mandag 22. februar 2010

Før vi sporer helt av…

Det er 3 personer som bruker burka i Danmark. I Nederland er det 50 ut av 1 million muslimer. I Frankrike er det 4 millioner muslimer. 367 av dem, eller ca 0,009 % dekker til ansiktet sitt med burka/niqab. Overfører vi disse tallene til Norge hvor vi har 100.000 muslimer, vil det bety at man kan telle dem på to hender. Hvorfor lar vi debatten spore helt av?

Er det tilfeldig at FrP ønsker et forbud mot burka og niqab? Hvis det er dette som gjør at noen mennesker ikke er integrert, så er det forståelig at de gjør det. Men 5-10 tilfeller i Norge der kvinner bruker heldekkende plagg – det er vel ikke det som er utfordringen vår?

Tvert i mot viser undersøkelsen i Danmark at halvparten av de som bruker disse plaggene er konvertitter! Da er det ikke snakk om tvang på samme måten. Jeg er bekymret for at FrP sitt utspill om å innføre klespoliti på lik linje med det de har i Iran vil virke mot sin hensikt. Og jeg frykter at det vil få bort fokuset fra de reelle integreringsutfordringene som språk, utdanning, arbeid, tvangsekteskap og tiltak mot radikalisering.

Niqab og burka kan ikke aksepteres på skoler, og vi ikke kan heller ikke forvente at arbeidsgivere aksepterer slik tildekking. I skolen er det allerede anledning for å nekte ansiktstildekning i undervisningssituasjon og det er anledning fra politiets side å identifisere folk som tildekker ansiktet. Men et generelt forbud om bruk på offentlig sted, vil grense mot et autoritært samfunn. Det er også tvilsomt om det vil ha noen effekt. Vi bør kunne uttrykke at plagget er kvinneundertrykkende og noe vi misliker, og samtidig gjøre det klart at vi ikke vil forby alt vi ikke liker. Og så plikter det oss alle å holde integreringsdebatten i det riktige sporet.