onsdag 23. februar 2011

Muligheter ikke problemer

Vi må brette opp ermene og inkludere flest mulig partier i arbeidet for en ny uførepensjon. Det vil føre til at vi får en uførepensjon som folk kan være trygge på vil bestå i mange år fremover, uavhengig av hva statsministeren heter eller hvilket parti han hører til.

Jeg mener det er viktig at vi nå får et bredt forlik om ny uførepensjon. Mye tyder på at regjeringen vil legge frem en sak for oss i stortinget i april. Da er det viktig at vi får til en ordning som kan skape forutsigbarhet og trygghet for de som er uføre.

Samtidig vil KrF stille klare krav. Dersom regjeringen ikke kommer oss i møte vil vi heller jobbe for en forbedret løsning med et nytt flertall i Stortinget.

Jeg er opptatt av at vi ser muligheten i mennesker og ønsker en ordning som sikrer at alle kan få brukt den arbeidsevnen de har. Derfor bør det være mer gradering av uføreprosenten enn vi har sett det er i dag.

Det uaktuelt at det kuttes i barnetillegget, (noe som regjeringen har antydet at de ønsker). Barn av uføre har et vanskelig utgangspunkt i livet og vokser ofte opp i familier med dårlig råd. De har også større sjanse for å selv å bli uføre. Å fjerne det behovsprøvde barnetillegget vil derfor gi flere uføre og fattige i fremtiden.

Se saken på vg-nett: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10022194: