mandag 14. mai 2012

Med tillit til familiene

Denne uken la programkomiteen i KrF frem første utkast til nytt program. Det skal arbeides godt med i organisasjonen og vi håper det skal vekke debatt slik at vi får gode innspill på hva som er viktige svar på de utfordringene som ligger foran oss. En ting er likevel sikkert, familiene skal få mer valgfrihet og vises større tillit.

En av bærebjelkene i KrFs politikk er, og må være, en større satsning på familiene. Familien er grunncellen i samfunnet vårt og den viktigste byggestenen. Et samfunn som legger til rette for trygge og stabile familier, som skaper en god oppvekst, vil være et godt samfunn. De seneste årene har vi sett en uttalt mistillit mot familiene fra de rødgrønnes side. Mindre valgfrihet, mindre tillit og mer tvangsstyring. At familieministeren forsvant med en gang de kom i regjeringskontorene er en ting, men ministeren setter også likestilling og arbeidslivets krav foran familiene. Den utviklingen må snus!

Et av forslagene fra KrFs programkomité er ektfelledelt beskatning. Det går ut på at ektefeller kan dele inntekt på lik linje som de i dag deler formue og gjeld på selvangivelsen. Valg man tar som familie gjør man på vegne av familien. Når man er én enhet bør man også skattes som én enhet. Hvorfor er dette viktig? Jo, fordi vi viser tillit til familiene, og gir dem valgfrihet til å enklere kunne velge omsorgsform og organisering av familielivet.

Dersom en ektefelle tjener 500.000 kr og den andre har 0 i inntekt, kan man skattes ut i fra at begge tjener 250.000 kr. På samme måte som at man kan fordele inntekter på 200.000 kr og 300.000 kr til 250.000 kr hver. Denne skatteletten vil utgjøre 7,5 mrd dersom det skal gjelde for alle par, og ca 1 mrd når det gjelder for småbarnsforeldrene (opp til 6 år), slik KrFs programkomité foreslår. Ordningen vil på samme måte som fordelingen av formue og gjeld er det i dag, være frivillig.

Men en annen konsekvens av inntektsdelingen vil også være at man deler pensjon. For i den nye pensjonsreformen er all inntekten vår grunnlaget for pensjonen. Det vil også bety at familiene ansvarligjøres mer for det valget man gjør ved å eventuelt la en, eller begge, arbeide mindre.

Personlig ivrer jeg for at KrF skal gå for dette forslaget når endelig program for 2013-2017 vedtas på landsmøtet neste år. Jeg mener også det sender en utfordring til de andre ikke-sosialistiske partiene om at skatteletter også kan målrettes familiene. Dersom vi kan vri noen skattelettelser i denne retningen vil det være en viktig seier for familiene og for en tryggere oppvekst. For vi må satse på barna, på tillit og valgfrihet til familiene. Da er ordninger som kan gi familiene mer mulighet til å få mer tid sammen helt avgjørende.