fredag 6. mai 2011

Optimisme i distriktet

Setesdalskonferansen arrangeres en gang i året, og samler rundt 50 ulike bedrifter fra regionen. Det er små bedrifter med en ansatt, og det er store bedrifter med flere titalls ansatte. De bygger nettverk og viser stolt frem sin virksomhet. Og de er optimister. For det går an å drive business på bygda!

I går delte jeg ut Setesdalsprisen. Den gikk til Hanna og Bjørn Erling Auestad som overtok hotell på Bykle i 2003, og har nå ekspandert og utvidet virksomheten slik at de nå er "hotellkonger". De er offensive og samarbeider med reiselivet i hele dalen - fordi de tror på at sammen er vi sterke. Ikke bare konkurrenter, men at flere aktører vil løfte totalen. En flott og verdig vinner!

Et offensivt og optimistisk næringsliv er gledelig. Det er slike bedrifter og gründere vi trenger - i Setesdal - og ellers i distriktene. Det er disse som skaper utvikling og betyr enormt mye for hele regionen. Fokus på bærekraftig næringsutvikling og legge forholdene til rette for nyskaping er en nøkkel for et godt lokalsamfunn.