mandag 9. mai 2011

Hva går Norges gjeld ut på?

I dag fikk jeg sendt av gårde et spørsmål til utenriksministeren om illegitim - urettferdig - gjeld. Det er viktig at vi får gjennomgått Norges gjeld, og sikre at verdens fattigste ikke lider under renter og avdrag på gjeld som er illegitim.

I forbindelse med behandlingen av utviklingsmeldingen i 2009, ba et samlet Storting Regjeringen om å gjennomføre en gjeldsrevisjon. Regjeringen fulgte opp ved å forplikte seg til å gjennomføre en gjeldsrevisjon i regjeringserklæringen Soria Mora II. Men denne gjeldsrevisjonen har enda ikke blitt satt i gang. Når kan vi forvente at dette arbeidet settes i gang?

SLUGs rapport fra 2010 - Is Indonesia’s debt illegitimate? - avdekker illegitim gjeld til Norge og er et klart eksempel på at en norsk gjeldsrevisjon er høyst nødvendig. Det er svært viktig å få gjennomgått og revidert all utestående u-landsgjeld til Norge for å vurdere om gjelda er urettferdig eller illegitim og bør slettes.