onsdag 17. februar 2010

Håp for ett Agder

Jeg må benytte anledningen til å rose politikerne i Arendal kommune. Utspillet deres om å sikre vekt i hele Agder gjennom ett fylke - og fem regionsentra er meget spenstig og gledelig. Da klarer vi å løfte blikket fra en Arendal - Kristiansand-konflikt og opp til den virkelige utfordringen; nemlig hvordan vi sikrer et sterkest mulig Sørland, der vi utvikler hele regionen og bygger opp regionsentra.

Det er lett å vise til alt vi har oppnådd i fellesskap på Agder; UiA, ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand, NODE-klyngen, utviklet Agder Energi, snart full bredbåndsdekning i landsdelen gjennom DDA osv, osv. Men som Arendalspolitikerne påperker har utviklingen i første rekke kommet i Agderbyen mellom Mandal og Arandal.

Utvikling av ett, felles fylke for Agder basert på 5 administrasjonssentre Lyngdal- Kristiansand - Evje - Brokelandsheia og Arendal kan bety starten på en ny type tenkning. Nemlig å se at større regionmotorer ofte driver seg selv, mens de mindre trenger drahjelp. Det har vært min argumentasjon for å flytte statlige arbeidsplasser ut av det sentrale østland, og det kan være en viktig faktor også regionalt for oss på Agder. Slike arbeidsplasser ute i distriktene vil være et kompetanseløft og bety spennende og attraktive arbeidsplasser i distriktene.

Jeg tror det fortsatt vil være utfordringer og viktige avklaringer som skal utredes før innstillingen om ett Agder er klar. Men utviklingen de siste dagene er konstruktiv, og fortjener honnør. Det viser en vilje og et ønske om å jobbe sammen for å spille hverandre - og hele Agder gode!