torsdag 11. februar 2010

Appell på Irandemonsrasjon!

Takk for invitasjonen til å delta på denne iranske demonstrasjonen – 31 år etter Ayatollah Khomenei kom til makta. I dag sitter dessverre fortsatt dette strenge og undertrykkende prestestyret med makta i Iran. Det kommer stadig nyhetsmeldinger om grove brudd på menneskerettighetene.

Regimet knebler all kritikk og tar fra det iranske folk både religionsfrihet og ytringsfrihet.
Mennesker som har markert sin opposisjon til regimet har blitt arrestert og flere har fått dødsstraff.
Situasjonen for det iranske folket er ulevelig.

Det er ingen verdig behandling av mennesker, og absolutt ikke verdig for et land som kaller seg et demokrati.

Alt rotet rundt de siste presidentvalgene viser at regimet langt i fra praktiserer frie og demokratiske valg. Ved presidentvalget i fjor ble utenlandske journalister nektet å jobbe fra Iran.
Det er fullstendig uakseptabelt at iranske myndigheter vil kneble folket!
Det er forkastelig å dømme mennesker til døden for å uttrykke sin mening.
Vi kan ikke godta den sensuren av informasjon Iran utøver.

Det er ikke tilfeldig at mange har problemer med å bruke internett, gmail og sende tekstmeldinger dette døgnet.
Regimet ønsker å legge lokk på hva som foregår i landet.

Jeg støtter fullt ut at iranere i dag markerer sin motstand mot politikken som blir ført av det iranske regimet. Derfor hadde jo mange av oss også det grønne bildet på facebook og twitter for en stund siden!

Som folkevalgt vil jeg jobbe for at norske myndigheter legger større press på Iran for å stanse bruddene på menneskerettighetene.
- Norge må ikke lenger lukke øynene for hva det brutale iranske regimet gjør, men fordømme de daglige forbrytelsene som skjer.

Det er helt grunnleggende for mennesket å uttrykke seg. Det er det vi gjør her i dag. Jeg støtter kampen for et fritt og demokratisk Iran!

- Vi må fordømme alle voldshandlinger mot fredelige demonstranter.
- Vi kan ikke akseptere at folk blir nekta å uttrykke sine meninger eller velge sin egen tro.
- Folket må også få velge sin egen leder.
- Er det Ahmadinejad folket vil ha som president?

Fredsprisvinner og menneskerettighetsaktivist Shirin Ebadi har oppfordra iranere verden over til å gå ut i gatene i dag og delta i de fredelige demonstrasjonene.

Jeg håper iranere følger denne oppfordringen – å kjempe fredelig for demokrati og menneskerettigheter i Iran.

Nå må Norge og andre land si i fra: Nei til undertrykkelse - Ja til et fritt Iran!