fredag 30. september 2011

Når fylla har skylda

KrF vil ha trygge byer. Folk skal kunne kose seg på byen enten det er på dag-, kvelds-, eller nattestid uten å være redd for å bli utsatt for vold. Slik er det dessverre ikke i dag. Hver tredje byborger er redd for å gå ute om kvelden. Mange kvinner kvier seg for å gå alene ute, og bare i Oslo i fjor ble det registrert 4557 voldstilfeller. Er vi enige om å gjøre noe med dette? Hva er så det mest effektive tiltaket?

Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) har konkludert for oss. De har fulgt 18 byer de siste 10 årene, og statistikken er entydig. En times utvidelse av skjenketiden førte til en økning på i gjennomsnitt hele 17 prosent voldstilfeller. Effekten er symmetrisk, antallet voldstilsfeller går tilsvarende ned ved en times tidligere stengning. Hva bør vi gjøre da?

Jeg kan ikke se annet enn at vi må ta konsekvensen av de harde faktaene. I dag er maksgrensen for å få lov til å skjenke kl 03.00. KrF har foreslått av maksgrensen bør reduseres med en time, slik at kommunene selv innenfor rammen til 02.00 bestemmer hvor lenge utestedene skal få ha oppe ølkranene. Da blir det mer moro og kos på byen, mer trygget, og mindre vold og bråk. Hvis en i tillegg kombinerer dette med bedre og oftere kontroller, færre skjenkesteder og mer synlig politi er jeg sikker på at resultatet vil være enda kjekkere byturer.

mandag 5. september 2011

Kommunal kontantstøtte

Da beskjeden om at regjeringen fjerner kontantstøtten for toåringene kan jeg ikke si at jeg ble overrasket. Det var tross alt dette de gikk til valg på. Men desto mer skuffende er det når de angriper valgfriheten til barnefamiliene på denne måten. Staten skal subsidiere barnehagene med 15-20.000,- pr barn, men å bruke noen tusenlapper på å sikre valgfrihet for de som ønsker å være hjemme med ett- eller toåringen er for mye å be om.

I går var jeg sammen med KrFs ordførerkandidat i Froland. Han ønsker å innføre lokal kontantstøtte, og gi ettåringene 7.000,- og toåringene 5.000,-. Da han ble møtt med at dette hindrer integreringen måtte han bare si; Vi har en grei gruppe innvandrere. De fleste er burmesere, kristne, og de fleste går i barnehagen. Norge er et land med store forskjeller. Det er over 40.000 som går på kontantstøtte, og bare i Aust-Agder er det nesten 1200.

Det betyr at det er mange som ikke lenger får den valgfriheten de ønsker, og taperen er familiene. Vi trenger lokale politikere som setter valgfrihet høyt, og vi trenger en ny regjering. La oss håpe at konsekvensene av dette valget blir begge deler.