onsdag 16. januar 2013

Ja og nei til Lundin på samme dag

Samme dag som Ola Borten Moe tildeler oljeselskapet Lundin Norway 7 nye letetillatelser på norsk sokkel, hvorav to av dem som operatør, går regjeringspartner SV ut og krever at Lundin ikke skal få lisenser på norsk sokkel, og at de bør diskvalifiseres fra konsesjonsrundene.

Regjeringen er sin egen opposisjon i de fleste saker for tiden. Spørsmålet er om SV i det hele tatt har gjort noe forsøk på å påvirke TFO-tildelingen internt i regjeringen ved å kreve at Lundin skal utelates, eller om de ser seg fornøyd med å fremme sine krav og budskap i media. Spriket mellom ord og handling er uansett slående.