onsdag 11. april 2012

Judas i landbruket

Liv Signe Navarsete svinger seg høyt i Nationen i dag og gir KrF rollen som Judas i forhandlingene om landbruksmeldingen. Svaret til egne partifeller som har samlet seg i et opprop mot regjeringens landbruksmelding er at den utilsiktede konsekvensen av oppropet er at ”Sp vert svekt, medan KrF vert løfta fram som det mest landbruksvenlege parti”. Så følger hun opp med å si at ”Eg er redd KrF vil selje støtta ut for 30 sølvpengar så snart dei vert freista med regjeringssamarbeid med Frp og Høgre”.

Sterkere uttrykk for frustrasjon over mangel på politiske resultater er det vel lenge siden man har sett i norsk politikk. Vi som har vært tett på forhandlingene vet at det var et oppriktig ønske om å få til et forlik fra KrF sin side, og også for Sp sin side. KrF hadde tre klare, men tøffe krav; mer jordvern, økt matproduksjon og inntektssikring. Dessverre fikk verken KrF eller Sp med seg resten av regjeringen. Det er beklagelig, mest av alt for landbruket. Men å beskylde KrF for å drive spill er å bomme grovt. Det eneste KrF har gjort er å stå opp for egen politikk, men slikt blir man visst kalt Judas for i Senterpartiet.