tirsdag 20. mars 2012

Ungdommens storting

Jeg deltar på ungdommens storting i dag. Engasjementet er det i alle fall ingenting å si på. Jeg mimrer tilbake (til da jeg var ung?!) på tiden i elevråd, utvalg og ungdomspolitikk. At det forsøkes å starte opp et nasjonalt ungdomsråd er spennende. Men utfordrende.


Hvilke saker skal de snakke for? Mange unge misliker nynorsk. Eller ønsker lavere aldersgrense for å drikke alkohol. Eller vil gå i mot vikarbyrådirektivet (tenker det er en hot sak).

De som blir valgt som ledere og arbeidsutvalg må i alle fall være trygg på sin rolle og snakke om saker det er konsensus om. Det må ikke bli en arena som noen ungdomsparti kupper, men det bør bli en arena for diskusjon og innspill som kan sendes til Stortinget.

Debatten i ungdommes storting går i alle fall. Mange innlegg - og mange replikker. Hva de lander på er jeg usikker på, men de virker i alle fall bevisste på mulighetene - og utfordringene.