torsdag 26. mai 2011

Regjeringen nedprioriterer bekjempelse av fattigdom

I dag har vi nok en gang fått bekreftet at denne regjeringen ikke prioriterer bekjempelse av fattigdom. En OECD- rapport som ble presentert viser at forskjellen mellom rike og fattige har økt mer i Norge enn i vestlige land ellers. Den evige kampen om å ta de rikeste, har gjort at regjeringen har glemt å hjelpe de fattigste.

Når det nå viser seg at regjeringen også har tapt kampen om å ta de rikeste, er det betimelig å spørre seg hva regjeringen egentlig har fått til... Resultatet etter fem år med rødgrønt flertall er ti prosent flere bostedløse, flere fattige barn og flere i kø i psykiatrien. Over 4 000 står i kø for å få rusbehandling, 600 000 personer i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet og andelen funksjonshemmede i arbeid går ned.

Da KrF foreslo en fellespolitisk innsats mot fattigdom, ble vi møtt med skuldertrekk fra regjeringen. Regjeringen stemte også ned KrFs forslag om en nasjonal fattigdomsdugnad. KrF har i flere omganger purret på en fattigdomsmelding som viser regjeringens virkelighetsforståelse på fattigdomsfeltet, kombinert med tiltak for å bekjempe fattigdom. Men det lar vente på seg. Den er blitt utsatt gang på gang. Nok et tegn på at fattigdomsbekjempelse ikke er prioritert høyt nok av regjeringen?