tirsdag 2. oktober 2012

Vi trenger flere kabler!

I nyhetene på NRK i dag går Industri og Energi hardt ut mot den store utbyggingen av kraftkabler. Jeg mener det er en stor feil, og de snur problemene på hodet. Vi trenger store investeringer i sentralnettet, og vi må ha økt integrering i det europeiske kraftmarkedet gjennom bygging av flere utenlandskabler.

Norge har der dårligst utbygde strømnettet i Norden, og det er stort behov mer nett og kabler. Faktum er at strømkundene vil få mer stabile priser når det bygges flere kabler. Norge og Norden er også på vei inn i en situasjon med permanent kraftoverskudd. Innføring av et felles marked for grønne sertifikater i Norge og Sverige vil bidra til å øke produksjonen av fornybar energi i de to landene med til sammen 26 TWh. Flere analyser viser et forventet kraftoverskudd i Norge og Sverige på 30-40 TWh i 2020. Et slikt kraftoverskudd vil stille betydelig økte krav til tilgjengelig overføringskapasitet for strøm til kontinentet.

KrF mener en del av det forventede fremtidige kraftoverskuddet må tas i bruk til økt produksjon innen kraftkrevende industri og til energiomlegging i petroleumssektoren og transportsektoren. Dersom Norges målsetninger for reduksjon av klimagasser skal innfris må utslippene fra disse sektorene reduseres ved hjelp av elektrifisering av installasjoner på sokkelen og økt overgang til el- og hybridbiler.

Bygging av nye overføringslinjer til utlandet vil også utnytte vannkraftens reguleringsevne, bidra med ren fornybar energi til kontinentet når det er vindstille i Europa og sikre innenlands forsyningssikkerhet for strøm i tørrår. Når det gjelder finansiering og behov for debatt har Industri og Energi et poeng. KrF har gått inn for at det skal legges frem en nettutbyggingsplan en gang hver stortingsperiode hvor alle nettprosjekter er med, nettopp for å få en grundig debatt og politiske vedtak. Vi er også åpne for å se på finansieringen av kablene. Det kan være finansisering over statsbudsjettet eller private løsninger.

Men vi trenger et stort løft på nett og kabler. Nasjonalt og til kontinentet.