mandag 30. mars 2009

Eier du klimavett?

Asbjørn slår til igjen. Denne gangen er det klimavett som påskekalender. Hver dag kommer han med nye tips, som f.eks at du bør ha med kart og kompass når du skal ut på "resirkulerings-orientering"... De er verdt et besøk! Sjekk ut filmene og bildene fra klimaløftet.no her!

fredag 27. mars 2009

Velkommen tilbake Sp!

Senterpartiet har landsmøte i helga, og kommer helt sikker til å spisse profilen for å vise hva de vil satse frem mot valget. Jeg er skuffet over venstredreiningen Sp har tatt de siste årene. Jeg kan egentlig ikke forstå at de kan kompromisse med SV i alle saker! Men det er ingen skam å snu! De kan ta turen tilbake til sentrum.

Hele nøkkelen bak den populære sentrumsregjeringen fra 97-00 var at vi lykkes med å vise at det ikke er en blokktenking i det politiske Norge som består av en venstreside og en høyreside. Vi klarte å etablere et kraftfullt sentrum, et tredje alternativ eller den tredje vei om du vil. Nå er det mange som forsøker å splitte denne tanken helt med å gjøre det til et valg mellom Jens og Jensen. Jeg skulle ønske vi kunne si ”verken Jens eller Jensen”, og samtidig løfte frem et nytt sentrumsalternativ. Det prøver KrF gjennom en H, V og KrF regjering, som kan samarbeide til begge sider.

Det blir spennende å se hva Sp vedtar i helga. Jeg håper det blir en skrinlegging av en SV-regjering, og et klart steg mot dentrum. Om det ikke går ved dette valget, så vil det være et viktig signal for oss som tenker langsiktig, og som er opptatt av et sterkt sentrum!

torsdag 26. mars 2009

NyVeg for kristendemokratiet

I disse dager er NyVeg lansert på nett. Det gamle KrFU-magasinet holdt seg på papir i over 50 år, men nå er det kun på internett. Jeg tror NyVeg blir viktig i tiden fremover, for å fremholde kristendemokratiet som et tredje alternativ. At det er rom for en ideologi som er stor i Europa, også i Norge.Debatter om aktuelle saker, bøker, filmer eller det som måtte oppta mennesker med politisk interesse vil selvsagt ha et stort rom i den nye nettsiden. Men jeg tror også den blir viktig for å spisse KrFs og KrFUs kristendemokratiske profil. Den siste tiden har vist behovet for politikere som klarer å holde tungen rett i munnen og være prinsippielle når saker som angår religion i det offentlige rom blir diskutert. Føre en politikk som sikrer at man verdifulle selv om man i følge samfunnet er "unormal". Tydelige på ansvaret for å forvalte jorden på en god måte, til beste for verdens fattigste og for fremtidige generasjoner.

KrF har en historie som vi kan være stolt av. Vi har vært del av mange regjeringer, og vi har hatt viktige seire. Oppslutningen har vært vekslende, med siste topp rundt årtusenskiftet. Jeg tror fremtiden vil vise at vi har både formtopper og viktige seire foran oss også. Generasjonsskiftet som partiet vårt nå går gjennom - arven etter Bondevik, Lilletun og Svarstad Haugland - blir spennende. Morgendagens spørsmål og utfordringer krever andre svar og nye løsninger. Som er tydelig forankret i menneskeverdet, forvalteransvaret og nestekjærligheten.

NyVeg vil helt sikkert reise debatter som partiet ikke har vært tøffe nok til å ta. Debatter som vil være viktige for å løfte partiet, og for at KrF skal ha en fremtid. Lykke til med oppgaven NyVeg, og lykke til redaktør Tore Berntsen!

tirsdag 24. mars 2009

Rom for andre meninger?

SVs landsmøte sier meg en ting - et mindre romslig samfunn. Det er mindre aksept for andre meninger. Partiet som visstnok skal være så tolerant, tolererer ikke de som mener noe annet enn det SV gjør. Stikkord; brudd på foreldrerett og religionsfrihet.

Forslaget om å avskaffe alle landets friskoler er et eksempel. Retten til å etablere private skoler på religions- eller livssynsgrunnlag, og plikten til å akseptere det, følger av menneskerettighetene (ØSK Art.13). Det er rett og slett underlig at SV-ledelsen kan gå god for et slikt vedtak. Ikke vet de hvordan det skal håndheves heller, de argumenterer nemlig med at skolene skal få fortsette, men i offentlig regi. Skal de da kontakte skolene og bare "tilby" dem å bli offentlige? Og er en helt lik skole, bare med andre eiere, helt greit for dem?

