tirsdag 28. februar 2012

Demokratiarbeid i Kenya

Denne uken har jeg vært i Nairobi og jobbet sammen med syv politiske partier i Kenya. Det er fjerde gangen jeg er i Kenya, og arbeidet her er alltid givende og interessant. Givende fordi jeg ser fremgang fra gang til gang og det er meningsfylt å få bidra til demokratiutvikling i Kenya. Så er det interessant å se hvordan Kenya nå er i full fart med å omstille seg fra å være drevet av enkeltpersoner/politikere til å bygge sterkere partier. Det er en krevende prosess, og valget i desember vil nok vise at det er et stykke igjen for dem.

Ved forrige valg i 07/08 husker du kanskje at president Kibaki sannsynligvis tapte mot utfordreren Raila, men ble beskyldt for valgfusk og det ble en stor konflikt med mye bråk og mange som ble drept. Det politiske resultatet ble et fornuftsekteskap der Kibaki forble president, og der Raila ble statsminister (en nyopprettet stilling, selvfølgelig). Dette ekteskapet har holdt til nå, og de har fått til noen endringer. Det har blitt vedtatt ny grunnlov som krever blant annet at man må ha vært medlem av partiet i 3 mnd for å stille til valg, og partiene må ha egen kvinne- og ungdomsliste. Alle de ulike kravene i den nye grunnloven krever sterkere partier, noe som sårt trengs i et land der enkeltpersoner og ikke partiprogrammer har vært avgjørende.

Hvert parti skal nå stille 6 lister (tror jeg det var) i hvert fylke, og de har en stor jobb foran seg. Det gjør i alle fall at de er lydhøre! De ivrer etter gode råd for hvordan de skal bygge opp organisasjonen lokalt og sentralt. Jeg håper vi har lagt et godt grunnlag, og at de oppnår resultater. I det minste er det inspirerende å få være med på arbeidet og å se fremgangen de gjør!

Location:Nairobi, Kenya