onsdag 30. september 2009

Godt sagt

Byrådsleder Monica Mæland i Bergen sier det godt etter spørsmål om to ferske byråder på 25 år:
- Hvis alderen er et problem, er jeg trygg på at det vil gi seg med tiden.

søndag 27. september 2009

Da falt storoksen!


For en dag! :) De av dere som kjenner meg vet at 25.september er en hellig dag. For da starter elgjakta! Ingenting er som noen dager på skogen hjemme. Etter en hard valgkamp har jeg sett frem til det lenge. Og i år skulle jakta bli enda bedre..

Jeg har vært med på jakt siden jeg var liten, og har fått skutt noen elg før. Men i år skulle jeg virkelig få full klaff! September 2009 blir en måned jeg kommer til å huske lenge, med flere store høydepunkter! Denne 10-taggeren var intet unntak! En av de større jeg har vært borti, og en stor jaktopplevelse! Denne kongen endte sine dager sent på ettermiddagen fredag. Jeg hadde knapt satt meg ned på post før beskjeden om at det var dyr på vei kom på walkien. Da dyrene kom over fjellknausen, og til alt hell ville over myra var løpet lagt. Oksen kom sammen med ei ku, som begge stanset opp da jeg plystret på dem. Og på greit hold, 60-70 meter, med bredsida til, fikk den dødsskuddet.

September har vært hektisk. Mye har skjedd... Dagene på elgjakt er noe av det jeg kaller livskvalitet, og som er helt nødvendig! Frisk luft, trim, spennende øyeblikk, flote dyr og trivelige samtaler rundt bålet. Her er jeg og fetter Åsmund på plass på "Ingolfs post" - det er også stas! Og enda er det en dag til på jakt! Tirsdag er jeg tilbake i Oslo. Da begynner møtene, og torsdag åpner Stortinget. Ting skulle ligge til rette for at det blir en bra høst!

fredag 18. september 2009

Lek med tall: Hvordan kunne de rødgrønne ha tapt?

Dersom 800 av de som stemte FrP, KrF eller V i Vestfold hadde stemt H, og 350 av de som stemte H eller KrF i Hordaland hadde stemt V ville det blitt:

F
lertall til Frp, H, KrF og V på Stortinget, 85-84. 1 nytt mandat til H (opp til 31), 1 nytt mandat til V (opp til 3), 2 mandater mindre til Ap (ned til 62).

Forklaring: Det siste distriktsmandatet i de to fylkene ville skiftet parti fra Ap, som fikk disse i valget. Ap ville ikke fått flere utjevningsmandater uansett. Forutsatt: Vestfold, 600 stemmer fra FrP, 120 fra KrF, 80 fra V til H. Hordaland: 250 stemmer fra H, 100 stemmer fra KrF til V.

Det er mange som sier de ikke skjønner valgordningen, og kan si meg enig. Mange andre slike bergegninger kunne vært gjort, og det ville gitt store utslag. Tenk, 1.150 stemmer endret, og den politiske situasjonen ville vært helt annerledes... (Kilde: vår superrådgiver Helge Eide)

onsdag 16. september 2009

Takk for støtten!

Kjære Aust-Agder! Takk for tilliten! Jeg har vært usikker på når jeg kan slippe jubelen løs og si at jeg er kommet inn på Stortinget. Mye har vært frem og tilbake, men nå tror jeg det er sikkert... Jeg er stortingsrepresentant, og utrolig takknemlig for alle stemmer, til alle som har vært med på stand, delt ut brosjyrer, blogget, sendt SMS eller snakket med venner og bekjente! Og en stor takk til KrFU - jeg er stolte av dere!

Det er med stor ydmykhet og ærefrykt jeg tar fatt på oppgaven. Samtidig som jeg lover å være offensiv, fremtidsrettet og visjonær. Vi har fått en flertallsregjering som kan gjøre hva de vil, og som ikke trenger å bruke stortingsrepresentantene. Det bekymrer meg! Men jeg skal være konstruktiv, og forsøke å få gjennomslag for Sørlandet, og for KrFs politikk så mye jeg kan. Samtidig har jeg et håp om - og en tro på - at regjeringen vil sprekke. SV har blitt kraftig svekket, og med så mange kameler som de har måttet svelge de siste 4 årene tror jeg de vil få det tøft. Da kan en Ap-regjering alene sikre en mindretallsregjering som trenger støtte hos KrF, V og Sp. Det ville være bra for landet - og for oss sørlendinger! Men det blir spennende å se...

