torsdag 6. mars 2008

Regnskogmilliarder

Nå vris bistand fra å bekjempe fattigdom til heller å drive miljøarbeid. Men er det ikke de rikeste, og ikke de som heller burde brukt penger på mat, som burde betale prisen for klimaendringene?

På tirsdag ble Norges klimapolitikk vedtatt av stortinget. Man kan si mye om dette forliket, og mye har jeg allerede sagt. Men det er en ting jeg reagerer kraftig på. Og det er dersom den lovede satsingen på å bevare regnskog skal gå ut over verdens fattigste!

Det er nemlig en uenighet i forliket. Og det er at de 3 milliardene som nå er lovet til å bevare regnskog ikke skal tas fra bistandsbudsjettet. Men de kan bare prøve seg! Det har siden den rød-grønne regjeringen tok over vært et skifte i utviklingspolitikken. Fokuset på verdens fattigste og de viktigste områdene som helse, utdanning og næring har blitt nedprioritert til fordel for miljø og likestilling. For all del gode områder det også, men vi går bort i fra de områdene som har vist seg å fungere. Og hvis nå regnskogmilliardene nå også skal gå på bekostning av de fattigste, er prisen de må betale overmåte høy!

Regjeringen har nemlig en utfordring - de har lovet 1 % av BNI i bistand og en ytterligere opptrapping utover dette. I tillegg har de nå forpliktet seg på å gi 3 milliarder hvert år til bevaring av regnskog. Samlet blir dette dyrt, men ikke dersom de tar regskogmilliardene fra opptrappingen av bistand.

Klimaendringene kommer ikke til å ramme oss i så stor grad - det er de fattigste som blir drevet på flukt eller får hjemmene ødelagt. Nå må de kanskje betale prisen for å stoppe endringene også. Makan til dårlig moral fra den røde regjeringen!