mandag 12. april 2010

Seriøs behandling av regjeringen?

For tre uker siden fikk jeg kjeft av representantene for regjeringspartiene i en Stortingsdebatt. De mente jeg var useriøs som ville endre regjeringens tolkning av Folketrygdloven innen sommeren. Det var all for kort tid. Selv om første gang jeg tok opp saken var 6.januar - altså at de skulle få et halvt år på seg til å endre reglene om at utlendinger som er ulovlig i Norge og havner i fengsel i mer enn ett år, blir belønnet med medlemskap i folketrygden og dermed får pensjonsrettigheter. Mer om saken i innslaget på TV2.

Men i dagens VG kom Statsråd Hanne Bjurstrøm med beskjed om at endringen kommer, og den er nå på høring. Noe som for tre uker siden var useriøst, er nå blitt seriøst. Av og til skulle jeg ønske regjeringen ville lytte litt mer til Stortinget, og være også litt mer åpne for et samarbeid. Jeg er nemlig veldig glad for endringen, for som jeg sa i debatten (på flott nynorsk): "For kva er det me snakkar om? Jo, me snakkar om menneske som oppheld seg ulovleg i Noreg, som gjer seg skuldige i kriminelle handlingar, som blir sette i fengsel og dermed opparbeider seg helserettar og automatisk blir medlem i folketrygda, slik at dei får pensjonsrettar. Det betyr at når du kjem ulovleg til Noreg og blir dømt, opparbeider du ein del rettar. Det betyr òg at du rokkar litt ved den rettskjensla som eg trur dei fleste nordmenn sit med. For det interessante er jo at dersom du blir fengsla i eit år, vil du få nokon rettar. Dersom du blir fengsla i tre år – altså: du gjer deg skuldig i grovare kriminalitet – vil du òg bli lønt med å ha rett til grunnpensjon frå fylte 67 år. Signaleffekten av det trur eg er veldig dårleg."

Jeg vet at regjeringen selvsagt har rukket en seriøs behandling av saken, men det jeg derimot mener er useriøst er måten de behandler Stortinget på. Jeg respekterer at jeg er i mindretall, men jeg tror de hadde tjent på å være åpne for litt mer samarbeid.