tirsdag 13. april 2010

Regjeringen stenger døren for sykemeldte

Regjeringen struper tiltak som hjelper folk tilbake i jobb. Det er stikk i strid med alle fagre ord og løfter om å satse på et inkluderende arbeidsliv.

”Arbeidsrettet rehabilitering” er et tiltak som styrker menneskers arbeidsevne og hjelper dem til å mestre problemer som hindrer dem i å delta i arbeidslivet. Effekten har vært meget positiv, og blant dem som deltar i tiltaket, kommer de fleste tilbake i jobb eller blir aktivisert. Alternativet til tiltaket er fort at man går på trygd i stedet for å komme tilbake i arbeid. Det er trist for livskvaliteten og det er elendig samfunnsøkonomi.

Nettopp derfor er det oppsiktsvekkende når det allerede nå er full stopp i ordningen i hele landet på grunn av manglende overføringer fra regjeringen. Reelt sett har regjeringen 40 % lavere bevilgning til tiltaket i 2010 enn i 2009. Det betyr at mange mister muligheten til å benytte seg av tilbudet, og bedrifter som har bygget opp kompetanse og tatt inn deltagere, må nå stenge dørene.

De som trenger litt hjelp for å komme tilbake sitter nå med en håpløshet, maktesløshet og opplevelsen av at det offentlige hjelpeapparatet ikke er der for dem.

Nå er det full stopp i tiltaket rundt om i landet vårt, og Nav får ikke bruke det. Eneste muligheten er at regjeringen kommer med midler i revidert nasjonalbudsjett om en måned. Jeg forventer at regjeringen ordner opp slik at man kommer tidligere inn i sykemeldingsperioden og sørger for at man lykkes med å få folk raskere tilbake i arbeid.