tirsdag 4. januar 2011

Arbeid for alle

Slagordet er kjent, og burde forpliktet det største regjeringspartiet mye mer enn det gjør. Det virker nemlig som at regjeringen har glemt hva de snakket så høyt om. Arbeid er nøkkelen for å skape velferd, livskvalitet, inkludering og for å lykkes med å løfte mennekser ut av fattigdom. Når regjeringen nå sulteforer NAV og kutter i arbeidsmarkedstiltak vil resultatet bli færre som kommer inn i arbeid og flere som havner på stønad.

For Aust-Agder sin del har kuttene NAV er pålagt å ta i 10/11 betydd 40 færre ansatte. Det er ca 15%, og vil ha dramatiske konsekvenser for oppfølgingen av brukerne. Disse kuttene gir hver saksbehandler omtrent 200 brukere på f.eks arbeidsavklaringspenger som de må følge opp. Det sier seg selv at ikke blir tett oppfølging og det vil derfor føre til flere på stønad og enda flere unge uføre i fylket vårt.

Når vi da vil oppleve dårligere oppfølging og dårligere avklaring av brukerne på NAV, vil også de som blir henvist på tiltak for å få arbeidstrening ha dårligere sjanse for å komme tilbake i arbeid. Ikke bare fordi flere vil bli plassert på tiltak som ikke passer 100%, men også fordi de vil komme senere ut på tiltak.

Vi vet at tidlig innsats og tett oppfølging funker. I 2011 vil vi gjøre det motsatte. At Arbeiderpartiet kan sitte å se på dette undrer meg stort. Resultatet er i alle fall gitt; færre i arbeid, og flere på stønad. Stikk i strid med intensjonen bak NAV-reformen.