tirsdag 22. januar 2013

Samvittighetsfrihet

I dag ble det arrangert møte på Stortinget om samvittighetsfrihet og reservasjonsrett for fastleger til å henvise bl.a til abortinngrep. Helseminister Støre forsvarte sitt standpunkt for å nekte fastleger en slik rett. Jeg mener det både er ideologisk og pragmatisk vanskelig å forsvare det standpunktet.

Både tilhengere og motstandere av abortloven argumenterte godt for hvorfor det er viktig å ha en rett til å reservere seg mot saker de har samvittighetskvaler mot. Samtidig som alle understreket at pasienter har rett til å få sine lovfestede rettigheter. Det viktige i denne saken er at det er mulig å kombinere begge hensyn; både beskytte samvittighetsfriheten og pasientenes rett til helsetjenester.

Jeg mener det er viktig å verne om samvittighetsfrihet. Det gjør noe med mennesker og et samfunn å måtte handle mot sin overbevisning. Dessuten er det langt på vei en skinndebatt fra de som fratar fastleger denne reservasjonsmuligheten. Eksemplene som blir trukket frem kan telles på en hand, og jeg mener at man også kan være pragmatisk å tillate dem som ønsker å reservere seg uten at dette går utover pasientene.

Samtalen på seminaret i dag kom også innom konsekvensene av å regulere samvittighetsfriheten på denne måten dersom f.eks aktiv dødshjelp ble innført. Helsepersonells rett til å reservere seg mot å utføre abortinngrep er også et neste steg som kan bli truet.

Debatten er spennende og viktig. Jeg håper regjeringen snur i sitt syn. La oss heller løfte frem ønsket om at mennesker lytter til sin samvittighet, og så finner vi gode løsninger for de veldig få tilfellene der det kan bli konflikter.