onsdag 7. mars 2012

Klart det nytter!

Det er mange store utfordringer i politikken. Kanskje ikke først å fremst i Norge vil du si, men absolutt i verden. Det er lett å tenke på det negative og på alle utfordringene. Da gjelder det å glede seg over de gode nyhetene! Det er flere demokratier i verden enn noen gang. Det er stadig flere som får utdanning, helsehjelp og tilgang til rent vann. Ja, faktisk er FNs tusenårsmål om drikkevann til minst 88 prosent av verdens befolkning innen 2015 er nå allerede nådd!

Dermed er det første av FNs tusenårsmål nådd. Rapporten «Progress on Drinking Water and Sanitation» viser at 89 prosent av verdens befolkning, drøye 6 milliarder mennesker, nå har tilgang til rent drikkevann. Innen 2015 regner man med at tallet er 92 prosent, ifølge UNICEF, skriver VG.

Samtidig er også barnedødeligheten er på vei ned. Jeg husker jeg kom inn i KrFU for nå 12 år siden og lærte at 35.000 barn under 5 år dør hver dag. I fjor døde 21.000 barn under fem år, viser tall fra FNs barnefond (UNICEF) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er fortsatt alt for mange, men viser en positiv utvikling og bør være til inspirasjon for at vi skal gjøre mer!


Til sammen døde 7,6 millioner barn i 2010 av sykdommer og årsaker som enkelt kunne ha vært forebygd eller behandlet. I 2000 var det hele 12 millioner barn i året som døde før de hadde fylt fem år. Desverre ser det ut som at vi ikke klarer å nå tusenårsmålet om å halvere barnedødligheten innen 2015 dersom vi fortsetter i dagens tempo. Derfor må vi akslerere!

Men ikke si at det ikke nytter. Ikke si at vi kan kutte i bistand eller la være å gjennomføre reformer som sikrer fattige land markedsadgang. For vår innsats har gitt resultater. Og derfor skal vi gjøre mer.