Et annet interessant forslag er at de vil ta statsstøtten til frivillige organisasjoner som bygger sine vedtekter på et annet syn enn det SV aksepterer. For eksempel de som har krav til sine tillitsvalgte om at de ikke kan være samboere. Det er helt sikkert flere alternativer, men jeg har ikke SVs fullstendige "liste" over hvilke. Kanskje de kan lage en brosjyre før valget der de viser hvilke organisasjoner det er rom for? Og om trosfrihet e
r en rett de ønsker fortsatt skal prege samfunnet.

Slik kunne jeg fortsatt med forslagene om å overstyre kirken (jeg mener, hvorfor skal kirken bestemme hva de skal tro på, når SV gjør det bedre) eller ha et ønske om å delta i oppdragelsen av barna (SV vil innføre heldagsskole). Barna skal hentes hjemme om morgenen, og være på skolen og skolefritidsordning hele dagen. Her skal måltider, gitartimer og handballtrening være unnagjort før man aller nådigst får reise hjem og ha en våkentime eller to med sine foreldre. Jeg repekterer absolutt de som ønsker en slik hverdag, men SV gir lite rom for å tenke annerledes - å ønske mer tid med barna.

Et mer "artig" vedtak er jo at de skal sikre flere bolig gjennom at, sitat: "kommunen skal kunne gi tillatelse til å ta i bruk hus som har stått tomme i mer enn ett år". Vel, ikke akkurat rom for å ta for lang ferie...

fredag 20. mars 2009

Vårens vakreste eventyr...

...er selvfølgelig KrFUs vårkonferanse! I dag er det kick-off for en spennende helg. Vi skal ha valgkampseminarer, debattskolering, skitur og leders tale!:) Jeg er heldig som konferanse etter konferanse får løfte frem tema jeg synes er viktige.

Denne helgen blir nok både miljø, skole, psykiatri og SVs landsmøte berørt. Jeg ser av ganske interessante saker at SV blant annet skal gi eiendommen til noen andre dersom den har stått tomt et år. Det er hva jeg kaller et vel solidarisk forslag..!

Det blir bra å treffe KrFUere igjen også! Det er helt fullt i Hemsedal, så over 100 tar turen. Gleder meg til å se nye og gamle talenter og til å ruste oss til slaget den 14.september!

torsdag 19. mars 2009

Gir de opp LoVe?

SV stiller ikke ultimatum på olje i Lofoten og Vesterålen (LoVe). Det betyr at de kan sitte i en regjering som åpner for oljevirksomhet i et av verdens mest sårbare områder. Jeg undrer meg over om de gjør det fordi slaget allerede er tapt? Vet Kristin Halvorsen noe som vi ikke vet?

SV har landsmøte i Bergen denne helgen. Dersom de velger å sitte i regjering selv om de åpner for oljevirksomhet i Lofoten blir troverdigheten utrolig liten. For nøyaktig 9 år siden gikk KrF ut av regjering fordi vi nektet å endre forurensingsloven for å bygge sterkt forurensende gasskraftverk. Det gav troverdighet. Med et slikt signal fra SV betyr det at de kommer til å la utbygging av LoVe gå gjennom. Nok en grunn til å få byttet ut regjeringen.

onsdag 18. mars 2009

Gratulerer, Stine Sofies stiftelse!

Sjelden har jeg møtt mennesker med et mer brennende engasjement enn Ada Sofie og Bente som leder Stine Sofies stiftelse. Nå får de Norges Juristforbunds rettssikkerhetspris. Stine Sofies stiftelse kjemper en ufattelig viktig kamp for barns rettigheter. Blant annet for å forebygge og avdekke drap, voldssaker, lidelser og misbruk. Og å sikre pårørendes rettigheter. Det handler kort og godt om menneskeverdet.

Jeg fikk besøke Stine Sofies stiftelse som holder til i Grimstad i fjor sommer, sammen med May Helen Molvær-Grimstad som leder familiekomiteen på Stortinget, og representerer KrF. Vi fikk mange utfordringer, men også backing. Blant annet på helheten i politikken vår som setter barna først. Men utfordringene i samfunnet er fremdeles store. Altfor mange voksne misbruker barns tillit til dem.