Når Venstre dessverre har falt under sperregrensa åpnes noen muligheter for oss. Vi kan fronte sentrumspolitikken, og vi skal ikke minst bli det ledende miljøpartiet! Vi har fått en meget spennende og fremtidsrettet stortingsgruppe som vil bli lagt merke til! Vi har en krevende tid foran oss, med et valgresultat som var skuffende. Men jeg er optimistisk, og har tro på at vi skal kunne løfte oss og gjenreise partiet! Jeg gleder meg til årene fremover!

mandag 14. september 2009

Gode grunner til å velge KrF

Vi trenger en ny regjering, og vi trenger et sterkt parti som kjemper for andre verdier. Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt? KrF vil jobbe for et varmere samfunn og for mer livskvalitet i hverdagen! Her er noen grunner til å stemme KrF i dag:

1. Tid med mor og far
I dag er det vinn eller forsvinn for kontantstøtten. KrF vil øke den, og sikre valgfriheten. Vi vil innføre en mer fleksibel fødselspermisjon og vi vil jobbe for selvstendig opptjeningsrett for fedre. Dersom de rødgønne får fortsette har SV, Ap, og delvis Sp sagt at de vil fjerne kontantstøtten.

2. Ta vare på miljøet
KrF vil ta vare på miljøet ved å realisere et lavutslippssamfunn, gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlige løsninger i hverdagen, satse på kollektivtrafikk og verne sårbar natur.
"Full City"-lekkasjen viser at risiko ved uhell er stor, og Lofoten og Vesterålen må derfor forbli petroleumsfritt. Et endret klima vil ramme verdens fattigste og fremtidige generasjoner, derfor har vi et stort ansvar.

3. En skole med lærelyst
KrF sier klart nei til heldagsskolen, og prioriterer heller flere og dyktige lærere. Dette blir et viktig veiskille ved høstens valg! Frafall og umotiverte elever trenger bedre tilpasset undervisning og ikke mer av de samme timene. Trivsel og mestring, aktiv verdiformidling, styrket samarbeid med foreldrene og bekjempelse av mobbing er viktige stikkord.

4. Et samfunn med plass til alle
KrF vil ha et samfunn med plass for alle, uansett egenskaper, gjennom lover som sikrer menneskeverdet i alle livets faser. Vi vil verne det ufødte liv, stoppe sorteringssamfunnet og tar sterk avstand fra aktiv dødshjelp. Vi vil også styrke tilbudet til familier med funksjonshemmede barn

5. Fattigdomsbekjempelse ute og hjemme
KrF vil kjempe for de som trenger det mest!
Vi vil fortsette kampen for fattige i Norge. Vi skal kjempe for en mer rettferdig verden gjennom en helhetlig utviklingspolitikk der vi sletter u-landsgjeld, inkluderer utviklingslandene i verdenshandelen og øker bistanden til 1,4 % av BNI.

6. En verdig eldreomsorg
KrF vil sikre bedre kvalitet i eldreomsorgen gjennom klare rettigheter for de eldre, et omsorgstilbud tilpasset den enkelte, flere ansatte og stimulering av frivillig omsorg. Se vår verdighetsgaranti her! Vi tror fokus på en verdig og innholdsrik alderdom blir viktig.

Fortsatt i tvil? Sjekk www.krf.no!

lørdag 12. september 2009

KrF er best på miljø, de yngste og de eldste!

Hvorfor skal man stemme KrF? Jeg har lyst til å gi noen grunner. Personlig var det menneskeverdet som fikk meg engasjert i KrF. De neste fire årene vil flere viktige saker være aktuelle, deriblant screening av gravide for å sortere ut barn med downs syndrom og aktiv dødshjelp. KrF vil være en garantist for å beskytte menneskeverdet de neste fire årene. Men det finnes flere grunner til å stemme KrF, og skal dette prege den neste regjeringen, så KrF bli størst mulig:

1. MILJØ. KrF kommer ut som et av de beste miljøpartiene. Konkret vil KrF beskytte sårbare havområder, satse på ny fornybar energi, belønne kommunal sykkesatsing, statlig finansiere bybaneutbygging, bygge høyhastighetsbane og satse på klimateknologi. I dag lanserte vi også forslaget om en egen miljøbilpremie.

