lørdag 8. desember 2012

Mangel på politisk vilje

Klimatoppmøtet i Doha skulle vært avsluttet i går. Nå fortsetter det på overtid, og det er et uttrykk for mangel på politisk vilje til å få til den viktige avtalen som er nødvendig for å hindre global oppvarming på mer enn to grader. Forslaget som nå er til behandling blir beskrevet som beskjedent, og er uansett langt unna å være nok. Likevel klarer de ikke å bli enige om i alle fall noe.


Vi var alle klar over at årets klimatoppmøte var en "mellomstasjon" og at vi ikke skulle ha for store forventninger. Når alle likevel understreker så viktig det er med handling - raskt - er det fortvilende at resultatene uteblir. Norge har lagt mye prestisje i å forlenge Kyotoavtalen, selv om det bare vil innebære at EU, Norge, Sveits og Australia får utslippsforpliktelser. Men det er viktig å ha en avtale som viser at vi har noe.Jeg tror vi vil se en løsning utover kvelden/natta. Noe annet vil overraske meg. Men resultatet kommer til å være skuffende. Med så lite som er oppnådd spøker det for å få på plass den store internasjonale avtalen i 2015. På tross av all bekymringen. Alle eksemplene som skremmer. Temperaturen som stiger. Det virker nemlig ikke å være nok politisk vilje.