onsdag 18. april 2012

FrP må garantere ny regjering

Venstre hadde landsmøte i helgen og fattet et viktig vedtak. De er tydelige på at de ønsker en ny regjering, og at et flertall til de ikke-sosialistiske partiene må gjenspeiles i en sentrum-høyre regjering etter valget i 2013. Vi er flere som jobber for at KrF skal gjøre det samme, og derfor bør også FrP garantere en ikke-sosialistisk regjering når de får muligheten på landsmøtet sitt i helgen.

FrP har til nå sagt at de ikke støtter en ny regjering de ikke selv er en del av. Men vi må bort i fra debatten om hvem som ikke kan samarbeide. De rødgrønne går til valg som ett alternativ, da må de ikke-sosialistiske partiene ha ett annet. Alle vet at det er forskjeller på partiene, og at det vil være utfordrende for KrF/V å bli enig om en plattform med FrP. Men vi er enige om en retning, og vi ønsker en ny kurs. Da bør partiene enes om det, og så må valgresultatet og samtalene etter valget avgjøre hvordan en ny sentrum-høyre regjering vil se ut. Da må FrP gå bort fra sitt blindspor.