse, et oppgjør med eget parti. Han mener det er blitt vinglete i verdisaker. Jeg oppfatter uspillet hans også som et angrep på alle politikeres manglende evne til å tenke prinsippielt og være forankret. Som Ballo spør i Vårt Land; "Har vi ikke noe anker?"

Jeg tror spørsmålet om aktiv dødshjelp er med på å vise det samme bilde. Det er et stabilt flertall i befolkningen for aktiv dødshjelp. Det betyr ikke at politikerne må følge vinden og snu seg etter det et flertall i folket til en viss tid mener. Vi må ta beslutninger ut i fra en forankret ideologi og politikk. Det vil alltid være enkelttilfeller i politikken som kan få en til å ville vike, men da har en tapt.

Noen husker Mehmet-saken som raste i 2005. Erling Rimehaug skriver om den slik; "Det var en gang da SV mente at samfunnshensyn måtte ha avgjørende vekt for hva slags lovgivning vi skulle ha for bioteknologi. Men så kom en Mehmet-sak seilende. En liten syk gutts vanskelige skjebne ble for sterk kost, og plutselig var SV blitt tilhengere av langt mer liberal bioteknologilov enn det noen hadde tenkt seg var mulig på forhånd. Enkeltskjebne. Hva som har skjedd med Mehmet, har vi ikke hørt mer om, men vi vet hva som har skjedd med SV. Der seiret selvbestemmelsesideologien i bioteknologien." Han stiller også spørsmål med når SV viker på grunn av et "Mehmet-tilfelle" om aktiv dødshjelp.

Den kristendemokratiske ideologien er en av de ledende i Europa. Jeg tror det er mye fordi den har en forankring. Det kristne menneskesynet forplikter oss på at alle mennesker er like mye verdt, og menneskelivet er ukrenkelig. Det er et anker som holder en fast, og det er slike politikere Norge trenger. Noen som tør stå oppreist i stormen og stå for noe.

Da klimaengasjementet forsvant

Dagens innlegg fra leder i Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum, og Audun Rødningby fra Zero er verdt å lese. De stiller spørsmålstegn med hvor det er blitt av de rød(grønnes) klimapolitikk. Som de sier; "så langt har denne regjeringen produsert flere olje- og energiministere enn vindmøller". Satsingen ligger på å kjøpe klimakvoter for å slippe å gjøre noe i Norge.

Vi står ved et veiskille. Klima må få førsteprioritet i politikken. 2009 er et valgår, men det er også klimatoppmøte i København. Vi trenger en forpliktende internasjonal avtale, og vi trenger tøffe politikere som tør gå foran å verne sårbare områder for oljevirksomhet, rense gasskraftverk og lage et samfunn der det lønner seg å velge grønt!

tirsdag 2. juni 2009

Har du forslag til en sak?

Til uken er det fylkesting i Aust-Agder igjen. Det er flere spennende saker som behandling av nasjonal transportplan (hvilke veier/jernbane som skal bygges neste ti år), styrket IKT-satsning på skolene og navn på den nye skolen i Arendal. Men jeg har også mulighet til å løfte frem hvilken som helst sak som gjelder Aust-Agder og fylkeskommunen. Noe du irriterer deg over på skolen, med bussene eller kanskje med miljøsatsingen? Send inn ditt tips!

Jeg trenger forresten også hjelp til navnet på den nye skolen. Gjerne gi meg et hint ved å stemme på det du likte best på målingen til høyre!

Navnekomitéen i Arendal kommune mener at det er viktig å ivareta lokal stedsnavn, og at skolen blir liggende i den nye idrettsparken og fremmer derfor følgende forslag på den nye videregående skolen for yrkesrettede fag: Myraparken videregående skole.

Fylkesrådmannen mener at bruk av begrepet ”myra” i navnet kan gi negative assosiasjoner, noe jeg kan si meg delvis enig i. Selv om jeg tror det kan funke!

Fylkesrådmannen tar utgangspunkt i skolens eget forslag, nemlig Nidar videregående skole. Og viser til at begrepet Nidar er et historisk begrep i Aust-Agder. Jeg synes kanskje Nidar minner vel mye om Trondheim, men samtidig har vi jo Nidelva. Kanskje jeg skal tenke helt nytt, eller funker et av forslagene? Bruk målingen til høyre og hjelp meg med navnet..!