tirsdag 8. juni 2010

Hvorfor umyndiggjøringe foreldrene?

Det er foreldres ansvar og rett å oppdra sine barn. I dagens VG sammenligner Arbeiderpartiets Marianne Aasen barneoppdragelse med hundedressur. Jeg mener det viser at de er på ville veier.

En Infact-undersøkelse gjort på oppdrag for VG viser at 7 av 10 foreldre mener de bør får kurs i å oppdra sine barn. 20 prosent mener at et slikt kurs bør være obligatorisk.

Politikere er normgivere i samfunnet. En stadig profesjonalisering av oppdragelse og omsorg i samfunnet generelt har vært med på å gjøre foreldre mer usikre på deres rolle. Familienes innflytelse over barnas oppvekst bør styrkes, ikke svekkes. Derfor bør politikerne heller vise mer tillit til de norske foreldre.

For det er mange tanker om hva en god oppdragelse er. Det som var gjeldene for 20 år siden kan virke avleggs i dag. Derfor må staten være meget forsiktig med å bli ansvarlig for å lage en slik skole. Lokale initiativer for å utveksle erfaringer om oppdragelse, og selvsagt et fortsatt godt tilbud på helsestasjonen vil derimot være positivt. Men et nasjonalt obligatorisk kurs for foreldre vil være et grovt overtramp mot norske familier, og noe som bør skrinlegges kjapt.