onsdag 16. april 2008

Det skal være enkelt og billig å velge miljø

For en tid siden fikk jeg en SMS av fetteren min Åsmund, på 8 år. Han forstod ikke hvorfor dieselen var blitt så dyr. Skulle ikke den være miljøvennlig?Åsmund skulle opp på ski, og måtte kjøre bil for å komme der. Politikerne måtte jo mene det var sunt å gå på ski, og at det derfor var riktig at han skulle opp på heia. Men så hadde han skjønt at pappa hadde kjøpt dieselbil fordi den skulle være mer miljøvennlig. Hvorfor ble det slik nå at den ikke lenger skulle være billig?

Det er ikke enkelt å forstå seg på norsk miljøpolitikk. Den er lite konsekvent og den er lite forutsigbar for folk. Åsmund har lyst til å gå på ski når han blir voksen også, og det burde jo legges opp til at han enkelt kan ta miljøvennlige valg. I dag kritiserer NAF politikerne for at de vingler. Det er jeg helt enig med dem i.

Jeg skal være den første til å innrømme at jeg personlig ikke er den politikeren som ville gitt minst avgifter og reguleringer. Jeg er nemlig overbevist om at det må til for å oppnå miljøeffekter. Men da må det også samtidig lønne seg å ta de miljøvennlige valgene! Enten det er biler, oppvarming av huset eller ta toget i stedet for flyet.

Politikerne har en viktig rolle med å legge til rette for at folk kan velge miljø. Det skal være enkelt, og det skal være billig. Og det skal ikke minst være forutsigbart.