onsdag 26. mars 2008

Lommelegens forenkling

Gjennom 3 setninger ble en kvinne rådet å ta et av livets vanskeligste valg. En som vurderer å ta abort fortjener så mye mer hjelp enn som så.På VG nett er det en sak om at ei kvinne ble anbefalt abort etter at hun skrev noen linjer til en lege på lommelegen.no. Kvinnen hadde drukket mye, men uten å problematisere valget anbefalte legen henne å ta abort. Han anbefalte henne ikke å oppsøke noen å snakke med, søke veiledning, gi informasjon om hvilken støtte hun ville få, eller se på noen alternativer. Slik skal det ikke være!

For er det ikke noe feil når leger anbefaler abort til og med når liv ikke er i fare? Her snakker vi ikke om rett til selvbestemt abort, men at legen tar verdivalg for passienten! Kvinner som ofte sitter helt alene med et valg som vil ha konsekvenser for dem resten av livet trenger ikke 3 setninger med hvorfor hun bør ta abort. De trenger veiledning av noen som har tid til å prate. Og de trenger et samfunn som stiller opp for dem.

Det er mange politikere fra alle partier som sier at de ønsker å redusere antall aborter. Men gjør vi noe med det? Tar samfunnet noe ansvar? Hver fjerde unge kvinne som tar abort gjør det av økonomiske årsaker. Likevel får en fattig student bare ca 30.000 kr ved en fødsel, mens en som er i jobb kan få opp mot 420.000 i støtte! Og 1 av 5 får psykiske problemer i tiden etter en abort - mange sliter med aborten også resten av livet. Hvorfor gir vi ikke alle som ønsker å ta abort en skikkelig rådgiving - selvsagt helt nøytral - slik at de vet hvilke retter, muligheter og problemer et valg vil gi?

Uavhengig av den prinsippielle debatten om abort må samfunnet våkne. Vi har et ansvar for mor, for far og for barna. Støtte til å ta et veloverveid valg er det minste samfunnet må gi. For valget som for mange virker så enkelt, er ikke alltid det.