mandag 12. mars 2012

Foreldet gamlehjem

Arbeids- og sosialkomiteen er på studiereise i USA denne uken, og i dag har vi blant annet sett på de demografiske utfordringene USA - og Norge - har foran oss. Statistikken viser at både Europa og USA hadde store fødselstall etter andre verdenskrig, men at USA har en høy fødselsrate enda, mens Europa ikke har det. Resultatet er mange pensjonister i 2030, men at Europa har få til arbeide for dem. Altså, et foreldet gamlehjem.

Professor i sosiologi på City University New York, Richard Alba, la frem utfordringen, og viste særlig til utfordringen Europa står foran. Heldigvis har Norge en høyere fødselsrate og vi har mye arbeidsinnvandring. Det samme har USA. Statistikken viser at av barna som blir født i USA i dag er ca halvparten barn av innvandrere. Alba minnet om at den store utfordringen dette fører med seg er klasseskillet - at barn av innvandrere ikke gjør det like godt på skolen (bildet). Det kan gjøre sitt til at forskjellene blir større og kunnskapsnivået må derfor opp.


Vi bør likevel merke oss utfordringen Europa har med å få nok arbeidskraft og høy nok fødselsrate. Heldigvis har vi lagt godt til rette for familier i Norge. Her er samfunnsøkonomiske argumenter for å fortsette og forbedre forholdene for dem!