torsdag 12. juni 2008

Snarlig død?

Inge Lønning fra Høyre uttalte følgende til VG Nett: "Jeg tror at denne loven kommer til å bli en de med korteste varighet i norgeshistorien. Den er så pakkende full av selvmotsigelser."I går stemte bare to av Høyres representanter mot ekteskapsloven. Men Inge Lønning, som er en av de dyktigste og mest erfarne politikerne i Høyre, prinsippiell som få, og en som er verd å lytte til, spår nå at ekteskapsloven blir en kortvarig lov. Bakgrunnen for at han mener det er at loven er full av inkonsekvenser og selvmotsigelser.

Som sagt, mener jeg det er verdt å lytte til Lønning. Han vet hva han snakker om. Men om loven får en snarlig død er jeg ikke like sikker på. Det som har hendt er bare et steg på veien for å gå enda lenger. For hvorfor er det slik at lesbiske par skal få rett til å få barn, mens homofile par ikke kan få? Er ikke det diskriminering? Tilhengerne argumenterer like kraftig om at kjærligheten er størst av alt, og at man ikke skal hindre personer som elsker hverandre å få gifte seg. Hva da med tre personer som elsker hverandre - bør ikke de få gifte seg slik som Unge Venstre og FpU ønsker?

Så vet vi også at debatten om kirkens rett og plikt til å vigsle, vil komme. Det er mange som mener kirken må vigsle homofile på lik linje med heterofile. Noe annet er diskriminering. Andre har igjen respekt for trosfriheten, og vil ikke presse kirken til å trosse sin egen tro. Inge Lønning peker på at en konsekvent lov ville innføre borgerlig vigsel, med mulighet for velsignelse av ekteskapet i kirken. Da ville man hatt obligatorisk borgerlig vigsel, og kirken en rett, men ikke plikt, til å velsigne.

Det er ingen tvil om at loven har mange hull. Og at den diskriminerer. Det blir spennende å se de neste trekkene.