fredag 23. oktober 2009

Norge trenger et sterkt KrF

Innlegg i Fædrelandsvennen:
Det gleder meg stort at det er så mange som er engasjert i hvordan KrF kan løfte seg på målingene. Det viser at vi er mange som ser at KrF trengs i det politiske landskapet, og som ønsker et parti som kjemper for de kristne verdiene. Mer enn noen gang er det behov for et parti som løfter frem menneskets ukrenkelige verdi, og som arbeider for en større nestekjærlighet for de som faller utenfor hjemme og ute. Et parti som vet at materiell velstand alene ikke er nok, og som ønsker å forvalte jorden og dens ressurser til det beste for alle og fremtidige generasjoner.

For å påvirke samfunnet med våre viktige verdier, må vi bli sterkere enn i dag. Det er en utfordring for KrF. En utfordring som handler om hvordan vår politikk kan bli enda mer relevant og hvordan vi kan nå alle som stemte på oss i år, og samtidig nå lenger ut.
Det blir en spennende prosess! Den handler ikke om å miste vår identitet eller gå bort fra våre grunnverdier eller egenart. Det handler om å gjøre oss relevante for flere.

Lørdagens forside i Fædrelandsvennen (16.10), som refererte til landsmøtet i KrFU, var noe misvisende, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å understreke at jeg selvsagt står 100 % på KrFs program. Programmet er min kontrakt med velgerne, og jeg gleder meg til å følge opp den gode politikken vår som en aktiv og offensiv opposisjonspolitiker. Samtidig er jeg leder for KrFU, og fronter det engasjementet som ungdomsorganisasjonen har i diskusjonen om veien videre for KrF. Min forpliktelse på KrFs program er ikke svekket av at jeg som leder for ungdomspartiet ønsker å åpne for nye debatter om hvordan vi kan vokse i fremtiden.

I saken om borgerlig vigsel er KrFUs anliggende vernet om trosfriheten og barns rett til en far og en mor. Med de rødgrønne ved roret vet vi at ekteskapsloven ikke vil bli endret de neste fire årene. Tvert i mot har det kommet signaler fra regjeringshold om at man ønsker å tvinge trossamfunn til å akseptere regjeringens definisjon av ekteskapet. Da er det et ungdomspartis oppgave å tenke nytt. Derfor har KrFU sagt at staten bør ta seg av det juridiske og signeringen av vigselsattest, og at kirke og menigheter bør få full frihet i lære- og livssynsspørsmål. Trosfriheten må aldri svekkes ved hjelp av ny lovgivning eller gjennom økonomiske pressmidler.

Foran valget var det mange som gjennomførte ulike valgomat-tester på internett, også på Fædrelandsvennens nettside. Der kom flertallet av de under 25 år ut med KrF som det partiet de var mest enig med. Det gir meg en visshet om at vi har den beste politikken, og at vi har et potensiale i fremtiden., Alle som er enig i vår politikk og våre verdier bør kunne stemme KrF, og det er vår oppgave som parti å senke terskelen slik flere gjør nettopp det. Jeg gleder meg derfor til å være med å fronte KrFs politikk i tiden fremover. Det er en utfordring vi skal løse i fellesskap. Til det beste for Norge og for Sørlandet.