I KrFs program har jeg derfor kjempet inn en viktig setning; "Arbeid for å bedre barn og pårørendes rettigheter som blant annet Stine Sofies Stiftelse driver, må sikres statsstøtte.". Slike stiftelser klarer å utrette store ting for små penger. Av informasjonsarbeid, holdningsendringer og styrkede rettigheter. Men politikerne må også gjøre en hel del!

Som for eksempel strengere straffer, mer ressurser til barnevernet og til politiet. Eller en alkoholpolitikk som mer ivaretar alle de titusenvis av barn som engster seg for foreldrenes drikking. Eller sikrer at pårørende blir møtt med verdighet og respekt i rettsystemet, og som gir dem rett til å mene noe om f.eks når straffedømte skal ha ferie. Stå på, Ada Sofie, Bente og resten av gjengen. Jeg heier på dere!

tirsdag 17. mars 2009

På debatt hos Elevtinget

Hadde en spennende debatt om eksamen, karakterer og skolepolitikk med de andre ungdomspartilederne på Elevtinget i dag. Dessverre blir slike debatter fort litt hakkete og lite konstruktive, for jeg mener utspillet til Kunnskapsministeren om mappeevaluering/eksamen er viktig å ta med videre! Selv om det kanskje ikke var så gjennomarbeidet...

Mappeevaluering er bra fordi den vil ha mer fokus på å forbedre og rette opp ting du har gjort dårlig. I stedet for å bare få en 3er på en stil og thats it, kan du få en ny sjanse til å rette opp feila og få ny tilbakemelding og bedre karakter. På en slik måte vil evalueringen stimulere til mer læring, og derfor være positivt.

Kunnskapsministeren lanserer en prøveordning der man fjerner eksamen noen steder og erstatter dette med mappeevaluering. Det er bra å prøve dette ut. Utfordringen ligger i at man i dag vil møte eksamen i høyere utdanning, og det vil derfor være en viktig øvelse å være gjennom. KrFU ønsker å opprettholde dagens eksamen, men ha mer fokus på mappeevaluering, og gjerne eksamen som en del av "mappen". Personlig heller jeg mer og mer mot at eksamen er utdatert. Hva mener du? På tide å avvikle eksamen?

mandag 16. mars 2009

Genial kontantstøtte

Da jeg var på reise i Afghanistan gav regjeringen beskjed om at kontantstøttens tid var over dersom de fikk gjennvalg. Jeg har ikke fått ut frustrasjonen min over dette, så må få komme med noen linjer... For det er jo faktisk vinn eller forsvinn for kontantstøtten ved valget til høsten!

Vi mennesker er forskjellige. Jeg tror vi får et best mulig liv dersom vi selv kan velge hvordan vi vil ordne våre personlige forhold. Dette gjelder ikke minst hvordan man vil ta seg av sine barn. Noen foreldre mener det er best både for barna og de voksne at foreldrene arbeider etter at fødselspermisjonen er over når barnet er ett år. Andre foreldre ønsker imidlertid å være hjemme med barna en stund til.

I denne situasjonen er kontantstøtten genial. Staten yter tilskudd til barnehager slik at de som ønsker barnehageplass, skal få det til en overkommelig pris. For dette bruker staten ca 8-10.000 kr pr måned. Kontantstøtten innebærer at foreldre som ikke har barnet sitt i offentlig barnehage, mottar omtrent 3300 kroner i måneden (altså langt mindre enn subsidiene de som sender barna i barnehagen får). Denne retten gjelder for barn mellom ett og tre år, altså de aller minste.

Dermed bidrar staten til barnehageplass for dem som ønsker det, mens de foreldrene som heller ønsker å være hjemme med sin ett- eller toåring, får støtte til det. Kontantstøtten sikrer dermed småbarnsforeldre valgfrihet i et spørsmål som har stor betydning for familien. Forsvinner den er det enda flere som står uten barnehageplass også - og de mister valget. For det er jo det som er poenget med ordningen. Nemlig å gi familiene valgfriheten. Og den viser også de store ideologiske skillene - som får regjeringspartiene til å se rødt.

Jeg har derimot en grunnleggende tro på at de beste avgjørelsene for familiene tas rundt kjøkkenbordet og ikke av politikerne i Oslo. Men da må man ha tillit til foreldrene. Ved høstens valg blir det enkelt. Dersom de rødgrønne vinner valget er kontantstøtten historie. Dersom KrF vinner, økes kontantstøtten og familienes valgfrihet.

fredag 13. mars 2009

En skuffende dag.

