tirsdag 28. oktober 2008

Tid for tog!

Det er på tide å sette spaden i jorda og komme i gang; Det er tid for tog! Og kjappe tog. Vi har en unik mulighet til å få fart på jernbanen, og Norge har potensiale til å knyttes sammen med høyhastighetsbane. Det hadde vært et stort løft for næringslivet og ville vært fremtidens miljøløsning! Man da må vi få opp farten..!

For mens alle andre land er godt i gang eller har planer for lyntog, flikker fortsatt vi på eldgamle togbaner. Hvert år bruker vi 6-7 milliarder på jernbanen, og minst 160 milliarder kroner vil gå med til å lappe på dagens banenett. På tog som aldri vil bli konkurransedyktige med fly, og stikk i strid med resten av Europa.


Norsk Bane AS
har jobbet i mange år for å få frem planer for høyhastighetsbane. Deres skisser viser at prislappen på et fullt utbygd nett i hele sør-Norge vil være rundt 250 milliarder. Da vil man i motsetning til dagens satsning få et tog som vil være fremtidsrettet! Oslo - Bergen, Oslo - Trondheim og Oslo - Stavanger vil alle ta bare to og en halv time. Da er det neppe noen av de 4,9 millioner av flypassasjerene som vil fly! Med andre ord vil det bli et enormt marked som gjør det fullt mulig å drive jernbane!

Med høyhastighetsbane vil det være mulig å bo i Skien og jobbe i Oslo. Du kan enkelt pendle mellom byene, og studenter kan bo hjemme hvis de ønsker det. Den enorme veksten som vil komme på flytrafikken vil heller komme på miljøvennlige tog. Alt taler for å tenke fremtidsrettet. I januar kommer det en ny utredning om høyhastighetsbane. Hvorfor skulle vi ikke gjøre som resten av Europa?