torsdag 19. april 2012

Aust-Agder KrF vil ha ny regjering!

I kveld hadde vi rådsmøte i Aust-Agder KrF knyttet til samarbeidsspørsmålet. Vi hadde en god debatt, og her følger vedtaket. Jeg er godt fornøyd med resultatet!

Aust-Agder KrF vil ha ny regjering!
Aust-Agder KrF vil ha en ny kurs og ny regjering etter valget 2013. KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti og partiets ønske er en regjering nærmest mulig sentrum i norsk politikk. Gjennomslag for egen politikk er det viktigste for KrF, og valgresultatet og samtalene etter valget vil avgjøre om KrF kan gå i regjering.


Det er uaktuelt for KrF å støtte eller gå inn i en regjering med utgangspunkt i dagens rødgrønne profil. Dette ville ikke representere en ny kurs i norsk politikk, og den rødgrønne regjeringen har på sentrale områder ført en politikk bort fra KrFs verdigrunnlag.

KrF har de beste løsningene for både individ og fellesskap, og vi vil være en garantist for ny retning og større fokus på blant annet disse områdene i neste stortingsperiode:

- Ta vare på og forsterke vår kristne kulturarv.
- Vern om livet, kamp mot sorteringssamfunnet og for menneskeverdet.
- Sterk satsing på familien med barnas beste i sentrum.
- En verdig eldreomsorg.
- Bedre vilkår for frivilligheten og for ideelle skoler og institusjoner.

Hvis valgresultatet i 2013 gir et ikke-sosialistisk flertall, vil KrF bidra til en ikke-sosialistisk regjering. Vi vil la forhandlinger og politikken avgjøre om partiet går inn i regjering eller velger å stå utenfor en mindretallsregjering.

Et sterkt KrF er den beste garanti for en politikk med de kristne verdier i sentrum, og med stor tyngde vil vi få gjennomslag både i og utenfor regjering.