Ved å se på rødgrønne politikere skulle en jo tro det var julaften og 17. mai på en gang i dag. Da er det viktig å minne dem på at det er fredag den 13.... For jaggu meg forsvant drømmen om høyhastighetsbane ti år frem i tid.

Du har sikkert sett betegnelsen NTP i dag. Noe vi har ventet på lenge. Der kommer nemlig de neste ti års prioriteringer på samferdsel. Masse penger blir bevilget, men hovedproblemet er at det bare blir stykkevis og delt rundt forbi. Vi trenger ikke veistubber, vi trenger skikkelige fullfinansiering av prosjekter slik at de kan bygge seg ferdig før de må trekke seg ut! Det var en av de viktigste tingene KrF har påpekt i dag.

Samtidig kjører jeg på E39 fra Kristiansand til Lyngdal akkurat nå(på buss da..!). En sterkt trafikert vei som er helt glemt. Glemt er dessverre hele Sørlandet, vi ble ikke nevnt med ett ord en gang på pressekonferansen i dag! Og med E18 mellom Tvedestrand og Arendal tidligst ferdig om 8-10 år, og ingen sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Og drømmen om å kjøre tog inn til Oslo på 2 timer forblir altså en drøm.

onsdag 11. mars 2009

Kan det skje i Norge også?

Igjen er det tragiske skyteepisoder på skoler i USA og i Tyskland. I Tyskland skjøt den 17 år gamle gjerningsmannen seg selv etter å ha drept minst 15 personer. Hva er det som får ungdommer til å gjøre slikt, og kan det skje i Norge?

Det er farlig å si at det ikke kan skje i Norge, selv om jeg ikke tror det vil det. Desperate ungdom finnes i Norge også, og slike episoder er alltid farlig fordi det "tipser" andre om å gjøre det samme - særlig når gjerningsmannen får mye oppmerksomhet. Vi har sett slike tilfeller før, med filmer på Youtube og store avisoppslag. Det er fristende å si at voldsfilmer og voldelige spill skaper grobunn og er til inspirasjon, men det som er sikkert er at disse ungdommene som gjør slikt har hatt det vondt.

KrFU har hatt et stort fokus på psykiatri og særlig på lett tilgjengelige tilbud for ungdom som trenger noen å snakke med - skolehelsetjeneste eller helsestasjoner på kjøpesenter ol. Da har mitt fokus først å fremst vært på å hjelpe alle de som har det vondt, og som altfor ofte velger å ta sitt eget liv. Så tragiske episoder som vi dessverre nok en gang ser i Tyskland og USA viser jo også at frustrasjonen og smerten kan få sitt utløp ved å ramme andre også. Det viser uansett et behov for å hjelpe ungdom som har det vondt og som trenger noen å snakke med. For dette kan også skje i Norge.

Bøtta går til Anfield

Gårsdagen viste hvem som er størst i Europa. Liverpool tok igjen skalpen på et storlag i Champions League. Denne gangen var det Real Madrid som måtte ta turen hjem til Spania med 0-4, og 0-5 sammenlagt i bagasjen. Liverpool er nå i kvarten, og jeg tror de går hele veien til Roma og vinner finalen.

Chelsea gikk også med nød og neppe videre, uten at jeg frykter dem. Mer imponerende var Bayern München, som sammenlagt vant 12-1..! Sammen med United og Barcelona tror jeg de blir de største utfordrerene. Men som Gerrard sier det, "Vi var imponerende gode". Og jeg tror det er nettopp Gerrard og Torres som avgjør det i fordel Liverpool. Gang på gang har vi vist hvem som er størst i Europa. Jeg håper og tror Benitez klarer mesterverker igjen. Hva tror du?

tirsdag 10. mars 2009

Et lite bilde av krigen i Afghanistan

Jeg er akkurat hjemme fra en utrolig spennende tur - til Afghanistan. Landet som har blitt omtalt mange ganger, og som Norge kommer til å ha utplassert største delen av våre styrker i mange, mange år fremover. Og det var ikke helt som ventet. Men det er spesielt å reise rundt i et land som er i krig.

