torsdag 30. august 2012

Regjeringsparti uten ansvar

SVs uryddige opptreden som regjeringsparti skaper uklarhet om hvem som styrer landet og hvem som er ansvarlig for den politikken som føres. Alf Holmelids utspill i dag om sterkere skattlegging av oljeselskapene er foreløpig siste forsøk på ansvarsfraskrivelse fra SV. SV er et regjeringsparti uten ansvar.

SVs deltakelse i regjering har endret spillereglene i norsk politikk. SV inntar stadig oftere opposisjonens rolle mot regjeringen i offentligheten, mens de stemmer med sine regjeringspartnere i regjeringen og Stortinget.

I oljepolitikken er partiets viktigste budskap at vi må bremse tempoet i oljeutvinningen for å gi plass til miljøvennlig industri på land. I dag er Alf Holmelid ute med et budskap om å skattlegge oljeselskapene hardere. Da oljemeldingen ble behandlet i Stortinget i desember 2011 var tonen en ganske annen. Da gikk SV inn for å utvide den omstridte TFO-ordningen for tildeling av leteområder til oljeindustrien på sokkelen, stikk i strid med klare råd fra miljøvernmyndighetene. SV stemte for utlysning av områder for oljeleting midt i innløpet til Vestfjorden i Lofoten, hvor et oljeutslipp av en viss størrelse vil kunne få betydelig større miljøkonsekvenser enn de områdene SV vil verne i Lofoten. Med SV i regjering er det satt en solid rekord i tildeling av leteblokker til oljeselskapene. Så langt har de rødgrønne tildelt mer enn tre ganger så mange letetillatelser som Bondevik II-regjeringen. På denne måten har SV vært med på å presse opp tempoet på sokkelen. SV har også stemt for at kravet om null-utslipp av kjemikalier fra oljeindustrien i Barentshavet er fjernet, og at beltet i kystsonen langs Troms og Finmark hvor det ikke skal tillates igangsatt ny petroleumsvirksomhet er flyttet 15 km nærmere land.

Har SV ansvar for den oljepolitikken som føres? Ja! Tar de ansvaret? Nei!