onsdag 19. desember 2012

Flytt ut tilsyn og arbeidsplasser!

NRK Dagsnytt hadde i dag en sak om at det var en suksess med kompetansearbeidsplasser i distriktene. Liv Signe Navarsete og Sp vil likevel ikke bidra til å flytte ut statlige arbeidsplasser. Det er veldig skuffende, og det totalt motsatte av hva de sa i valgkampen sist, da de også satte et tak på statlige arbeidsplasser i Oslo.
Post- og Teletilsynet i Lillesand er etgodt eksempel på
utflytting av arbeidsplasser og oppbygging av ny kompetanse.
Utflytting av arbeidsplasser er genial distriktspolitikk, men også omsorg for hele landet fordi vi bygger kompetanse i flere regioner. Slike kompetansemiljøer vil igjen skape ny næringsvirksomhet i området rundt. På denne måten sikrer vi spennende arbeidsplasser i hele landet, og vi sprer maktposisjoner.

Dette gjorde Bondevik II regjeringen med stor suksess, med Høyre-statsråd Victor Normann i spissen. Men de rødgrønne med Senterpartiet i stolen stoppet opp prosessen med utflytting. Som Dagbladet skrev; "I valgkampen for fire år siden gikk Senterpartiet inn for å flytte 6.000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Slik gikk det ikke. Tall fra Statistisk sentralbyrå ser at i løpet av denne stortingsperioden har rundt 40 arbeidsplasser blitt flyttet ut av Oslo, mens rundt 1.900 nye har kommet til." I fjor oppdaterte BT tallene til 85, men vi har fortsatt noen igjen til 6000...

Det er en myte at kompetanse bare finnes i Oslo-gryta. Debatten om videre utflytting, nyetablering av statlige arbeidsplasser og en større maktfordeling, burde skyte fart igjen. Majoriteten av statlige tilsyn ligger i Oslo-området, men det er ingen grunn til at all forvaltningskompetansen skal være i Oslo. Med denne kompetansen følger nemlig også mye innflytelse og makt.

Det er fortsatt over 40 tilsyn i hovedstaden, og tiden er inne for et regjeringsskifte hvor KrF kommer i regjering, og kan være en plogspiss for å flytte flere av tilsynene til distriktene. Vi har vist at vi kan gjøre det, og vi skal gjøre det igjen! For dette er god distriktspolitikk!