onsdag 23. januar 2008

Skjulte motiver

Tanken om et innvandrer-regskap er fullstendig meningssløs. Innvandrere er ikke en utgift, men en stor ressurs. Uten innvandrerne ville Norge stoppet opp.

Når FrP loverpriser et forslag om innvandrer-regskap er det ikke fordi de vil være sikre på at det brukes nok penger på integrering. Det er fordi de vil stoppe innvandringen. Et regnskap etter FrPs modell vil derfor kun ha fokus på utgiftene knyttet til et mindretall som trenger ekstra oppfølging. De glemmer alt det innvandrerne tilfører samfunnet.

Samfunnet skriker etter arbeidskraft. Enten det er ingeniører, sjåfører, leger, eller renholdere. Uten innvandringen vi har hatt, og som vi kommer til å få, ville samfunnet stoppet opp. Vi er helt avhengig av at vi fører en politikk og legger til rette for at vi kan få flere nye landsmenn. Og vi er samtidig så privilegerte at vi også må bidra til å hjelpe noen av de som er på flukt.

Kommuner som tar i mot innvandrere får ekstra støtte for å sikre at disse blir integrert på en god måte. Det er viktig at kommunene aktivt bidrar til god integrering og at de dermed bruker disse ressursene som de får til dette. Men samtidig er det meget bra om noen kommuner lykkes så godt med sitt arbeid at innvandrere kommer i jobb, og med det ikke lenger trenger støtte fra det offentlige. Det ville være naivt å tro at kommunene ikke gjør det de kan for å få innvandrere raskest mulig inn i samfunnet – og på den måten slippe store sosialkostnader senere. Dermed må kommunene selv kunne bestemme hva de vil bruke disse pengene på.

Det er også interessant hva resultatene av et innvandrer-regnskap skal bli brukt til. Os kommune, FrPs utstillingsvindu, fikk et innvandrer-regnskap. Dette viste at kommunen faktisk gikk i pluss! Førte dette til at det ble brukt mer til integrering eller ble tatt i mot flere innvandrere? Innvandrerstopp, var beskjeden fra kommunen.

Det er unødvendig med et innvandrer-regnskap. Unødvendig fordi vi vet at innvandrere er en stor ressurs. Fordi vi er helt avhengig av dem. Og fordi et slikt regnskap lager et unødvendig skille mellom nordmenn.