2. FAMILIE. KrF står nå helt alene om å snakke om familiens betydning for samfunnet. Vi mener samfunnet bør investere i familien. Det handler om å gi familiene mer tid, større valgfrihet og økt fleksibilitet. Derfor vil vi ha økt kontanstøtte, ny fleksiperm(12 nye uker som kan tas ut til barnet blir 10 år) og langt bedre SFO. En innføring av heldagsskole sier vi klart nei til, og foreldretten skal videre styrkes. Ta vår tidsklemme quiz!

3. ELDRE. KrF har stått i bresjen for en verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Vi trenger KrF i regjering slik at vi kan sikre flere, godt kvalifiserte ansatte og bygge flere sykehjemsplasser. Vi må også satse på gode sosiale møteplasser for eldre, slik som eldresentre, i alle lokalsamfunn. KrF vil også bedre omsorgslønnen for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjenester.

4. RUSAVHENGIGE. Debatten går vilt for seg, men det handler mest om at man vil fjerne de fra gatebildet. KrF vil kjempe ustoppelig for at alle får et skikkelig behandlingstilbud. Det handler om menneskeverd og nestekjærlighet. Legalisering eller utkastelse er uaktuell politikk. Vi vil gi gratis omsorg, ikke gratis heroin.

5. VERDIER. Et samfunn uten røtter og bevisst forhold til sin kulturarv er et fattig samfunn. Barna trenger å kjenne sin egen identitet for å være trygg i møtet med det nye. KrF vil derfor sikre de kristne og humanistiske verdier i skole og barnehage. Vi vil også stå opp for trosfriheten og vi vil være fremste forsvarer av retten til trosutøvelse.

6. FATTIGDOM. Få land er bedre egnet til å ta tak i fattigdomsutfordringene hjemme og ute. KrF vil øke bistanden og vi har lansert en egen fattigdomsplan for Norge. Vi er gitt mye for å kunne gi mye. Solidaritet med verdens fattige vil kunne bety at vi er første generasjon som utsletter fattigdommen. Er du med?

onsdag 9. september 2009

En tydelig stemme for Aust Agder

På mandag skal du avgjøre hvem som skal styre Norge, og hvilke fire representanter som skal representere oss i Aust-Agder. Her er noen av de lokale sakene som jeg har sagt jeg vil arbeide for:

1. KrF går til valg på å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Jeg kommer til å kjempe for at et statlig tilsyn skal flyttes ut til Øst-regionen, og at 100-150 arbeidsplasser skal bidra til at ungdom flytter hjem og at det er kompetansearbeidsplasser i hele landet. Det er ikke omsorg for distriktene, det er omsorg for Norge. Det handler om regional utvikling, det er maktspredning og et viktig løft for Aust-Agder.

2. Aust-Agder og Sørlandet skal bli landsdelen som satser på fornybar energi. Vi ser fremover og ønsker å levere løsninger på morgendagens utfordringer: Det er ett begrep som Sørlandet skal være kjent for i fremtiden – og det erfornybar energi! Elkem Solar, Metallkraft, næringslivet vårt og vindsatsingen til Agder Energi er stikkord, nå trenger vi støtteordninger for fornybar energi som sikrer at satsingen blir mulig. Universitetet vårt vil også bli en nøkkel i denne satsningen. Derfor trengs det større støtte og videreutvikling av samarbeidet mellom universitetet og næringslivet.

3. KrF skal gjennomføre et samferdselsløft for Aust-Agder. De rødgrønne gikk inn for byggestart på E18 Arendal – Tvedestrand i 2019. KrF ville ha den i 2014. Vi må ha fortgang. Rv 9 og 41 blir også viktige, og ikke minst blir togsatsingen viktig. Vi skal koble sammen Sørlands- og Vestfoldbanen og nå som Stortinget har sagt at det skal bygges høyhastighetsbane, vil jeg kjempe for et tog som går gjennom byene langs kysten, og som gjør det mulig å reise Arendal – Oslo på under 2 timer!

