fredag 2. mars 2012

Johannes Vågsnes til minne

I dag skal jeg i begravelse til et av våre æresmedlemmer i Aust-Agder og tidligere stortingsrepresentant, Johannes Vågsnes. Knut Arild Hareide og Hans Olav Syversen skrev et flott minneord som jeg synes flere bør få se:

Johannes Vågsnes til minne
Tidligere stortingsrepresentant Johannes Vågsnes er gått bort. Han var født 7. mars 1923 og sovnet stille inn 26. februar, bare noen dager før han ville fylt 89 år.

Johannes Vågsnes var nestoren framfor noen i Aust-Agder KrF: Som 23-åring var han med på å stifte partiet høsten 1946. Han var også med og stiftet Tromøy lokallag av KrF, og var lagets første formann. Dette vervet hadde han i ti år.


Hans yrkesliv gjenspeilet på mange måter de tradisjonelle KrF-verdiene: Han var bonde på Gjerstad gård i Tromøy i 40 år, klokker i Tromøy menighet i mer enn 30 år og lærer i folke- og framhaldskolen et drøyt tiår. Dette kombinerte han med et sterkt lokalt engasjement, det være seg i menighets- og organisasjonsliv, som i lokalpolitikken i tidligere Tromøy kommune. Allerede i 1951 ble han valgt inn i Tromøy kommunestyre første gang. Senere var han også medlem av formannskapet i åtte år. Han var også fylkestingsrepresentant i Aust Agder i åtte år.

I 1973 ble han valgt inn på Stortinget som representant for Aust-Agder KrF. Valget i 1973 dannet innledningen til KrFs første ”storhetstid”, med ikke mindre enn 22 stortingsrepresentanter. Johannes Vågsnes var stortingsrepresentant i 12 år. Det var den daværende kommunal- og miljøvernkomiteen som ble hans arena på Stortinget, og hvor han gjorde en solid innsats.

Johannes Vågsnes var æresmedlem i Aust-Agder KrF, og som politisk pensjonist var han en trofast deltaker på fylkespartiets årsmøter i mange år. Når han lot sin røst lyde i disse sammenhengene, var det med den myndighet og autoritet som var naturlig for en nestor.
 Nå har han avsluttet sitt virke. I den siste tiden bodde han på Saltrød bo- og omsorgssenter, og her sovnet han stille inn «i troen på Jesus», som familien så vakkert skrev i dødsannonsen. Det er med takknemlighet og ærbødighet KrF minnes en trofast og markant politiker og medvandrer.

Knut Arild Hareide
,
Partileder, KrF

Hans Olav Syversen,
Parlamentarisk leder, KrF