torsdag 13. januar 2011

Pågripelsen er en PR-jippo fra Regjeringen

Det er godt sagt av Geir Bekkevold som er KrFs innvandringspolitiske talsmann, når han kommenterer pågripelsen av Maria Amelie.

Maria Amelie har blitt offer for Regjeringens asylspill, der de konkurrerer med FrP, og dette viser deres behov for å sende ut et signal om at de gjør noe.

KrF har tidligere foreslått at det skal være mulig å bytte søknadskø for asylsøkere. Dersom de har en kompetanse som det norske arbeidsmarkedet har behov for, skal de få mulighet til å søke om arbeidstillatelse i Norge. Hvorfor skulle de ikke kunne gjøre det? Det skal være likhet for loven, og det vil ivaretas her.

Vi har et stort behov for arbeidskraft med høyere utdannelse og ekspertise i Norge. Vi har blant annet en årlig spesialistkvote på arbeidsinnvandring som ikke blir oppfylt. Det er paradoksalt at vi har et system som gjør at Maria Amelie nå er blitt pågrepet.

Maria Amelie er såkalt papirløs, i likhet med 18.000 andre i Norge. De skal sendes hjem, men av ulike grunner oppholder de seg likevel i Norge. Dette er en gruppe som vi burde satt mer fokus på.

KrF har også tatt til orde for at botid skal være et relevant hensyn ved vurdering av opphold på humanitært grunnlag. Hadde det vært opp til KrF hadde Maria Amelie hatt lovlig opphold i Norge nå. Det hadde vært fullt mulig for regjeringen også.