torsdag 17. april 2008

Et program for fremtiden

Programmet vi nå har lagt frem blir tolket i alle mulige retninger. Det spekuleres i samarbeid til høyre og til venstre. Men felles er at alle tror det blir viktig!


Regjeringsspekulasjoner er mindre viktige. For oss er det politikken, og resultatet av det regjeringen gjør som er viktig. Derfor har vi lagt frem et program som tar fremtiden på alvor! KrFU er stolte av det programmet som ble presentert!


Miljø: Vi sier klart at vi vil ha en mer restrektiv petroleumspolitikk og vi vil i hovedsak kun gi konsesjoner for utvinning av gass. Vi vil verne områdene i Lofoten, Vesterålen, Møre, Skagerrak og de ikke påbegynte områdene i Barenshavet. Samtidig skal det lønne seg å velge miljø, og Norge skal ta ansvar for våre utslipp.

Utvikling: KrF vil gi 7 mrd mer i bistand, slette gjeld og vi vil styrke handelen med de fattigste. Vi vil vri bistanden fra egeninteresser som regjeringen gir etter i dag, og tilbake til helse og utdanning som vi vet virker. Vi skal være en garantist for at bistanden skal gå til de fattigste og ikke til å bekjempe klimaendringene som vi selv skal betale for.

Skole: Heldagsskole er feil vei å gå. I stedet for mer av det vi vet ikke fungerer vil KrF bruke ressursene på flere og bedre lærere slik at elvene kan bli sett og få utfordringer på sitt nivå. Vi vil også ha en mentorordning for nye lærere og godkjenne lærerne etter dette året. Da sikrer vi at det bare er kompetente lærere som kommer inn i skolen. Høyere utdanning og forskning skal igjen få fullt fokus - dette er fremtiden, og vi må satse på den.

Familie: Får KrF gjennomslag vil kontantstøtten heves til 5.000,- for ett-åringene og 4.000,- for 2-åringene. På sikt skal den utgjøre 50 % av det en barnehageplass koster. Valgfrihet for familiene er en nøkkel for KrF, og vi vil også styrke frivilligheten gjennom å doble gavebeløpet for skattefritak. Dette vil styrke det viktige arbeidet som gjøres for barn og unge.
Det er halvannet år til valget. Da står KrF klare med et godt og solid program. Et program for fremtiden.