fredag 4. april 2008

100 milliarder ville utryddet fattigdommen

Jens Stoltenberg kjøpte seg valgkampstøtte av LO for 100 mrd ved å inngå avtale om lønnsoppgjøret. De samme midlene ville garantert utryddet fattigdommen i Norge.


Lønnsoppgjøret ble dyrkjøpt, og det er ingen tvil om at det er dagens unge som må ta regningen. Fordi regjeringen og LO ønsker at man skal gå av med avtalefestet pensjon når man er 62 år.

100 mrd kroner er mye penger. For at de såkalte "sliterne" skal kunne gå av så tidlig som ved 62 år. Men er det så effektiv bruk av penger som regjeringen hevder? Egentlig er dette utrolig lite målrettet bruk av penger. Man kan nemlig være i utrolig god form, men likevel benytte seg av AFP. Målet med den nye pensjonsreformen var å stimulere folk til å stå i jobb så lenge som mulig. AFP oppfyller ikke dette målet. Særlig ikke hvis AFP nå blir for alle og ikke bare sliterne. Hadde man derimot brukt 100 mrd på å hjelpe de som faktisk er utbrent eller utslitt kunne man fått mye mer tilbake!

For 100 mrd kunne man gitt 1 milliard mennesker vaksiner mot de 6 vanligste sykdommene. Man kunne bygget bedre sykehjem, fått flere lærere i skolen, målrettede tiltak mot fattigdom i Norge eller bygget høyhastighetsbane. Men regjeringen valgte LO. Og som LO-leder, Roar Flåthen sa det: – LOs medlemmer vil merke seg bidraget fra regjeringen. Det viser at den jobber med oss og ikke mot oss, og det vil gi en plusseffekt for de tre partiene.

Tenk hvis de fattige i Norge hadde vært en like stor press- og velgergruppe som LO. Da hadde disse pengene doblet innsatsen mot fattigdom i Norge nesten 50 ganger. Det hadde vel vært bedre anvendte penger, Kristin og Jens?