mandag 26. november 2012

Slaget om Lofoten

På fredag kom regjeringens kunnskapsinnhenting om petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSE). Allerede kvelden før var olje- og energiminister Ola Borten Moe på banen for å slå fast at oljeutvinning kan gi 37.000 arbeidsplasser. Vel, han bommet med 35.900... Samtidig snikåpner han Lofoten når han sier at Nordland VI kan (gjen)åpnes.


Det er mye følelser i sving når vi diskuterer LoVeSe. Det er naturskjønne områder der også særlig fisk og fugl er sårbare for en ulykke. Samtidig opplever nord-Norge stor optimisme grunnet petroleumsaktiviteten som er startet opp i Barentshavet. Denne optimismen og veksten ønsker mange i LoVeSe også, naturlig nok. I den sammenheng er det viktig å nevne et par ting.

Scenariet som tegnes dersom man finner mye olje og gass, beskrives å ha 5 % sannsynlighet. Da vil det gi regionen 1.100 arbeidsplasser. Dersom man gjør som Borten Moe kan man si at i løpet av den perioden det vil være aktivitet, ca 40 år, vil det gi 37.000 årsverk... Men dersom man ikke finner så store ressurser anslår man at utvinningen vil gi ca 400 arbeidsplasser. Det er fremdeles mye for denne regionen, men sammenlignet med 1.800 fiskere og de store evigvarende ressursene som kan gå tapt, er det likevel lite.


Jeg mener vi uansett har råd til å vente med å starte letingen etter olje og gass utenfor LoVeSe. Vi har gjort store funn i Nordsjøen og i Barentshavet, og med det store presset som er i norsk økonomi har vi råd til å la være å gamble med de sårbare områdene (og med pengene i aksjer...). Borten Moe sa på fredag at han ville vente med å åpne LoVeSe, samtidig som han sier han vil åpne Nordland VI. På kartet vil du se at Nordland VI er Lofoten. Det er et sårbart område, og et område som sannsynligvis inneholder store ressurser.

Dette blir garantert ikke siste ord om LoVeSe, for her er mye følelser i spill. Men la oss i det minste spille med åpne kort. Regjeringen må bestemme seg. Nå sier olje- og energiministeren at de vil åpne Lofoten. Da må jeg som stortingspolitiker lytte til hva statsråden sier, og ikke hva lederen i SV sier.