tirsdag 16. mars 2010

Nasjonal dugnad mot fattigdom

Det ble dårlig oppmøte på fattigdomsdugnaden. Fra å skulle utrydde "fattigdommen" til bare "fattigdom" har det nå endt med at regjeringen bare skyver de som faller utenfor foran seg. Da valgkampen i fjor var på sitt heteste kom Kristin Halvorsen til en erkjennelse om at hun ikke hadde fått gjort nok for de fattigste. Hun beklaget seg, og lovet bedring.

Fattigdomshøringen inviterte Dagfinn Høybråten til en nasjonal dugnad, en felles front mot fattigdom i Norge. KrF mente saken var så viktig at vi måtte få til en idedugnad og komme frem til tiltak som vil hjelpe de fattigste. Det sa de andre partiene seg helt enig i. Men hva ble resultatet etter et halvt års arbeid i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget? Ingenting.

Denne uken skal vi debattere saken i Stortinget. Det gleder jeg meg til. Kanskje kan jeg få presset frem fortgang. For en uke siden kom nemlig statsråden med et brev til Stortinget der arbeidsministeren bare lover en «omtale av» fordelingsutvalgets innstilling og en redegjørelse for prosessen videre i revidert budsjett for 2010. Utvalgets arbeid vil først bli fulgt opp med en stortingsmelding våren 2011.

Jeg er skuffet over at regjeringen nå sier nei til KrFs initiativ om en nasjonal dugnad mot fattigdom, til tross for at statsminister Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen sa ja til dette i fjorårets valgkamp. Det kommer altså ikke noen melding som saken før i 2011, og da blir det neppe tiltak før i 2012...