4. Sykehuset i Arendal må sikres og videreutvikles. Akuttfunksjonene må sikres. KrF vil legge ned de regionale helseforetakene som styrer sykehusene fra Oslo. Vi ønsker bedre og mer lokal styring. Samarbeidet med kommune må bedres, og vi ønsker en større satsing på psykisk helsevern.

mandag 7. september 2009

Opp og nedturer

Midt i en hektisk valgkamp med sprikende målinger var det kjekt å komme innom Drottningborg i dag..! Ikke hverdagskost med så engasjerte elever - og iallefall ikke å skrive autografer for en politiker...:)

torsdag 3. september 2009

Klimavitsen

De siste tre årene har Norge og verden for øvrig, vært brennende opptatt av klimakrisen. Visepresident Al Gore vant Nobels fredspris for sin kamp for klodens helse, og her hjemme drømte statsminister Stoltenberg om ”månelandinger” og teknologiutvikling.

I mai 1961 tok John F. Kennedy et valg:
”Vi velger å dra til månen i dette tiåret,
ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig.
Fordi det målet vil hente fram og måle vår handlekraft og våre beste evner”

Det kosta ca 1.000 mrd kroner i dagens pengeverdi, og på det meste jobba mer enn 350.000 menneske med prosjektet. I juli 1969 beviste Neil Armstrong med sine første steg på månen at det umulige er mulig.

Med all respekt, Stoltenberg, men månelandingen din på Mongstad er heller stusselig. For mens løftene om CO2-rensing av Kårstø og Mongstad fremdeles går i baner rundt månen, og ser mer ut som et "mageplask" så slipper gasskraftverket Kårstø alene ut CO2 tilsvarende 460.000 biler.

Filip Rygg, vår dyktige kandidat fra Hordaland, skriver det slik:
"Jeg har en sønn, og som alle andre foreldre vil jeg gjøre hva som helst for å beskytte ham. Tenk deg følgende situasjon:

Jeg er på jobb og får en telefon med følgende budskap: - Det er nå 90% sjanse for at barnet ditt blir påkjørt. Hva gjør jeg da? Blir jeg værende på jobb og tenker at jeg kan stole på de siste 10%? Selvsagt ikke. Jeg ville reist i full fart hjem for å beskytte sønnen min"

Det samme gjelder i klimadebatten. I disse fire årene de rødgrønne har styrt har det blitt bygget null, ja 0, vindmøller! Det har aldri vært gitt flere tillatelser til oljevirksomhet, og i år brukes det over 140 mrd på investeringer i fossil energi, men s fornybarsatsningen uteblir. Det er bare ord, og ingen handling. Klimapolitikken til regjeringen er en vits!

Jeg meldte meg inn i KrF rett etter Bondevik gikk ut av regjering fordi KrF ikke ville akseptere at det ble bygget sterkt forurensende gasskraftverk. Dagens meldinger om hvor mye det haster med handling viser at vi trenger politikere som kan stå for noe. For vi må komme fra ord - og til handling!

tirsdag 1. september 2009

Valgkampens glemte sak

Midt i en meget hektisk tid, 13 dager igjen til valget, så jeg igjen nyheten. "Frykt for ny sultkatastrofe i Etiopia". Sultkatastrofer er dessverre ikke noe nytt, det er nesten så vi ikke enser dem. Lar vi de ikke gå innover oss lenger? Tallenes tale er klar. Det nytter å hjelpe, og stadig flere mennesker blir løftet ut av fattigdom!

Jeg husker Etiopia fra første gang jeg møtte på Stortinget. Den gangen stilte jeg spørsmål til utviklingsminister Erik Solheim om sultkatastrofen på Afrikas Horn. Norge gav mer hjelp. Det er en fantastisk mulighet vi er gitt! Vi har så mye for å kunne dele med andre, og forsøke å nærme oss litt mer en rettferdig verden. Midt i valgkampens gnål om skatter, veier og oss selv, må vi ikke glemme de som ikke har det samme som oss selv.

I går var det partilederutspørring av Høybråten, og han ble kjørt på vårt fokus på utviklingspolitikk. Vår helhetlige politikk om sletting av urettferdig gjeld, økt handel og mer og bedre bistand er dyr. Men den redder liv. Og vi har over 1 milliard å redde. Det handler om liv og død - og om rettferdighet. Derfor må vi ikke glemme det i valgkampen heller.