torsdag 30. oktober 2008

Det 36,9 åpnet for!

Det er over 10 år siden Jagland kom med sin 36,9-garanti som Gro Harlem Brundtland slakter i dag. Det geniale var at denne garantien åpnet for Sentrumsregjeringen. Plutselig var ikke det politiske landskapet lenger to-delt. Det var ikke bare Jagland eller Petersen. Det var ikke Høyre eller Arbeiderpartiet. Det var sentrum - og det var et sterkt KrF!

For nøyaktig 10 år siden hadde KrF over 20 % på målingene og vi satt i regjering sammen med Sp og Venstre. Vi viste at det var et tredje alternativ i politikken, og vi viste at det var et styringsdyktig alternativ! Det var riktignok 36,9-garantien til Jagland som var fødselshjelpen til Bondevik, men samtidig satt regjeringen frem til mars 2000 da den stilte kabinettspørsmål på at vi nektet å bygge sterkt forurensende gasskraftverk.


Spørsmålet er om det trengs en ny 36,9 for at sentrum skal komme tilbake. Dagens meningsmålinger gir lite håp for en sentrumsregjering, men spørsmålet er om de likevel åpner for tre alternativer. Jeg tror de gjør det - og jeg tror ikke folk vil ha høyre- eller venstresiden, jeg tror de vil ha det beste fra begge sidene!

Ting skifter raskt i politikken, og det er få som husker sentrumspolitikken som ble så populær. Den som klarer å kombinere kunnskap med trivsel i skolen. Barnehager og kontantstøtte for å sikre valgfrihet for familiene. Næring og miljø ved å satse på distriktene samtidig som man satte krav til miljøhensyn. Satsing på psykiatrien og på de fattigste. Jeg mener sentrumsverdiene kristendemokratiet står for må løftes opp igjen!

En ny regjering må ha tyngdepunkt i sentrum, og jeg tror vi vil få et alternativ til høyre, nemlig Frp. Et alternativ til venstre, dagens regjering (eller Ap alene). Og et alternativ i sentrum, nemlig Høyre, Venstre og KrF. Man glemmer ofte at regjeringen ikke trenger flertall i stortinget for å bli innsatt, men at man trenger nok gjennomslag for sin politikk. En regjering som kan samarbeide både til høyre og venstre vil ha en stor mulighet for å oppnå nettopp det!

Jeg tror vi får en mindretallsregjering neste år. Og jeg tror og håper at den blir med Høyre, Venstre og KrF.