Afghanistan er verdens 4-5. fattigste land, og et folk som lider. Historien kjenner de fleste - det var 11. september og oppblomstringen av Taliban og Al-Quaida som var årsaken til invasjonen av landet i 2001. Siden den gang har Taliban mistet makten og en demokratisk valgt president overtatt styringen. NATOs styrker, ISAF, er der nå for å hindre at ekstremister igjen tar over makten og det blir ny grobunn for terrorister.

Vi besøkte alle de norske styrkene i Meymaneh, Mazar e-Sharif og Kabul. Til sammen har vi rundt 550-600 soldater utplassert. Vi fikk god mulighet til å snakke med soldatene våre. Det som stadig vekk slo meg er hvor profesjonelle våre soldater er, samtidig som de også er åpne, folkelige og avslappet. Og samtidig ble mine tanker om hva de opplever også forandret. Det er vel CS, filmer og skrekkhistoriene fra media som har satt seg. Vårt mandat er ikke krigføring og en kjør-på-holdning. Det er tvert imot et intenst arbeid sammen med den afghanske hæren og med de lokale afghanerne. Vårt mandat går ut på å trekke seg ut så fort som mulig - når afghanerne klarer å styre landet selv. Vi får lov til å være med å bygge opp et land. Og våre styrker bidrar til den nødvendige sikkerheten for å få dette til.

Det var spesielt å treffe soldatene som risikerer livet for fred i Afghanistan. Heldigvis hang flaggene på full stang, et signal om at ingen av styrkene var drept de siste dagene. Dessverre kommer nok oppbyggingen til å ta lang tid. I mellomtiden ser vi likevel en stadig utvikling; flere som får gå på skole (særlig jenter som før ikke fikk lov), flere får strøm og tilgang på rent vann, styresettet blir bedre og i mange områder er det roligere.

I disse dager kommer også signalene fra USA og Obama om at USA skal sende 17.000, eller flere soldater til Afghanistan. Da kommer det til å bli enda større fokus på konflikten, og Norge må ta noen valg. Jeg er overbevist om at løsningen ikke er militær, den er politisk. Men en militæret er en del av løsningen.

For en ting er sikkert; Selv om ISAF vinner alle kampene vinner vi ikke krigen. Det må vinnes kamper på det sivile og humanitære planet for å få den nødvendige tilliten – og forandringen. Men da er det godt å vite at våre kvinner og menn bidrar på en imponerende måte med den militære biten.

Vi trenger en tannhelsereform!

Dagfinn Høybråten er gjesteskribent på KrFU-bloggeren Sondre Olsen. Les innlegget til Høybråten om en ny tannhelsereform her! Tennene er en del av kroppen, og det er på tide staten tar det innover seg. Som Høybråten skriver; "Vi bør ha et vern mot høye utgifter. En beskyttelse, som for eksempel slår inn ved tannlegeutgifter over tre tusen kroner i løpet av en ettårsperiode. For utgifter opp til femten tusen dekker staten halvparten – og for høyere utgifter tar staten hele regninga." Les resten av innlegget hans her!

tirsdag 3. mars 2009

Selvsagt fellesdusj!

På spørsmål fra SoldatNytt svarer jeg litt ironisk på om jenter og gutter bør dele rom i militæret. En latterlig sak de tillitsvalgte i forsvaret kjemper for. "Selvsagt, og de bør få ha fellesdusj også!" var mitt svar. Dette har avisen Vårt Land sett, men ikke skjønt ironien... Ironi er en farlig sport - det må jo være moralen?!

mandag 2. mars 2009

KrF viser vei!

"Frp får terningkast to, mens KrF får terningkast seks. Per Sandberg i Frp er rasende." Dette skriver ABC Nyheter og Nettavisen i dag. Trygg Trafikk har kåret KrF til det beste veipartiet og det faller tydligvis i dårlig jord. Bare les hva Sondre Olsen skriver. Og da vil jeg også bare minne om følgende sitat fra samme Sandberg til Dagsavisen; "Selv om man kjører av veien fordi man har snakket i mobilen eller er rusa, bør Norge ha så gode veier at man kan overleve."

Jeg vil ganske enkelt påstå at det er tryggere og bedre med KrFs samferdselspolitikk. Men forhåpentligvis kommer også FrP etter med erkjennelsen om at det er en sammenheng mellom alkohol, fart og ulykker..!

PS! Jeg skal på tur denne uken, men fyldig oppdatering på bloggen når jeg kommer hjem!