mandag 2. januar 2012

Alkoholtabuer

På tolv år har antall sykehusinnleggelser på grunn av alkohol økt med nesten 80 prosent. 200.000 barn gruet seg til jul på grunn av foreldrenes bruk av alkohol. Legevakten i Oslo slår alarm etter at kartleggingsprosjektet deres viser et betydelig høyt antall alkoholikere under 23 år. Slik kunne vi fortsatt. For skyggesidene knyttet til alkohol er mange.

I 1999 hadde sykehusene 2.505 innleggelser som skyldtes alkohol. I 2010 hadde tallet økt til 4.482, en økning på 79 prosent. Det kommer frem i rapporten «Rusmidler i Norge 2011» fra Statens institutt for rusmiddel- forskning (Sirus), skriver Vårt Land i dag. Tallene er hentet fra Norsk pasientregister (NPR). Sirus mener dette bare er toppen av isfjellet.

Drikkemønsteret i Norge er i endring. Det totale forbruket av alkohol har flater ut de siste par årene etter en betydelig økning. Det ser også ut til å være en vridning over til mer vin og en liten nedgang i øl og brennevin. Mange mener vi kopierer det kontinentale drikkemønsteret med et glass vin til maten, og at dette kommer i tillegg til den typiske helgefylla.

Uansett hva som er årsakene til økningen i forbruk, misbruk eller økte innleggelser så trenger vi et større fokus på alkohol. Forebygging er det aller viktigste, og vi trenger mer kunnskap på feltet. Men tallene viser også et behov for en restriktiv og solidarisk alkoholpolitikk.